𝖧𝗂 𝗂𝗆 𝖵𝖺𝗇𝖾𝗌𝗌𝖺 𝖺𝗇𝖽 𝗂 𝗅𝗂𝗄𝖾 𝖳𝗁𝖾 𝖮𝗋𝗂𝗀𝗂𝗇𝖺𝗅𝗌 (𝗍𝗈), 𝖳𝗁𝖾 𝖵𝖺𝗆𝗉𝗂𝗋𝖾 𝖣𝗂𝖺𝗋𝗂𝖾𝗌 (𝗍𝗏𝖽) 𝖺𝗇𝖽 𝖫𝖾𝗀𝖺𝖼𝗂𝖾𝗌 (𝗅𝖾𝗀).

𝗂 𝗁𝗈𝗉𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗅𝗂𝗄𝖾

𝘉𝘪𝘰-𝘯𝘰𝘵 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘵

𝘋𝘶𝘯𝘬𝘪𝘯𝘴:
#𝗰𝗵𝗮𝗿 𝖿𝖾𝖾𝖽 <3
✎ᝰ 𝗎𝗋 𝖻𝖾𝖺𝗎𝗍𝗂𝖿𝗎𝗅
❏ :: 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱

𝘙𝘪𝘷𝘦𝘳𝘣𝘢𝘣𝘺𝘴:
— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
daily #ǝlɐpɹǝʌᴉɹ feed 𖤐
↳︎ your loved
•𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐞𝐚𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥

𝘚𝘶𝘯𝘳𝘢𝘦𝘴:
ᴀᴅᴅɪ ғᴇᴇᴅ >3
• 𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑡𝑦
➪ 𝐥𝐨𝐯𝐞᯾

-𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : ┊🕰:: ┊𝐭𝐚𝐠𝐬 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐰 : ___ ꒰ ꒱
-࿔・° ┊͙ ➤ 𝐡𝐞𝐲! ఌ ┊͙- 1:30𝐩𝐦 | ⌞ 𝐒/𝐎:⌝ | ⋒ | 𝐈𝐁: fyp! | 🧁 | 𝐓𝐀𝐆𝐒 ఌ -
-┊↳ 𝗆𝖾𝗌𝗌𝖺𝗀𝖾:: ┊𝗍𝖺𝗀 𝗂𝖽𝗈𝗅 :: ┊𝗍𝗂𝗆𝖾 { 🕰️} :: ┊𝗍𝖺𝗀𝗌 🏷️::
- ⬫ִׄ ﹌ ︴𓂅 𝐒/𝐎: ┊꩜┊ 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬: 𓂅 『 』
-役職⊹˚˖ ༊ 🍥 𓈈 ily all <3 ⬫ִׄ ﹌ ︴𓂅 𝐒/𝐎: ┊꩜┊ 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬: 𓂅 『 #fyp #viral #trending #aesthetic 』
-┊↳ 𝗆𝖾𝗌𝗌𝖺𝗀𝖾:: your pretty┊𝗍𝖺𝗀 𝗂𝖽𝗈𝗅 :: ┊#fyp
-役職⊹˚˖ ༊ 🍥 ! ︴𓂅 ib: ┊꩜┊ 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬:
-✎//𝗜𝗕: // ꒰⚡︎꒱ 𝗗𝗧: (your idol)// ꒰⚡︎꒱:: 𝗦/𝗢 :: 𝗻𝗼𝗯𝗼𝗱𝘆 // {🍑}:: 13:00 𝗣𝗠 // {🗒️}:: 𝗧 𝗔 𝗚 𝗦:#...
- ʚ hi guys! ɞ ┊ ➤ ┊ılı.lıllılı.ıllı.┊➝ ┊ 𝐭 𝐚 𝐠 𝐬 :: #luerae #fyp #actives? #trends || ⋒
-ʚ 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗅𝗈𝗏𝖾𝖽 ⚡︎ɞ 𝐈𝐁 :: _ — 𝐓𝐀𝐆𝐒 — ::
-• have an amazing day! •┊⋒┊𝐈𝐁: idk !<𝟑┊꒰🍉꒱ 8:50 | @ ( your idol ) ┊꒰🗓꒱┊⚡︎ #xyzbca #ly #actives?
-🫖·˚ ༘ ┊𝗂𝗅𝗒𝗌𝗆 ◟̆◞̆ ┊ ılı.ıllı. ┊ ꩜ ┊ఌ┊
-[Menu: (ur food) ~ 🍍: (ur time) ~ Tysm for (ur followers) | How is your day? | Have a amazing day | 📝: 𝐮𝐫 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥
-꒰ 🗒:: 𝐈 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮! ꒱ 𝗺𝗲:: ┊@𝐭𝐚𝐠 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐢𝐝𝐨𝐥!┊𝘁𝗮𝗴𝘀:: #┊𝘀/𝗼:: ➝ 𝐢𝐛:: ➝𝐓𝐢𝐦𝐞:🕰️┊𝐚𝐦/𝐩𝐦 ꒱

cr:.fruitsxsunkinn

𝘤𝘳: .fruitsxsunkinn

𝐺𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑝𝑙𝑠

𝐺𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡!
ᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏~♡

𝐇𝐨𝐥𝐝 𝐨𝐧
"0:35 ━❍───────── -5: 32,
↻ ⊲ Ⅱ ⊳ ↺
𝚅𝙾𝙻𝚄𝙼𝙴 ▂▃▄▅▆

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

。゚゚・。・゚゚。
゚。𝖳𝗁𝖾 𝖮𝗋𝗂𝗀𝗂𝗇𝖺𝗅𝗌
 ゚・。・

 ☆。*。☆。
 ★。\|/。★
 𝖳𝗁𝖾 𝖵𝖺𝗆𝗉𝗂𝗋𝖾 𝖣𝗂𝖺𝗋𝗂𝖾𝗌
 ★。/|\。★
 ☆。*。☆。
YES⠀ ⠀ ⠀ ⠀YES⠀    YESYES
YESYES⠀ ⠀ YES⠀  YES⠀  YES
YES  YES⠀ ⠀YES⠀ YES⠀ ⠀YES
YES⠀  YES⠀YES⠀  YES⠀ ⠀YES
YES⠀ ⠀ YESYES⠀ ⠀  YESYES

。  •  ゚ 。
 .  .   .   。  。 .
 . 。 ඞ 。 . •
• Among usssssssssssssss •. 。 

𝙁𝙊𝙍
⊂_ヽ 𝙔𝙊𝙐
 \\ Λ_Λ
  \( ˇωˇ)
  > ⌒ヽ
  / へ\
  / / \\𝙋𝘼𝙂𝙀
 レ ノ  ヽ_つ
 / /
 ( (ヽ
 | |、\
 | 丿 \ ⌒)
 | | ) /
ノ ) Lノ
(_/

。゚゚・。・゚゚。
 ゚。 L 。゚
 ゚・。・゚
。゚゚・。・゚゚。
゚。 O 。゚
 ゚・。・゚
 。゚゚・。・゚゚。
 ゚。 V 。゚
 ゚・。・゚
。゚゚・。・゚゚。
゚。 E 。゚
 ゚・。・゚
/\__/\
(=•ㅅ•=)
(つ♡⊂)∫
🂡🂢🂣🂤🂥🂦🂧🂨🂩🂪🂫🂬🂭🂮🂱🂲🂳🂴🂵🂶🂷🂸🂹🂺🂻🂼🂽🂾🃁🃂🃃🃄🃅🃆🃇🃈🃉🃊🃋🃌🃍🃎🃑🃒🃓🃔🃕🃖🃗🃘🃙🃚🃛🃜🃝🃞🃟

➤
𝖘𝖍𝖊𝖊𝖘𝖍
ᶠYͧoͨᵏu

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

߮߰🖤߮߬ ⃕
߮߰❤️߮߬ ⃕
߮߰🤍߮߬ ⃕

♡∩_∩
(„• ֊ •„)♡
┏━∪∪━━━━┓
♡• i̶ d̶o̶n̶'t̶ c̶a̶r̶e̶ •♡
┗━━━━━━━┛

↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ . ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧  ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ °↳ ׂׂૢ༘ ۵`⌧. →× —✖ 〰〰 ︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵ ⚘݄⿴݃*₊˚꒰:: ≡ ෆ┊. ,

🛸   🌎 ° 🌓 • .°•  🚀 ✯
  ★ *   °  🛰 °·                            🪐
.  • ° ★ •  ☄
▁▂▃▄▅▆▇▇▆▅▄▃▁▂

ʚ♡⃛ɞ ♡̷̷̷ ♡̶ ♡̴ ෆ
꒧ ꇺ ꇹ ꎁ ꎂ ·͜·♡ ꊞ
ᙏ̤̫ ᙏ̤̫͚ ꪔ̤̥ ꪔ̤̮
 /l、
 (゚、 。 7
 l、~ ヽ ノシ
 じじと )

✩┈┈∘*┈୨୧┈*∘┈┈✩.°

   ∧_∧
(。・ω・。)つ━☆・*。
⊂  ノ  ・゜
 しーJ  °。+ * 。
     .・゜
     ゜。゚゚・。・゚゚。
     ゚。 。゚
      ゚・。・゚

╭━╮╱▔▔▔▔▔╲╭━╮
┃╭╱┈┈┈┈┈┈┈╲╮┃
╰╱┈▕▉┈┈▕▉┈┈╲╯ hello im taddy
┈▏┈┈╱▔▇▔╲┈┈▕
┈▏┈┈▏┈┃┈▕┈┈▕
┈╲┈┈╲╰┻╯╱┈┈╱

╭────༺♡༻────╮
      i love you<3
╰────༺♡༻────

↳˳⸙;; ❝ text ᵕ̈ ೫˚∗:
˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ ꒰ ⌨︎ ✰ @name ⁱˢ ᵗʸᵖⁱⁿᵍ··· ꒱ | ೃ࿔₊•
          -ˏˋ こんにちは⠀♡⠀안녕하세요 ˊˎ-
☁️. . . ⇢ ˗ˏˋ basics ࿐ྂ

⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣯⢻⣿⣿⡄⠄ ⠄⢸⣿⣮⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢹⣿⣿⣿⡟⢛⢻⣷⢻⣿⣧⠄ ⠄⠄⣿⡏⣿⡟⡛⢻⣿⣿⣿⣿⠸⣿⣿⣿⣷⣬⣼⣿⢸⣿⣿⠄ ⠄⠄⣿⣧⢿⣧⣥⣾⣿⣿⣿⡟⣴⣝⠿⣿⣿⣿⠿⣫⣾⣿⣿⡆ ⠄⠄⢸⣿⣮⡻⠿⣿⠿⣟⣫⣾⣿⣿⣿⣷⣶⣾⣿⡏⣿⣿⣿⡇

✄╰U╯

☠︎︎𝔭𝔢𝔯𝔱𝔶 ⁹₉⁹ ❤︎

᭙ꪮꪖꫝ
╭∩╮(ಠ_ಠ)╭∩╮
ฅ^•ﻌ•^ฅ ʕ •́؈•̀ ₎ (ง'̀-'́)ง ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ˘ ³˘)♥︎ (;´༎ຶٹ༎ຶ`)
꧁꧂   ➪  ☞︎︎︎☟︎︎︎  𖨆𖠌𖨆  ✈︎✈︎✈︎ ☁︎ ☘︎

𓂺 ❣︎ ༒︎ ☠︎︎ ✞︎ ☏︎ 𓆉︎ 𓁹 ❥︎ ༆ ༄  ᯾ 𖦹 ⁂ 𖧷
✯ ⚣︎ ␈ ☀︎︎ ☾︎☽︎  シ︎ ت︎  ☮︎ ☔︎ ☕︎ ♲︎︎︎ ☯︎ s̆̈ă̈d̆̈
h̑̈ȃ̈p̑̈p̑̈y̑̈   l͜͡o͜͡l͜͡   𝔣𝔲𝔠𝔨 𝔶𝔬𝔲  ᘜ  n҉o҉  ꂦ ꅐ ꀎ

𝗀𝗂𝗏𝖾 𝖼𝗋!

1.Дисни или Никелолдиън?
2.Пепеляшка или Бел?
3.Ако бяхте известни за 1 ден какво бихте направили?
4.Обичате ли да ядете манго?
5.Къде пазарувате?-за храна
6.The Originals or The Vampire Diaries?
7.Предпочитате ли айфон?
8.Имате ли най-добър приятел?
9.Куче или Котка?
10.Студен или Топъл чай?

𝖥𝗋𝖾𝖾

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE