HELLO —

Направих този акаунт, за да подкрепям хората за които качвам!
Че се опитвам да качвам всеки ден 😁
Благодаря ти много че отвори този линк и четеш това!По този начин ми оправяш деня!🤍

How are you

1.Няколко стъпки как да имаш
1000 последователи!✨
1.Прави хубави видеа с coloring!
2.Качвай всеки ден по 3-4 видеа!
3.Старай се да не допускаш
правописни грешки!
4.Бъди много мил/а
с хората!
5.И обичай своите
последователи♥️♥️

Aesthetic color for 𝚈𝙾𝚄

𝙰𝚙𝚙:
𝙿𝚛𝚎𝚚𝚞𝚎𝚕

-𝐄𝐱𝐩𝐨𝐬𝐮𝐫𝐞:35
-𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬:50
-𝐒𝐡𝐚𝐝𝐨𝐰𝐬:100
-𝐒𝐡𝐚𝐫𝐩𝐞𝐧:15
-𝐆𝐥𝐨𝐰:10
-𝐀𝐛𝐞𝐫𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧:50
-𝐁𝐥𝐮𝐫:25
-𝐅𝐢𝐥𝐭𝐞𝐫:𝐭𝐞𝐚𝐥-75
-𝐄𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭:𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝-100

𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫𝐭𝐨𝐧𝐞
-𝐒𝐡𝐚𝐝𝐨𝐰𝐬:+1.00
-𝐅𝐢𝐥𝐭𝐞𝐫:𝐆𝐨𝐨𝐠𝐞:+1.00

Cinema coloring tutorial for you!

App:
Ultralight -
- clartity: +10
- sharpen: -10
- emphasize: -2
- noise: -10

App:
Gallery(Галерията) -
- shadows: 100
- sharpenss: 100

App:
Ultralight -
- натисни на presents: preset (nature 4)
- clarity: +10
- sharpen: -10

App:
Prequel -
Effect: Cinema
(dust: 28; filter: 100; frame: off)
cc:: @.raspberriesxsunkinn

Video Title

Video Title

Video Title

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE