Aqui libero coisas soft

Ultralight foto soft símbolos legendas bios

Charli adisson avani dixie varias outras stans

Símbolos

Tell the world what you’re made of

،،̲ ﹕ ، ݃˓... 𖠵 ❟ ⊹ ⵢ 𓄹𓈒 ⨾ ⌁ ᯽ ◜ ◞ 𑁍 ࣪˖ ♡ ≀ ٬٬ 𖥔 𔘓 𐀔 ╱ ✦ 𓍼 ִֶָ 𖨂 ᪥ ✧ 𓏲࣪ ꒷꒦﹫ :¨·.·¨: ¸ ˖ ֶ ִָ ٬ֶ . ִָ ˑ ⊹ ٬ ✦ · 𒀭 ♡︎ ♥︎ 𖡩 ˀ ᵎ ✦ 𔒌 ʾ ໑ ▸ ִֶָ 𖥔 ࣪ ˖ . 𓄹 𓈒 𓍢 𐇵 ﹆ ☼ 𓏲 ✿ ˖ 𖥻 𓎆 ⏉ ੭ ꒳ 。 ❤︎ 𖦹 🜸 ↠𓍯 ꃋᴖꃋ ૮₍´。ᵔ ꈊ ᵔ。`₎ა ૮₍ • ᴥ • ₎ა ₍ᵔ•ᴗ•ᵔ₎ ャ ˖ ! 𑁍 ୨ ࣪ ˓ 🥛 ★ ﹆ׂׂ ˖ ◗ ᥫ᭡ ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪ ˖ ぅ ་ ᳝ ◝ 𖥻 ぅ. ֺ ָ ֙⋆ ་ ᳝ ◝ 𖥻 ̨𖥔 ִ ་ ، ˖ ࣪◞ せ ルゲ ⚠︎ ☻ ☺︎︎ ☹︎ ▹ 𖥔 ࣪ 📼 # ⋆ ⨾ ⊹ ǂ ⵓ ꒷꒦ ぬ ָ࣪ を あ ✶ ໑ 𓄼 › ✶ ♥︎ ❛ ˖࣪ 𓄹࣪ 𖠌 ✶ ָ࣪ ˖ Ꮺ ≛ ، .𖤩˖࣪ ✦ ₊˚.◗ 𓏲 ࣪₊ 𓍼˖ ᰍ ` ▸ ៸៸ 🐭 . ★﹟や ˖⁩𖦹︎ 𓄹᮫ֺ໋ ៹ ˖ ۫♡ ♥︎ (๑•̀ᗢ•́๑) ❛˖ 🔪،͟، 𓂅𓄹࣪ ،، 𒀭 ʿʿ ⋆ ᳝ ֺ を ˎˊ ˗🎱 ✶་ Ꮺָ࣪ ‣ 𖥨 𖤣𖥧 𓂃𑁍 ▸ ⋆ ⭒𓁿 𓆰 ⋆ ꉂ ՙ ،̲،̲ ٪ 𓂅 𖠌 𓄹 ࣪ ˖ ⸼ 𖦹 ᪥ ❁ ˖࣪ ∿ 𐀔 𓇚 𔘓 𐇵 𖡼 ଘ 𐀔 ᵎᵎ ˖ ࣪ ،̲،̲ ⊹ ִֶָ 𖧷 ᖚ ✦ 𓅦 ៹ ꒺ ┈ ❟ ꥟ ❟ ❛❛ ❜❜ ،، 📃 ✽ ،،̲ ‹› ✱ ๑ˎˊ˗ 𖧧 ❛ં ⩩ ⌔ 𖣠 𖥕﹫ ✯ ✪ ⊹ ₊ ࣪𓏲 ͎🥛₊˚✧ ᝰ 𖤐 ꒰ % 🧂 ✦ ◗𓍼 ˖⋆⑅˚₊ 𓍯 ꗃ ⌗ 🏷️ · * ʕ•̫͡•ʔ ★ᰍ ҂ ꒦꒷꒦ ☁︎ ꙳໋͙ な! ☆★ ヤ ✶ ⌗ ! ʾ ૪ ࣪˖ オ ˖˙ ៹ ╲˚ׂᨘ ‣ 𖡄 ،،̲ ‹3 冬 ㆆ • ⌕ 𖦥 𓂅 ꗃ ⿻ ⬪ 𖦹 🂱 ˒ 𖥦 𓎆 ੭ ꞈ ❍ ✧﹟❐ ⎗ 𓊘 ⍝ 𖤘 ∿ ∞ ७ 〄 ◐ ★︎ ๑ ִֶָ ⋄ ⍉ 𖧧 ᝬ 𓂃 𓏲 ໑ 𔘓 ➱ ⊹ ⭑꩜ っ 𐇯 𓈈 ᔾ ⩩ 𓍢 ҂ ⌗ ﹏ 𖣰 𖥻 𓍯 ☼𝆬 𐚱 ◠ 𖣦 ៸៸ ✦ ৎ ζ 𖣆 ᘎ 仌 ≀ 𓈒𓏸 𓄼 ৎ୭ ५ ◌ १ ㄷ 𝅓 困 ១ ꒟ ᪤╰╮𓇢 ャ 𓆪 ▦ 𓍼 ⟠ 𓇣 ߸ ⎓ ⌯ ⪧ ␥ ∩ 𖠌 𖣂 𖡡 𖥨 ᭡ ▭ ༤ ᨓ 𖠵 キ ◖ 𖠳 𖣂 ꧔ 𑁯 𖤣𖥧 ᨒ 𐂴 ৫ ⧉ ꕤ 〜 ⌒ ៚ ᘒ ᦔ ೨ ﹅ 🜸 ꏍ ᨌ ﹌ 𔗫﹫𝆹𝅥 ༴⥤𖤠 ༅ ⟆ ༢ 𓃠 𓃺 ଓ ↷ ୨୧ ⌑ ︙ ເ ᚹ 𐛻 𐇲 𔕚 𖣖 ﹇ ▥ 〨 ❛ ᠅ 〃𖣻 ᘏ ⑅ 𖣓 ⸼ 𖡂 🂦 𓎆 𖤘 𔕔 𓋲 ꒷ 𖤐 ଘ ?𔓘 ⤓ 𖠚̸ 𖧡 ◍̶ ꒻ ∗ ❥ ⎙ ⸙ ✎ 𖧷 ♡⃕ ↝ જ ꕀキラ ❥ ℋ ꩜ 𖦹 𐇵 ☁︎ ャ ʿ ،، ٬٬ ៸៸ › ‹‹ ᎓ :˖ ⠀ ݁ . ⠀ ◖ ⨟ ✦ ﹫ 。。 ₊ ≀⌇⸾ ﹔ ݁ 𖦆 𑁍 ؛ ៸ ▸ 𖥦 ꞋꞌꞋꞌ ︐ ╰ ╯‣ ִֶ ٪ % ᵎᵎ ▀▄ ▀▄▀▄ ▀ 𓏲࣪ ˚.꒷ 𖤐⤸₊˚ ִֶָ ❜ 𑁍 ࣪˖ 𓂃 . ࣪ ˖ ∿ 𑁍 ˓ ⊹ ָ࣪ ˓˓ ˒˒ ، ˖ ࣪𑁍 ˖ ՚༹ ˙˖ 𖥔 ،،̲ ﹕ ، ݃˓... 𖠵 ❟ ⊹ ⵢ 𓄹𓈒 ⨾ ⌁ ᯽ ◜ ◞ 𑁍 ࣪˖ ♡ ≀ ٬٬ 𖥔 𔘓 𐀔 ╱ ✦ 𓍼 ִֶָ 𖨂 ᪥ ✧ 𓏲࣪ ꒷꒦﹫ :¨·.·¨: ¸ ˖ ֶ ִָ ٬ֶ . ִָ ˑ ⊹ ٬ ✦ · 𒀭 ♡︎ ♥︎ 𖡩 ˀ ᵎ ✦ 𔒌 ʾ ໑ ▸ ִֶָ 𖥔 ࣪ ˖ . 𓄹 𓈒 𓍢 𐇵 ﹆ ☼ 𓏲 ✿ ˖ 𖥻 𓎆 ⏉ ੭ ꒳ 。 ❤︎ 𖦹 ଘ ⤹ ꩜ ៹ ִֶָ ᨳ ⊹ 𖧵 ⩩ ៹ 𖤣 ࡘ ޱ ៳ Ꞌ ꞌ ◿ ◸ ㅤ࿆ ␦ 𓂆 𓂇 𓂈 𓂉 𓂀 𓂐 𓆉 𓅂 𖤣𖥧𖡼 𓎩𓌉 𖠚❛ ꪶ 𓏲࣪ ❁ 𓂃٠ ᭡ ꕤ 𓈀 っ 𓊘 𓄹 ⦂ ᘏ 𔘓 𓈈 𓂃 𖠿 ཿ ࿀ ᎔ ᎓ ᜴ ᜵ ᝪ ៚ ៳ ᠀ ᠉ ᤳ ᨓ ᭝ ᱺ ᳃ ◯ ◦ ◡ ◠ ⋆ ۬۟۬ ⑅ ꠴ ੭ જ ꞈ ⸝ ˴ › ≡ ࿔ / ଓ ઇ ઉ ᧙ ᥐ ៸ ૪ ೨ ␥ ■ ♧ ◇ ◈ ﹫ ꧔ ੭ જ ꞈ ⸝ ≡ ࿔ ଓ ઇ ᧙ ᥐ ៸ ໒ ː ՞ ᵎ ࿂ ﹆ ᰍ ִ𖧧 𖤠 𓄹 𓈀 𖦥 ﹅ ⸯⸯ ンㅤꞋꞌꞋꞌ ィ % 𓂃 ㇁ ◒ ! ンㅤ╮ ⟆ ﹏ ! 𝅓 𓂃𓈒 ﹑ ζ ㅤ﹏ ⨾ㅤ 𓈈ㅤ❨ ᨓ ⎓ ° ? 𓈒ㅤ▱ 𓂅 𓂃 ⨾ ᘒ ◟ ζ 𓍢 ◖ ᨓ 𓄹ㅤ𓏲 ╰╮ ⸯⸯ ꞋꞌꞋꞌ ﹪ ໑ ・ꗃ ᘒㅤꞈ キ " 𓄹 ✦ ⠂ ˒ ‹𝟹 ꜝꜝ ʚ ⌕ ׅ ࣪𓏲ּ ֶָ ⌗ ☘︎ 𐑺 ࿁ ܸ ݄ ɞ 𐄂 𐂴 𐋉 𐋃 𐙝 ⩀ ݀ ̫ ̲ ﹕ ﹐ ﹔ ﹆ ⠁ ⠘ ⟲ ⟳ ⟡ ⟄ ⟃
⁞⃟⟢ ⃟ ⟢ ୭࿔ ⎙ ✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧୧ ⋅ ..⃗. ┊ೃ ╰►, ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ໑ ≽ ‣‣‣ ﹆. ۰ ⸼ ۫ ◌ ° ੦ 〇 ◦ ۪۪̥
੭ ୭̥ ╮ ╭ ࿐ - ̗̀ ̖́- ᭥ ᭄ ノ ༄
→× — ི ᪥ᬁ
༊≺ ≻ ࿑
℮ ℯ O﹏﹍︿﹌ ﹋ ︴﹆﹅︴︔︖︕ꓼ ꓹ ⚢ ⚘ ⛆ ⛈ ⛱ ⛾ ⭎ ⭏ ☹ ೃ ༉‧₊˚✧ | ♡.°୭̥ ୨୧ ˚* ੈ✩‧₊ | ( ˊᵕˋ )♡.°⑅ ⌈⌉⌊⌋⌒⌒⌜⌝⌞⌟⌢⌢ ⃟ | ⿴ | ⌨↦↩↪↶↷↯↳↲↱↰↺↻↴ ଽ ୬ ୦ ෴ ๛༄ ༉ ༝ ༢ ꘎⸧ ⸦ ⹂ ⹁ ⸼⺍ ⺌ ⺀〈 ⌨ ⌦ ⌧ ⌬⌯ □ ▢ ▹ ◌ ○◈◜ ◝◟◞◡◠◠◠◡◯◦◶◸◹◺◿☇☆★☄↳ ׂׂૢ༘ ۵` | *ೃ *ૢ | ։❀ ፧ | ⋆. * ♡ ⎛ ⎝ ⎞ ⎟ ⎧ ⎨ ⎬ ⎰ ⎱⎲ ⎴ ⏜⏝ ⏞⏟⏠ ⩗ ⩘ ⸼ͯ⭞⸂↯‹⭞ ︸ꜜ ͎ ╰ ╯ꞋꞌꞋꞌ⸝⸝﹆ ꜛ ꜜ ⸃⸃ ⭏︴⁾៸ᵎ ៸ 〔﹫﹋︷᥉︵︶
ℎ ℮ ℯ ↖ ↗ ↘ ↙ ↯ ↸ ⇱ ⇲ ⎛ ⎝ ⎞ ⎟ ⎧ ⎨ ⎬ ⎰ ⎱ ⎴ ⏜ ⏝ ⏞⏟ ⏠ ⩗ Ɑⵉⵑⵝⵢ ᥴ. ͎۪۫ ︸ ꜜ ͎ ╰ ╯ =͟͟͞͞ 〣 ꞋꞌꞋꞌ ҂ ⸝⸝ ﹆ ꜛ ꜜ ⸃⸃ ⭏ ⁾⁾ ⭞ ✘ ٬٬ ␣ ͝ ۫ ۪۪۪۫ ᵎ ٠ِ٘ٓ ⸂ ᵎ ⃕ 〈 ̄ ̄ ̄丶/\. ⵢ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ۪۫ ⎧ ﹫ ̽ꜜ₊̣﹏﹢ ̼ ⌁﹋‿ ︵␣₎⁾ ₍⁽︵︶ ℭ ℮ ◡ ˙˙˙ ̼ ͝ ꜜ⸝⸝ ʬ ༼ ༽ ༾ ༿ ⭚⭛⭜⭝⭞⭟
✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅ ..⃗. ┊ೃ ╰► ꒱ ➛✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕ ╯
꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ૢ༘ ۵`⌧.⛇♯݊ - ̗̀ ˀ 〜 ᥴˀ⸼᮫͓ͯ̽❳; . ⸙. ͎۪۫ Oº°‘¨ ፝֯֟ ت →× — ⁶ ︸ 〞 ꜜ ͎ ╰ ╯ ╱╳╲ ⸗ =͟͟͞͞: 〣 ꞋꞌꞋꞌ ҂ ˘˘˘ ⸝⸝ ¦ ꜥꜤ ﹆ ꜛ ꜜ ⸃⸃ ⸼ ꞈ ⸗ ⭏ ▾ ꭛ ˖ ︴ ↻ 7 ⇁ ﹏ ゛ ⇢ ゙  ⁾⁾ ⭞ ଽ ୭̥ ➶ ↻ ✘ ┈ ₊̇°˟̫ː ៸៸ 。 ٬٬ ␣ ❪ ̄ ҩ ✕  ͝ ۫ ۪۪۪۫ ” ᵎ 〇 ,, ㅤᅌ ❫ ٠ِ٘ٓ ℮ ▪ ❬ ❭ ❨ ❩ ⸂ ᵎ , ⃕ ➘ α ❴ ⟨ ⟩ ︵─┊-˚̩̥̩̥)❫❪(،ﷻෆ∞ೃ❅≡〈〔<ㄑ(ㄥ=三==《 ̄ ̄ ̄(丶/\.˙˙.〝!?冫人|!i^iゝ〔〔〕〉 ⵢ◞⃕ ◡̈ ꒰ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ཻུ۪۪۪۫ ⎧ ..⃗. ꒱ Ꮠ ⊰ .⃗ ༉‧ ⃟ ﹫ ˚◦⸵ ˬ̽. ̽ ⸽⋆≿⁞ꜜ₊̣﹏﹃﹄「」₊。゚➶︾ 〃 ・﹢ ̼ ⌁⌔⌕ ⌮┊┈┄┆︱︳ ﹋﹉ ﹊﹍﹎‿︵ 〄␣₎⁾₍⁽“˘︵︶⌫⌦ ␍ ␎ ℭ ℮℻⊹ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ˙˙˙ ̼ ͝ ︴〻〼 〾 ⅌ ⌸ ⌲ ⌯ ⌮ ␥ ␦ ⎴ ⎗ ⎕ ⎓ ⌑ ␥ㅤ llㅤㅤ֮ ​ ​ ⃢ ​ㅤ࿆✧❝❞♡≡○ღ✿❀*ೃ ೈ ミ ͜͡➸ •°. ୭̥❁.*・゚ૄ ◌ ˖˚✦ ៸ ୨ ﹋₊˚. ╱╱ ·˚˖ ꒰ ꒱ ♡ ੈ✩‧₊ ↳ ๑ › ˖° ͎◌⸙ ೃ୫ ˖ ˖˚♡ᬼ ͜͡ː❀ ❁ཻུ۪۪⸙.͎ #⃞ ₍ะ♡ ˗ˏˋ ˎˊ˗ →˚₊· ┊ ҂❞ 。○〭 ⸼۰ ۪̥۫ ⸽ ʕ•ᴥ•ʔ › ˖° ꒰ ❛⸙ં⸼ͯ°*. ·˳˖ ⭞ ₍ ،،˚₊‧ ₎ “៸ ₊ᵔ `୧❀‧₊⸼°. ” ❜❛ ↴ ➸ ﹝ . ° ₊ · ✧ヽ· . °﹞ ↱ヾ「 」➹ ﹝﹞₊˚ . ˚ ╲╲ ₊˚· ೆ ﹫ ﹆﹅ │ˀˀ ₎₎ ◉ ⌇⸾ ⸝⸝ ๛ ❘ ᝐ ᝂ ꦿ᭝ ᭄ ▒ → ᥀꠵ » ↓ 〉⸼‧₊˚ ᭥ ノ ૃ˖̭͜ ੈ×` ⸗ ↯ ↻ ノ ⸃⸃
❈ ❉ ❊ ❋ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ➳ ➢ ❥ ↺ ➟ ⤵ ⤴ ↖ ↘ ↕ ↪ ▶ ↩ ೃ ๑ ੈ♡‧ ੈ✩ ❁ೃ ⋆ 。˚ ❀ ꒰ ꒱ ✩ೃ ♪ ♫ ♬ ツ ღ ✎ ❣ ❝ ❞ 헤이 ▫ ▪ ཻུ۪۪⸙͎ ۵ૢ ⚪ ❇ ⬜ ❗ ♣ ೄ ◎ ≡ ↺ 彡 ッ ღ εïз。* >ㅅ< ⸙.ં⸼ ׂׂૢ༘ ⸙͎۪۫ ⚘ ☪ ☄ ♡°୭ ⌇⿴⚘݄݃ ₊˚.்⸙ — ─ ー 〜 〰 ⁓ ∼ ・ ˖ · ◴ ◵ ◶ ◷ ↳ ↱ ↴ ➯ ↝ ➸ ➹ ↬ ↫ → ➥ •♡ ࿐ ࿔ ・゚ ₊˚.༄ ୭̥° ༊*·˚ ༉‧₊˚✧ 『 』「 」 ⌠ ⌡ 〘 〙〔 〕 « » ‹ › ◣ ◥ 𖥾 ᭨ི ྀྀ⏝
ʚ ɞ ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ˎˊ˗ 。 =͟͟͞͞🍨 ೃ ✦ ✧ ∗ ꍈ @ ∞ ❏ ❐ ❑ ❒ ω ░ ▒ ▓ ❖ ಌ ๑ ʚĭɞ ઇઉ ♡ ྀ ﹏ ⁀ ‿ ™ ꓹ (ㅤ) ෆ┊. ,! ♻,.⸼۰ ۪۪۫۫ ❬“= ヾ ︿︿،، ⏧·₊̣̇. ❵ ♡೫̥͙*: * ✼ 。゚・ ≽ ° 。 ㅤ→ ‧₊˚ 「 」 ๑ ◞♡° ˀˀ ♡⃕ 𖧷̷۪۪ᰰ ◡̈ ꒰ ༃ֱ֒ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ➤ ۪۫❁ཻུ۪۪ ୧ ⋅ ..⃗. ┊ೃ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ •˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ┊ ➹ ☒ ☑ ੈ♡‧₊ ˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ⸙͎۪۫ ⊰ ⊱✿ °˖ ♡̸꠹ᭂ 「❀」 . .⃗ ✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥. *ೃ *ૢ ✧ ೫` ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ° ⚘⿴݃*₊ ˚꒰: :≡ ⎗ ⎘ 最 高 🌬ུ ⌇༴ཱི༷ ˚₊· ͟͟͞͞➳ (❁ᴗ͈ˬᴗ͈) ༉ ‧₊˚✧ .˚ 🌱ˀ⌇ ꧁ ꧂ ˎ´- ೃ* ✓ ₊ ᪥࿆⃜ۖ ✔ ✁ ✂ ✃ ✄ ˗ˏ𖥸ˎ˗ ⚝ ☽ ❅ ❊ ✱ ⛥ ⛤ ⌇ ⛀ ✖ ⚚ ࿊ ✣ ❛ ❜ .ᨘ۫.ꪶ ᢁ ▋ ⊏ ⋆ ㋞ ◝◜ ㅤ ྀ ㅤ ꤬ ⃕龘⃢🌹 ᭣᭫៹ ↯ ⇢ ⇠ ⇣ ⇡ ⇾ ⇽ ༓ ᠅ ྉ ☪ ˚̩̥̩̥. ് ൫ ∷ ᭄ ⭚ ⎆ ꩻ ⿻ .⃗₊ ִֶָ °.ཻུ۪›› ╭ ╮ ༼ ༽ ⚐ ☙ ❧ ༶ ✤ ↚ ↛ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇶ ➝ ➞ ➚ ➛ ⚬ ⁝ ✕ ✘ ،، ᨳ᭬ ꪶ ꫂ̽ ƒ֦٤ ᯢ ᠂⸱ེ̀. ⃝༘⃕ .ᨘ۫.ꪶ 𖧷̷۪۪ᰰ ⟅
₊˚ ୨ ♡ ୧ ˚₊
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
꒷꒷꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦
· . . . . ✧ ೃ
︶︶︶︶︶︶︶︶
꧁꧂
╭─────────╮
╰─────────╯
•.˚⚘ ⋆.*.ゞ
-˚˖ ੭*⠤
❲“...❀
⁞ ‘✎
✧*:.。
➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ໑ ≽ ‣‣‣ ﹆. ۰ ⸼ ۫ ◌ ° ੦ 〇 ◦ ۪۪̥
੭ ୭̥ ╮ ╭ ࿐ - ̗̀ ̖́- ᭥ ᭄ ノ ༄
ᥴˀ⸼᮫͓ͯ̽❳; . ⸙. ͎۪۫ Oº°‘¨ ፝֯֟ ت →× — ⁶ ︸ 〞 ꜜ ͎ ╰ ╯ ╱╳╲ ⸗ =͟͟͞͞: 〣 ꞋꞌꞋꞌ ҂ ˘˘˘ ⸝⸝ ¦ ꜥꜤ ﹆ ꜛ ꜜ ⸃⸃ ⸼ ꞈ ⸗ ⭏ ▾ ꭛ ˖ ︴ ↻ 7 ⇁ ﹏ ゛ ⇢ ゙  ⁾⁾ ⭞ ଽ ୭̥ ➶ ↻ ✘ ┈ ₊̇°˟̫ː ៸៸ 。 ٬٬
— ─ ー 〜 〰 ⁓ ∼ ・ ˖ ·
↳ ↱ ↴ ➯ ↝ ➸ ➹ ↬ ↫ → ➥
ʚ ɞ ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ˎˊ˗ 。 =͟͟͞͞🍨 ೃ ✦ ✧ ∗
❏ ❐ ❑ ❒ ω ░ ▒ ▓ ❖ ಌ ๑ ʚĭɞ ઇઉ ♡ ྀ ﹏ ⁀
↚ ↛ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇶ ➝ ➞ ➚ ➛ ⋒ ࿔*:・ ✿ ⚡︎ ☁︎ ⚯͛ -ˏˋ ´ˎ˗ ✎ᝰ ⊱ ఌ »»— —««← → ʚɞ ◡̈ 𖤐༄ 『 』∞ ⚡︎ ❏ ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ↳ ׂׂૢ༘ ۵`⌧. →× —✖ 〰︵ ⚘݄⿴݃*₊˚꒰:: ≡,!ヾ ︿︿،، ♡ ⏧·₊̣̇. ❵ ﹏﹏﹏❅ೃ ∞. ; ෆ┊¡ ⸼۰ ۪۪۫۫ ❬“= ‹⌇ #⃞ @ ﹫ ₍₎ ᥲᥱℎ ; ♡⋆.ೃ࿔* 𓂃 ☯︎ ꒰꒱ ᝰ ılı.lıllılı.ıllı. ೄྀ(^‿^✿) ʚĭɞ 𓆝𓆟𓆜 ོ ʚ ᨳ ପ ꒦꒷ ꩜ 𖦹 ᜊ ★ ☆ 𖤐 ☻(:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:☆:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏ ꒰꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ • ↳ ✈︎☻ ☁︎ ✦ ↝ ↠ ➳ ❝ ❞ ╱ 彡 ⚡︎ ✎- ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ ✎ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎ ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎𖤐 - (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*· ˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ೃ࿔₊• ✰ ✧ ★ ✦⁎⋆ * ˚ ✦ ↝ ↠ ➳ ➷。˚↳⤷ •*⁀➷ ↴ ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ◜ ◝ 『 』「」《 》˚ ೃ࿔₊• ┊͙✧˖*°࿐꙳♪ ✁ ᵕ̈ ⚡︎ ⋒ ➳ 𖤐 ✎ ᝰ ⚯͛ ꒰ ꒱ •*⁀➷ 𑁍 »»— —«« 𖤐 ʚ ⚡︎ ᝰ✧ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏ ꒰꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• ↳ ✈︎☻✰✧˖*°♡︎♥︎☾❤︎𓆉☀︎︎☏☺︎︎☻︎☹︎シ✔︎☯︎︎♧✰✯☆✩✵❀❄︎❁☼︎᯽✫۞𖣔⍟𖣘𑁍᪥𖧷⁂✪☯︎✌︎𓇽☘︎☂︎☔︎✈︎♧︎︎︎☁︎☮︎➪♪ ☆♬○♩●♪✧𖣘𑁍᪥𖧷⁂✪☯︎✌︎𓇽☘︎☂︎ ✧˖*°࿐ • *⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ﹋﹋ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ᵕ̈ »»— —«« 𖤐 ʚ ⚡︎ ᝰ✧ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏ ꒰꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ • ↳ ✈︎☻✰✧˖*°♡︎☔︎✈︎♧︎︎︎☁︎☮︎➪♪ ☆♬○♩●♪✧ ࿔₊• ↳ ◡̈꒰ ꒱— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —𖠰♡︎☀︎︎ ❄︎⚘ ❏ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ˗ˏ
「 」
。 ★ • * 。
★ .* . ∅ ° ☆ *
* ☆ ° *
͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝ ͝
。・:*:・゚★。
➶ ➴
⚘ೃ ─ » · •. * 。˚
─━━━━━━⊱✿⊰━━━━━━─
━─━────༺༻────━─━
﹀.﹀.﹀.﹀.﹀.﹀.﹀.⚘ .﹀.﹀.﹀.﹀.﹀.﹀.﹀
───────── ⚘ ─────────
。゚・ ❀ ゚・. 。゚・ . ° . ✿ ೃ
◎ 。 ゚ ❁ ゚ 。 ◎ *
║▌│█║▌│ █║▌│█│║▌║
°₊·ˈ∗(ෆ癶◡癶ෆ)∗ˈ‧₊°
。 ♡ 。 ♡。 ♡
     \  |     /。

               escreva algo
     
         / | \。♡
♡                        ♡
       。 ♡  。  。 ♡
𓂃⌁. 𖧧 ๑՞⋆¸ 𓏲࣪◜ ִֶָ𓏲࣪ ⨾ ˖ ୧ 。𓈒 𓈒 𓈒 𓂃 ༉‧₊˚ ❜ 𑁍✧ 。ꉂ ៹ % 。⸗ ꕤ ˖ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ⸼ ❛ ⌗ ↺ ❛ ⤹ ꞋꞌꞋ
𓂃،، ◟̆◞̆ ♡⁾⁾ 、 ִֶָ 𓏲 𓂀 。𖠣 ‸‸ יִיִ
₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₀
𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟎
𝟭 𝟮 𝟯 𝟰 𝟱 𝟲 𝟳 𝟴 𝟵 𝟬
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⓪
❶❷❸❹❺❻❼❽❾⓿
𝟶 𝟷 𝟸 𝟹 𝟺 𝟻 𝟼 𝟽 𝟾  𝟿
? 𝟙  𝟚  𝟛  𝟜  𝟝  𝟞  𝟟  𝟠 𝟡
𝟬 𝟭  𝟮  𝟯  𝟰  𝟱   𝟲  𝟳  𝟴  𝟵 
𝟎  𝟏  𝟐  𝟑  𝟒   𝟓   𝟔  𝟕   𝟖   𝟗
0 1 2 3 4 5 6 789
。゚゚・。・゚゚。 
゚。           。゚
     ゚・。・゚
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
җ۝ǂ ˁˀ ˆˇ ː ˒ ˓ ˖˘˛˜ ˞˟ ˤˬ˭˯ ˰˱ ˲˸ ̟̫͓͎͜͝҉҈҂ ͡Ҩҩ՞՟ՙ՚֊֗ ָٜ ٠ ๋་ ༘ ᐥᐝᐟᓫ ᚲ ᛭ ᜴᜶᜵ ᨞ ᨀ
˖ ˓ ᵜ ⃔ ⃕ ⃝ ⃞ ⃟ ⃢ ⃤⏜⏝⏖⏕ ◜◝◞◟◠◡ ꜛꜜꜟꜞꜝ꞊
∤∫∬∭∰∼∽≀⋆⋅⊱⊰⊳⊲⊵⊴⊹⋄⋞⋟⌇⌈⌉⌊⌋⌌⌍⌎⌏⌑⌒⌓⌗⌜⌝⌞⌟⌢⌣⎰⎱ ⊹ ˚. ´͈ᵕ `͈ ◜ ◞ ʚ ɞ ๑ ┊% ⸝⸝ ﹫ ۱ ╲
╱ ˘˘˘ ᵎᵎᵎ 。 ⸗ =͟͞: ╰ ⨾ ˖ ミ ✧ ﹏ ₍ ₎ · ˚ ༘ ₊ ༄ ๛ ᕱ⑅ᕱ .-. .-. `· . ⃕ ◞ ଘ ༉
⋮ ⌇҂ ໑ ،، ⨟ ⁽ ⁾ ̗̀ ̖́ ⩨ ❪❫﹆﹟⊹ 🕸 • · ° ¹ .` ָ ' ◜ ᶻᶻᶻ ⩩﹟@﹫๑ ▹ ◃ ▵ ▿ ꙰◯ ◦
○ ◌ ◍ ◎ ⃤⃟⎕ ⎗ ✿ ۫։ຼ * ̡͌ ̟ ۫։ຼ ୧ ୭̥ ⋰⋰⋰ ◌ ݄۟.˚ְ͎֔꞉ ₊· ͟͞➳°̩༅̥ ˚₊〻 ╰━╮⋱⋱⋱ ꜜ ུ۪۪ ཻ ˽̅͢
༽ ༼ ༿ ༶ ུ ཽ ᄆ፝፧̸̷̶̶̸̴̲̫̫̲̯̲፟̆̆̅̅͟͟͜͠͞ː ِ᭫٘͢ ̢̣.ِ ܵ ꞉͙۫ ⃑ ݄۟.˚ְ͎۪۪۪֔࣪࣪۫۫ . ༢ ͚̈̈͟͢͞ ཿ ◍ ⃐ ۪̥̥̩̥̩࣪࣪̈ ͙۫٠ ِ٘ ٓ۫ ۪۪۪۫˟ ̫ː
ꞈ ⸗ ꜛ ꜜ ͎ ᮫͓ͯ̽݊ː͡ꜜ ུ͙۪۪፝֯֟ ཻ ⃕՞ ུ۪۪۪۫ ༘⃗ ⋅٠ ‧ ˖ ・ • ˖ ° 。・ ゚. • ° ˚ ·.᷉ ຼ ׂׂ ༘ ۵` . ᵕ . . ̈. ° ݄ ,. ۰“ヾ،، ·₊̣̇. = ” ݃₊˚ ꜜ₊̣ “˘‹ ̼' 〃 ・﹢ ̼⸙ ⸯ 〄〃︳︴﹅﹆﹋ ﹌ ﹊﹍﹎ ﹏
⁹ ₁ ❟ ١  ︎ִֶָ̽ ָ ֹֺֽ໋໋݊ ๋ ۰🌷 ۫🐁 ִֶָ ᐢ ᐢ ✦ ̗̀ ̖́ ❟♡ : 交 響✉︎¹˒˒
ᵎ_ ִֶָ◡̈ᵎ⌕ ˖ . ↵☺︎♥︎ ᐝ `˖≀ ˎ ↝ꜛ ꜜ - ̗̀ ̖́- ▾ ✞ (:̲̅: ̲̅[̲̅:♡:]̲̅: ̲̅) ♥︎₊˚ ⚠︎ ·˚ᖚ ♡⸝⸝ ✦ ᖗ ⊹ ₆⁶₆ ˀᵎʾ ٪
ᵕ̈ ✉︎ ˊ˗ꜜ ͎↷ ★ ☆ ઉ ✁ ✃ ☁︎ ✄ ` ≀ ✞ ७.* `ִֶָ_ ☹︎ ☁︎ ଘ ˀˀ
୨୧ ❛ ❜ ʚ ɞ ✎ஜ ಌ ᶻᶻᶻ * . ∗ ̥⁺ ݃* ₊ ◠ ୫ ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ( `_ゝ´) (·•᷄ •᷅) ₍ᵔ๑・ᴥ・๑ᵔ₎ ( 。>﹏ ø ¤ ? ¿ © †
♡ / c _ ♡̸ 🔭ぬ ָᏪ ִֶָʕ•̫͡•ʔ ،،̲ ִֶָ ִֶָʕ•̫͡•ʔ ،،̲ ִֶָ⊹ ˖ ✦ 🩰 ִֶָ ˖ ،، ᵕᴗᵕ 🌷◖ . ˖ ᵕᴗᵕ
⨟Ꮺ ♡ ִֶָ ˖ ❛ Ꮺ ⊹.° ᵎᵎ ଘ ᵎᵎ ،̲،̲ Ꮺ Ꮺ ✧ ˖ ⨾: ،، ₍ᐢ..ᐢ₎ ᵕᴗᵕ ❟ Ꮺ ⏝ ⏝ ⏝ ⏝
﹙﹚˚₊ ੭ Ꮺ ‣ ʕ•̫͡•ʔ ⌕ ˖ : ❛ ぬʕ•̫͡•ʔ ❁ ✸ ⋆ ٪ ،̲،̲ ،ぬᏪ ᵕᴗᵕ ❟⌕ ⊹ʕ•̫͡•ʔ
⨾ ⌁ぬ ♥︎ ،̲،̲◜◞ ˖ ♡،̲،̲≀ ٬٬ ♥︎،̲،̲⌕ ╱ ✦ 𝟐𝟎𝟎𝟑 ִֶָ ʕ•̫͡•ʔ ✧ ⟿ ↬
↝ ▸ ‹ ›◈ ⋄ ぬ ⑅ ۵ ≏ ꙳ ⌍ ⌌ ⌔ ⌑ ⌯ ❅ ❋ ،̲،̲⌕ ❈،،‹ぬ ⌕› ᵕᴗᵕ ˖ : ◜。◞ さ˖ ⊹،̲،̲⋆✸• ˕ • ᐢ ִֶָ
‹⋆ › .゚༘ ༘ ˖࣪ ⌕✸⋆✦ ଘ ◡̈⋆ ⌕› ❛❜ ٫٫ ✸ ʾ ִֶָ%˓ ᵎ ✦.˚‹⌕ .`⌁ ˖ ゲム ぬ⌕›
ꜜ ´ ִֶָ ָ ՞˖ ‹⋆ʕ•̫͡•ʔ ٪⌕› ˖ ݁ . ؛❟ָ ⋆ ʕ•̫͡•ʔ :¨·.·¨: ✦˖ ⏝ ⏝ ˖ ✦ `·. ˖ ᵕ̈ ҂ ꜜ ˘͈ᵕ˘͈ɞ
⌕ ▸ ✸ ﹟ ‧₊˚⋆ ⨾ ✸♥︎ ʚ ꜜ ᕱ ᕱ ⤸ ₊ ✸♥︎─⌕ ﹢ ̼〃 ◠◠ ⊹ ╱ ‹
╱╳╲ ◞ ≀ ๋ ⌁ ✦˖ ⏝ ⏝ ˖ ✦ ﹫ ↝ ུ۪۪ ﹟ ” ،، .° ⌗ ᕱ⑅ᕱ ᜴ Ξ ₎ ︶ ִֶָ ♥︎
٪ ᵎ ⊹ ִֶָ ᴗ ᘛ ⊹ あ ͎ ꜜ 〃﹍✦ ˚. ‧ ˓ +˚. ‧ ˓✦ ͎ ִֶָ ⊹ 〃:⊹ ִֶָ
• ࣪˖ @ ℬ،، ٪♥︎ ⏜♥︎ ✦🌷 ִֶָ⏝ ✦˖ ⏝ ⏝ ˖ ✦ ˖ ✧. ❥ ִֶָ⊹ ָ ˖ ָ
. ˚. ،̲،̲˓ ᵎ ٬ ⁶࣪˖՞ ִֶָ ◟ ♡ ◝ ✧ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ ✦ ٪ (◍•ᴗ•◍) ،̲،̲
➷ ೃ࿔₊• ↳ ❄︎ ⋒ »»— —«« ➝ ⚡︎┊ ˗ˋ ´˗ ꒰꒱ ⚯͛ 𖤐✰ ◡̈ ✧๏ •*⁀➷ ⚡︎ ✎ᝰ ﹋ ➷。˚ ೃ࿔₊•✎ᝰ ✿ ✰✧˖*°࿐ •*⁀➷ ❏ ➷。˚ ೃ࿔- `,
ʕ•ᴥ•ʔ ฅ^•ﻌ•^ฅ ʕ •́؈•̀ ₎ ▼・ᴥ・▼| (• ◡•)|(❍ᴥ❍ʋ(ง'̀-'́)ง¯\_(ツ)_/¯(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞(•̀ᴗ•́)و ╭∩╮(ಠ_ಠ)╭∩╮ ᕕ( ᐛ )ᕗ♡´・ᴗ・`♡( ˘ ³˘)♥︎༼ つ ◕◡◕ ༽つ(つ .•́ _ʖ •̀.)つ(⊃ •́‿•̀。)⊃(●’◡’●)ノ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͠° ͟ʖ ͡°)(ᗒᗣᗕ)՞ಠ_ಠ(;´༎ຶٹ༎ຶ`)
➢ ❥ ↺ ➟ ೃ ๑ ੈ♡‧ ੈ✩ ❁ೃ ⋆ 。˚ ❀ ꒰ ꒱ ✩ೃ ♪ ♫ ♬ ツ ღ ✎ ❝ ❞ 헤이 ▫ ▪ ཻུ۪۪۵ૢ ⬜ ♣ ೄ ◎ ≡ ↺ 彡 ッ ღ εïз。* >ㅅ< .ં ׂׂૢ༘ ⚘ ♡°୭ ⌇⿴⚘݄݃ ₊˚.்— ─ ー 〜 〰 ⁓ ∼ ・ ˖ · ◴ ◵ ◶ ◷ ↳ ↱ ↴ ➯ ↝ ➸ ➹ ↬ ↫ → ➥ •♡ ࿐ ࿔ ・゚ ₊˚.༄ ୭̥° ༊*·˚ ༉‧₊˚✧ 『 』「 」 ⌠ ⌡ 〘 〙〔 〕 « » ‹ › ◣ ◥ 𖥾 ᭨ི ྀྀ⏝
ʚ ɞ ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ˎˊ˗ 。 =͟͟͞͞ ೃ ✦ ✧ ∗ ꍈ @ ∞ ❏ ❐ ❑ ❒ ω ░ ▒ ▓ ❖ ಌ ๑ ʚĭɞ ઇઉ ♡ ྀ ﹏ ⁀ ‿ ™ ꓹ (ㅤ) ෆ┊. ,! ,.۰ ۪۪۫۫ ❬“= ヾ ︿︿،، ⏧·₊̣̇. ❵ ♡೫̥͙*: * ✼ 。゚・ ≽ ° 。 ㅤ→ ‧₊˚ 「 」 ๑ ◞♡° ˀˀ ♡⃕ 𖧷̷۪۪ᰰ ◡̈ ꒰ ༃ֱ֒ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ➤ ۪۫❁ཻུ۪۪ ୧ ⋅ ..⃗. ┊ೃ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ •˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ┊ ➹ ☒ ☑ ੈ♡‧₊ ˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ⊰ ⊱✿ °˖ ♡̸꠹ᭂ 「❀」 . .⃗ ✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥. *ೃ *ૢ ✧ ೫` ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ° ⚘⿴݃*₊ ˚꒰: :≡ ⎗ ⎘ 最 高 ⌇༴ཱི༷ ˚₊· ͟͟͞͞➳ (❁ᴗ͈ˬᴗ͈) ༉ ‧₊˚✧ .˚ ˀ⌇ ꧁ ꧂ ˎ´- ೃ* ✓ ₊ ᪥࿆⃜ۖ ✔ ✁ ✃ ✄ ˗ˏ𖥸ˎ˗ ☽ ❅ ❊ ✱ ⌇ ✖ ⚚ ࿊ ✣ ❛ ❜ .ᨘ۫.ꪶ ᢁ ▋ ⊏ ⋆ ㋞ ◝◜ ㅤ ྀ ㅤ ꤬ ⃕ ᭣᭫៹ ↯ ⇢ ⇠ ⇣ ⇡ ⇾ ⇽ ༓ ᠅ ྉ ˚̩̥̩̥. ് ൫ ∷ ᭄ ⎆ ꩻ ⿻ .⃗₊ ִֶָ °.ཻུ۪›› ╭ ╮ ༼ ༽ ⚐ ☙ ❧ ༶ ✤ ↚ ↛ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇶ ➝ ➞ ➚ ➛ ⚬ ⁝ ✕ ✘ ،، ᨳ᭬ ꪶ ꫂ̽ ƒ֦٤ ᯢ ᠂⸱ེ̀. ⃝༘⃕ .ᨘ۫.ꪶ 𖧷̷۪۪ᰰ ⟅
▀▄ ▀▄▀▄ ▀  𓏲࣪ ˚.꒷ 𖤐⤸₊˚ ִֶָ ❜ 𑁍 ࣪˖ 𓂃 . ࣪ ˖ ∿ 𑁍 ˓ ⊹ ָ࣪ ˓˓ ˒˒ ، ˖ ࣪𑁍 ˖ ՚༹ ˙˖ 𖥔 ،،̲ ﹕ ،  ݃˓... 𖠵 ❟ ⊹ ⵢ 𓄹𓈒 ⨾ ⌁ ᯽ ◜ ◞ 𑁍 ࣪˖ ♡ ≀ ٬٬ 𖥔 𔘓 𐀔 ╱ ✦ 𓍼  ִֶָ 𖨂 ᪥ ✧ 𓏲࣪ ꒷꒦﹫ :¨·.·¨: ¸ ˖ ֶ ִָ ٬ֶ . ִָ ˑ ⊹ ٬ ✦ · 𒀭   ♡︎   ♥︎ 𖡩   ˀ  ᵎ   ✦   𔒌   ʾ   ໑   ▸    ִֶָ   𖥔   ࣪   ˖ .   𓄹   𓈒   𓍢   𐇵   ﹆   ☼   𓏲   ✿  ˖   𖥻   𓎆   ⏉   ੭   ꒳    。   ❤︎   𖦹  ଘ   ⤹   ꩜   ៹    ִֶָ    ᨳ   ⊹   𖧵   ⩩  ៹   𖤣     ࡘ   ޱ   ៳   Ꞌ   ꞌ   ◿   ◸  ㅤ࿆   ␦   𓂆   𓂇   𓂈   𓂉   𓂀   𓂐  𓆉   𓅂 𖤣𖥧𖡼 𓎩𓌉 𖠚❛ ꪶ  𓏲࣪ ❁ 𓂃٠     ᭡    ꕤ   𓈀   っ  𓊘  𓄹    ⦂    ᘏ   𔘓   𓈈   𓂃   𖠿    ཿ    ࿀   ᎔   ᎓     ᜴   ᜵   ᝪ   ៚  ៳   ᠀   ᠉    ᤳ    ᨓ    ᭝   ᱺ   ᳃    ◯   ◦  ◡  ◠   ⋆    ۬۟۬     ⑅ ꠴   ੭   જ   ꞈ       ˴   ›    ≡    ࿔   /   ଓ    ઇ   ઉ   ᧙   ᥐ   ៸   ૪   ೨   ␥   ■   ♧   ◇   ◈   ﹫   ꧔   ੭   જ    ꞈ    ⸝      ≡    ࿔    ଓ    ઇ        ᧙    ᥐ   ៸   ໒    ː    ՞   ᵎ    ࿂  ﹆  ᰍ   ִ𖧧   𖤠   𓄹   𓈀   𖦥   ﹅   ⸯⸯ   ンㅤꞋꞌꞋꞌ ィ   %   𓂃  ㇁  ◒   !  ンㅤ╮   ⟆   ﹏   !  𝅓   𓂃𓈒   ﹑  ζ  ㅤ﹏   ⨾ㅤ 𓈈ㅤ❨   ᨓ   ⎓   °   ?  𓈒ㅤ▱   𓂅   𓂃   ⨾   ᘒ   ◟  ζ   𓍢   ◖   ᨓ   𓄹ㅤ𓏲   ╰╮   ⸯⸯ    ꞋꞌꞋꞌ   ﹪  ໑  ・ꗃ    ᘒㅤꞈ    キ   "   𓄹   ✦  ⠂   ˒  ‹𝟹   ꜝꜝ   ʚ   ⌕    ׅ ࣪𓏲ּ ֶָ  ⌗   ☘︎   𐑺  ࿁   ܸ    ݄   ɞ    𐄂   𐂴   𐋉   𐋃  𐙝   ⩀   ݀  ̫     ̲     ﹕ ﹐ ﹔ ﹆  ⠁  ⠘ ⟲  ⟳  ⟡   ⟄   ⟃   ➜
↫ ↬ ↱ ↳ ↷ ↻ ↺ ⇢ ➝ ➶ ☾ ☽ ✎ ✁ ✐ ⋮ ﹋ 「 ♡⃕ ⇢︎ ⇠︎⇡ ཹ։ ᎒ ☈ 𓍢 𓍼 ๑ ◞ ✦ ༄ ⤜ 𓍯 𖥧𖥣。𖥧 𖧧𖤣𖥧𖥣。𖥧𖥸 ↥┊ 𖥻﹋⚘ 🜰 𓂅⊹ ↳ ⌜ ⌟ ·˚ ╱な! ☆★ ヤ ✶ 🔩⌗ ! ʾ ૪ ࣪˖ オ ˖˙ ៹  ╲˚ׂᨘ ‣ 𖡄  ،،̲ ‹3 冬 ㆆ ﹟⌕ 𖦥 𓂅 ꗃ  ⿻ ⬪ 𖦹 🂱 ˒ 𖥦 𓎆 ੭ ꞈ ❍ ✧﹟❐ ⎗ 𓊘 ⍝ 𖤘 ∿ ∞ ७ 〄 ◐ ★︎ ๑  ִֶָ  ⋄ ⍉ 𖧧 ᝬ 𓂃 𓏲 ໑ 𔘓 ➱ ⊹ ⭑꩜ っ 𐇯 𓈈 ᔾ  ⩩ 𓍢 ҂ ⌗ ﹏ 𖣰 𖥻 𓍯 ☼𝆬   𐚱 ◠ 𖣦 ៸៸ ✦ ৎ ζ 𖣆 ᘎ 仌 ≀ 𓈒𓏸 𓄼 ৎ୭ ५ ◌ १ aㄷ 𝅓 困 ១ ꒟ ᪤╰╮𓇢 ャ 𓆪 ▦ 𓍼 ⟠ 𓇣 ߸ ⎓ ⌯ ⪧ ␥ ∩ 𖠌 𖣂 𖡡 𖥨 ᭡ ▭ ༤ ᨓ 𖠵 キ ◖ 𖠳 𖣂 ꧔ 𑁯 𖤣𖥧 ᨒ 𐂴 ৫ ⧉ ꕤ 〜 ⌒ ៚ ᘒ ᦔ ೨ ﹅ 🜸ꏍ ᨌ ﹌ 𔗫﹫𝆹𝅥 ༴⥤𖤠 ༅ ⟆ ༢ 𓃠 𓃺 ଓ ↷ ୨୧ ⌑ ︙ ເ ᚹ 𐛻 𐇲 𔕚 𖣖 ﹇ ▥ 〨 ❛ ᠅ 〃 𖣻 ᘏ ⑅ 𖣓 ⸼ 𖡂 🂦 𓎆 𖤘 𔕔 𓋲 𖤐 ଘ ?𔓘 ⤓ 𖠚̸ 𖧡 ◍̶ ꒻ ∗ ﹠ ❥ ⎙ ⸙ ✎ 𖧷 ♡⃕  ↝ જ ꕀ キラ ❥ ℋ ꩜ 𖦹 𐇵 ☁︎ ャ ©️ ʿ ،، ٬٬ ៸៸ › ‹‹ ᎓ :˖ ⠀ ݁ . ⠀  ◖ ⨟   ✦ ﹫ 。。 ₊ ≀⌇⸾ ﹔ ݁ 𖦆 𑁍  ؛  ៸ ▸  𖥦 ꞋꞌꞋꞌ ︐ ╰ ╯‣  ִֶ  ٪ % ᵎᵎ   ▀▄ ▀▄▀▄ ▀  𓏲࣪ ˚.꒷ 𖤐⤸₊˚ ִֶָ ❜ 𑁍 ࣪ 𓂃 . ࣪ ˖ ∿ 𑁍 ˓  ⊹ ָ࣪ ˓˓ ˒˒ ، ˖ ࣪𑁍 ˖ ՚༹ ˙˖ 𖥔 ،،̲ ﹕ ،  ݃˓... 𖠵 ❟ ⊹ ⵢ 𓄹𓈒 ⨾ ⌁ ᯽ ◜ ◞ 𑁍 ࣪˖ ♡ ≀ ٬٬ 𖥔 𔘓 𐀔 ╱ ✦ 𓍼  ִֶָ 𖨂 ᪥ ✧ 𓏲࣪ ꒷꒦﹫ :¨·.·¨: ¸ ˖ ֶ ִָ ٬ֶ . ִָ ˑ ⊹ ٬ ✦ · 𒀭   ♡︎   ♥︎   𖡩   ˀ  ᵎ   ✦   𔒌   ʾ   ໑   ▸    ִֶָ   𖥔   ࣪   ˖  .   𓄹   𓈒   𓍢   𐇵   ﹆   ☼   𓏲   ✿  ˖   𖥻   𓎆   ⏉   ੭   ꒳    。   ❤︎   𖦹  🜸 ↠𓍯 ꃋᴖꃋ ૮₍´。ᵔ ꈊ ᵔ。`₎ა  ૮₍ • ᴥ • ₎ა  ₍ᵔ•ᴗ•ᵔ₎ ャ ˖  ! 𑁍 ୨ ࣪  ˓ 🥛 ★ ﹆ׂׂ ˖ ◗    ᥫ᭡   ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪ ˖ ぅ  ་    ᳝   ◝     𖥻 ぅ.   ֺ  ָ   ֙⋆    ་    ᳝   ◝     𖥻   ̨𖥔 ִ ་  ، ˖ ࣪◞ せ ルゲ ⚠︎ ☻ ☺︎︎ ☹︎   ▹  𖥔 ࣪  📼  # ⋆ ⨾ ⊹ ǂ  ⵓ ꒷꒦ ぬ ָ࣪ を あ  ✶ ໑ 𓄼 › ✶ ♥︎  ❛ ˖࣪ 𓄹࣪ 𖠌  ✶ ָ࣪  ˖ Ꮺ ≛ ، .𖤩˖࣪ ✦ ₊˚.◗ 𓏲 ࣪₊ 𓍼˖ ᰍ ` ▸  ៸៸ 🐭 . ★﹟や ˖⁩𖦹︎ 𓄹᮫ֺ໋  ៹ ˖ ۫♡ ♥︎ (๑•̀ᗢ•́๑) ❛˖ 🔪،͟، 𓂅𓄹࣪ ،، 𒀭 ʿʿ ⋆ ᳝ ֺ を ˎˊ ˗🎱 ✶་  Ꮺָ࣪ ‣ 𖥨 𖤣𖥧 𓂃𑁍 ▸ ⋆ ⭒𓁿 𓆰 ⋆ ꉂ   ՙ ،̲،̲    ٪  𓂅 𖠌 𓄹 ࣪ ˖ ⸼ 𖦹 ᪥ ❁ ˖࣪ ∿ 𐀔 𓇚 𔘓 𐇵 𖡼 ଘ 𐀔 ᵎᵎ ˖ ࣪ ،̲،̲ ⊹  ִֶָ 𖧷 ᖚ ✦  𓅦 ៹ ꒺  ┈ ❟ ꥟ ❟ ❛❛ ❜❜ ،، 📃 ✽ ،،̲ ‹› ✱ ๑ˎˊ˗ 𖧧 ❛ં ⩩ ⌔ 𖣠 𖥕﹫ ✯ ✪ ⊹ ₊ ࣪𓏲 ͎🥛₊˚✧ ᝰ 𖤐 ꒰ % 🧂 ✦ ◗𓍼 ˖⋆⑅˚₊ 𓍯 ꗃ  ⌗ 🏷️ ·  *  ʕ•̫͡•ʔ  ★ᰍ  ҂  ꒦꒷꒦ ☁︎ ꙳໋͙ な! ☆★ ヤ ✶ ⌗ ! ʾ ૪ ࣪˖ オ ˖˙ ៹  ╲˚ׂᨘ ‣ 𖡄  ،،̲ ‹3 冬 ㆆ • ⌕ 𖦥 𓂅 ꗃ  ⿻ ⬪ 𖦹 🂱 ˒ 𖥦 𓎆 ੭ ꞈ ❍ ✧﹟❐ ⎗ 𓊘 ⍝ 𖤘 ∿ ∞ ७ 〄 ◐ ★︎ ๑  ִֶָ  ⋄ ⍉ 𖧧 ᝬ 𓂃 𓏲 ໑ 𔘓 ➱ ⊹ ⭑꩜ っ 𐇯 𓈈 ᔾ  ⩩ 𓍢 ҂ ⌗ ﹏ 𖣰 𖥻 𓍯 ☼𝆬   𐚱 ◠ 𖣦 ៸៸ ✦ ৎ ζ 𖣆 ᘎ 仌 ≀ 𓈒𓏸 𓄼 ৎ୭ ५ ◌ १ ㄷ 𝅓 困 ១ ꒟ ᪤╰╮𓇢 ャ 𓆪 ▦ 𓍼 ⟠ 𓇣 ߸ ⎓ ⌯ ⪧ ␥ ∩ 𖠌 𖣂 𖡡 𖥨 ᭡ ▭ ༤ ᨓ 𖠵 キ ◖ 𖠳 𖣂 ꧔ 𑁯 𖤣𖥧 ᨒ 𐂴 ৫ ⧉ ꕤ 〜 ⌒ ៚ ᘒ ᦔ ೨ ﹅ 🜸 ꏍ ᨌ ﹌ 𔗫﹫𝆹𝅥 ༴⥤𖤠 ༅ ⟆ ༢ 𓃠 𓃺 ଓ ↷ ୨୧ ⌑ ︙ ເ ᚹ 𐛻 𐇲 𔕚 𖣖 ﹇ ▥ 〨 ❛ ᠅ 〃𖣻 ᘏ ⑅ 𖣓 ⸼ 𖡂 🂦 𓎆 𖤘 𔕔 𓋲 ꒷ 𖤐 ଘ ?𔓘 ⤓ 𖠚̸ 𖧡 ◍̶ ꒻ ∗ ❥ ⎙ ⸙ ✎ 𖧷 ♡⃕  ↝ જ ꕀキラ ❥ ℋ ꩜ 𖦹 𐇵 ☁︎ ャ ʿ ،، ٬٬ ៸៸ › ‹‹ ᎓ :˖ ⠀ ݁ . ⠀  ◖ ⨟   ✦ ﹫ 。。 ₊ ≀⌇⸾ ﹔ ݁ 𖦆 𑁍  ؛  ៸ ▸  𖥦 ꞋꞌꞋꞌ ︐ ╰ ╯‣  ִֶ  ٪ % ᵎᵎ  ೄ ◎ ≡ ↺ 彡 ッ ღ εïз。* >ㅅ< ⸙.ં⸼ ׂׂૢ༘ ⸙͎۪۫ ⚘ ♡°୭ ⌇⿴⚘݄݃ ₊˚.்⸙ — ─ ー 〜 〰 ⁓ ∼ ・ ˖ · ◴ ◵ ◶ ◷ ↳ ↱ ↴ ➯ ↝ ➸ ➹ ↬ ↫ → ➥ •♡ ࿐ ࿔ ・゚ ₊˚.༄ ୭̥° ༊*·˚ ༉‧₊˚✧ 『 』「 」 ⌠ ⌡ 〘 〙〔 〕 « » ‹ › ◣ ◥ 𖥾 ᭨ི ྀྀ⏝〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 〔 〕 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺ ︻ ︼ ︽ ︾ ︿ ﹀ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄ ﹙ ﹚ ﹛ ﹜ ﹝ ﹞ ﹤ ﹥ ( ) < > { } 〖 〗 〚 〛 « » ‹ ›︶↠🐼◈ ▻┊︴↓﹌ ︳│ ┃ ╽ ╿ ╏ ║ ╎ ┇ ︱ ┊ ︳ ┋ ┆ ╵ 〡 〢 ╹ ╻ ╷ 〣 ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ≡ ✕ ═ ━ ─ ╍ ┅ ┉ ┄ ┈ ╌ ╴ ╶ ╸ ╺ ╼ ╾ ﹉ ﹍ ﹊ ﹎ ︲ ⑆ ⑇ ⑈ ⑉ ⑊ ⑄ ⑀ ︴ ﹏ ﹌ ﹋ ╳ ╲ ╱ ︶ ︵ 〵 〴 〳 〆 〄 ˁ⋮⇢ ⦏☁️⦐⌦🧚‍♀️⌇❏ ❐ ❑ ❒ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▉ ▊ ▋ █ ▌ ▐ ▍ ▎ ▏ ▕ ░ ▒ ▓ ▔ ▬ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▭ ▮ ▯ ☰ ☲ ☱ ☴ ☵ ☶ ☳ ☷ ▰ ▱ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ∎ ■ □ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ❘ ❙ ❚ 〓 ◊ ◈ ◇ ◆ ⇶ ✿ ⦚ ⌂ ⇡ ✆ ⎈ ♡ ❥ ◉ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ❂ ⊗ ⊙ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◯ 〇 〶 ⚫ ⬤ ◦ ∅ ∘ ⊕ ⊖ ⊘ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ❍ ꒰🧜🏻‍♀️ꜜ ✧₊˚ ༉‧₊ ꜜ♡⃕ ↷ ༊*·˚ ᝰ̟۟ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ✾ 𖤐°.⋆꒷꒦ ⋆°.•✦ ↳ ˗ˏˋ🍨 ⇢ ─✧ 𓏲 ৎ୭ ✦ ˚ . *「 」༄ ‧₊˚ ⚘༉ ❁ ⊰ ⋆。˚ . • ✧ ❀ ♡‧₊˚➹᯽ꕤ ₊˚⋆ ╰► ↯ ✰彡࿔*:・゚↫↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ 𖥸 ˗ˏˋ🧺 ୭ ⋆° ꒰ ☁️ꜜ༉ ✰₊ ༝ ・ ˖ ₊ ˚ 。 . ⋆ ࣧࣧ ۬۟۬ 个 ͜͡ ⑅ ꠴ ੭ જ ꞈ ⸝ ˴ › ࿈ ะ ʚĭɞ ﻬ꜆ ் ༘ ༉ ⿴ ≡ ࿔ / ଓ ઇ ઉ ᧙ ᥐ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ⋒ ◡̈┊꒱꒰꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷⁀➷ ❏ ➷ 『』✧˖*°࿐ •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ ✧˖*°࿐ ꒰ ꒱ ✈︎ ☻ ✰ ✧˖*°࿐ ➷。˚ ೃ࿔₊• ↳ ♡︎♥︎☾❤︎𓆉☀︎︎☏☺︎ ☻︎ ☹︎ シ ✔︎ ☯︎︎♧ ☕︎ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ⚡︎ ❏ ꒰ ꒱ ➤ఌ ◡̈ ⋒ ૪ ࣪˖ ⎙  ⩇  ⩉ ꐑ 𖣯 ⌕ ᨒ ᯤ ᯅ┊﹟𓄹𓂃「⋆」ʾʾ 𓍱 ꒷꒦ 𓏲ּ ֶָ֢ ﹆﹅ 𓍯 𓇼 ׂ ׂ 𝆹˙. ┊ ᥫ᭡ ⎙ ⩇ ⩉ ꐑ 𖣯 ⌕ ᨒ ᯤ ᯅ 𖤘 � 𖥦 ⏃ % 𓍯 𔗫 𔖲 𓂃 ﹆ ﹅𓄼 𓄹 ᭣ ꧞ 𓏲 𓂅 ꣼ ࿓ ࿔ ༄ ⌗ 𓈒 ⊹ 𖥔 ᨵ ꑘ ᜊ ᦒ ଘ ◖ ◗𖠗 ꗃ ٩ ะ ≛ ߸ 𖡡 𝆺𝅥 ꩜ 𖣠 𖦹 ⊹ ۪ 𖥔 ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ 𖥻 ִ ۫ ּ ﹗ ˖ ་ 💭 𖦆 ֺ ָ ֙⋆ • ˖ ࣪𖦆 ˓ 🥛 ★ ﹆ׂׂ ˖ ◗ ᥫ᭡ ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪ ˖ ぅ ་ ᳝ ◝ 𖥻 ⌗𖦹 ๑ ໑ ࿔ ७ ५ ୭ ᠀ 𑁯 ੭ ⸙ ຯ ໒ ೨ 𖧧 Ꮺ 𖧷 𓏲 𖥨 ୫ ૪ ໒ 𐂴 ৎ  ຊ ∿ ꔵ ꫂ ২ ζ  १ 𖥧 𓂃 ♥︎ ᨒ ✦ ⟆ ֊ ꗃ ⌗ ❍ ﹕ཿ ♡ ■ ๑ ࿔ ⩩ 𖥨 ╰╮࿓ ᘒ ⊹ ✧ 𓂅 𓄹 ๑ ৲— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — :: ࿔*:・「 」 ↳︎↰︎ ↳ ↲ ↱ ↰ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ┊ ᎒ ˗ˏˋˎˊ˗ ˗ˋ ˊ˗ ↷↶ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦𖤐 ✎ᝰ ❁ ଓ ⋒ ⚡︎➥ •♡ ࿐ ࿔ ・゚ ₊˚.༄ ୭̥° ༊*·˚ ༉‧₊˚✧ ➷ ೃ࿔₊• ↳ ❄︎ ⋒ »»— —«« ➝ ⚡➷ ˚ ༘  ılı.ıllı. ˘͈ᵕ˘͈ 命  ꐑꐑ  ま  ❒  ꧇  ՚՚  ⭒  ⋆  ⾕  𖣖  ⩇  ⩩ :⠀𑁯⠀⬪ ◠⠀҂⠀𐑡 ◟⠀▦ ⌗⠀!⠀𓍼  ७ ꀬ · ☼𖣠  𖤣  ʚɞ  ⌯  𓂅  ✧ 𓏲ָ 𓏞 ٠ ᭡ ꕤ 𓈀 っ 𓊘 𓄹 ⦂ ᘏ 𔘓 𓈈 𓂃 𖠿 ✦⠀𓄼⠀২⠀୨⠀⋆⠀𓂅⠀⬪⠀ꕤ⠀ՙ⠀╰╮⠀♡̶⠀৲⠀ৎ⠀⬪˙ 𓈒⠀⌕⠀⊹ ࿔⠀៸⠀﹆⠀﹟⠀𓏲⠀‹𝟹⠀+⠀𖧧⠀،⠀ꗃ⠀ഒ ﹅⠀ִֶ⠀◐⠀≀⠀⁺⠀˒⠀७⠀٫⠀ᨒ⠀⸼⠀જ⠀◞ ᐢ..ᐢ⠀ᘒ⠀∞⠀𖦹⠀⌗⠀★⠀♥︎⠀⭒⠀ʚ⠀𓍢 ♡⠀﹫⠀ᖘ⠀﹠⠀੭⠀◪⠀❪❫⠀𓏲⠀❪ 𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧 ꒰ ◌ ᵕ  𖥦  ᵕ ◌ ꒱    ૮₍ •  ⬫  •  ♡  ₎ა    ପ꒰  ⑅  •  ᵜ  ก  ꒱    ₍ ᐢ ⬫ ᵕ  ֊  ᵕ ⬫ ᐢ ₎     ꒰ ◦ •  ⬪  • ◦ ꒱ ꒰ ๑ •̀  ᴥ  - ꒱  ✧ ʕ ꐦ • ᆺ • ʔ    ꒰ 。 • 𖥦 • 。 ꒱ノ♡    ꒰ ◍ º ‿ º ◍ ꒱ ♡    ₍ ๑ • ᴗ • ๑ ₎ . ࣪ ⬫  ⊂꒰ ๑ • 𖥦 • ๑ ꒱つ    ꒰ ๑ • ﹏ • ꒱    ʕ ๑ ╥ ﹏ ╥ ๑ ʔ    ૮₍ ๑ •  ᵜ  ก ๑ ₎ა    ₍ᐢ ๑ • 𖥦 • ๑ ᐢ₎︎ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕   ◡̈ ꒰ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅ ..⃗. ೃ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ➹   ੈ ‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ ⤜ ⤛〘 〙𓈈 , ⌗ , *:・゚, ❲ ❳ , ˘͈ᵕ˘͈ , ᰔ , ⚓︎ , 𐐒𐐚 , ʚ ɞ | ៹ ﹅  𓂃 𓄹   𖤐 ٠٘⌇  °•    .·.  ⎙ ♥︎ 𓈈 ﹝❀﹞◌  ° ◌ ͎ ✦ੈ❜ ꒱-`:꒰ 𓂋  •••• 𓂅 𓂃 𓏲 𓍯 𓍲 𓍱 𓏊 𓏋 🀋 🀙 🂻 🂽 🃖 🃄 𓄼 𓆇 𓇬 𓍢 𓎆 𓂃 ﹏ 𓈈 ╱ ╲╲ ╱ ﹋﹋﹋╭ ╯ 𓇸 𓈀𓄲𓊔 𓈃 ☄︎ ⚛︎ 𓆤 𓂃 𓈒 𓏸⌇ ﹌ ﹋ ︴𓊆𓊇𓉳 𖥧𖥣。𖥧 𖧧𖤣𖥧𖥣。𖥧 𓂅 𓄹 ๑ ৲ 𖦹 % ҂ 𓈈 。✦ ⟆ ֊ ꗃ ⌗ ❍ ﹕ཿ ♡ ■ ⌗ ২ ζ  १ 𖥧 ⊹ ♥︎ ᨒ ˒ 시 𓄹 ! ‹3 ╱ ╲ 𓄹 ⌗ 𖦹 ꒰ ҂ ╯╭ ╮✰ ︿ ⊹ ↳ ↲ ➤╰► ៹ ╭╮✧˖*°࿐ ⌨︎ #⃞ ┊͙ ̧.•. ̧ ୨୧ ❝ ❞ +⑅♡ ˏˋ ˎˊ˗ ↜ ↝ ↦ ↣✩ 𖥻 ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 → ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ♡⃕ ◡̈ ꒰ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅ ..⃗. ೃ ╰► ꒱ ➛ ❱ •˖* ℘ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ . › ᐢ • ˕ • ᐢ ˖ ݁ ˓ 𖣠 ! › ๑・ꈊ ⍝ ʔ 𓏲·˚ 𖦆 ͙ ₍⑅ᐢ..ᐢ⑅₎ ⊹ 𖡼 ָ࣪ ˖ 𓏲࣪ 𓄹𓈒 ˖ ࣪ ꒷ ꐑꐑ𔘓 𖦹 𓍢 ›𓂃 ִֶָ ࣪ ǂ𖠵ぽ㍈▸ˑ ִֶָ ﹅あ ୨࣪.`⌁╳𖠚❛ꪶ  . ָ࣪ Ꮺָ࣭۪࣪ ◝.﹟﹆ֹ‣ ˖˚ ャ๑٬٬ᵎᵎムꜜ¡ʕ•̫͡•ʔ ★ᰍ ҂ ꒦꒷꒦ ꙳໋͙ な! ☆★ヤ ✶ ⌗ ! ʾ ૪ ࣪˖ オ ˖˙ ៹ ╲˚ׂᨘ ‣ 𖡄 ،،̲ ‹3 冬 ㆆ •⌕ 𖦥 𓂅 ꗃ⿻ ⬪ 𖦹 🂱 ˒ 𖥦 𓎆੭ ꞈ ❍ ✧﹟❐ ⎗ 𓊘 ⍝ 𖤘∿ ∞ ७ 〄 ◐ ★︎ ๑!⊹  ִֶָ 𖧷 ᖚ ✦  𓅦 ៹ ꒺  ┈  ❟ ꥟ ❟ ❛❛ ❜❜ ،، ✽ ،،̲ ‹› ✱ ๑ˎˊ˗ 𖧧 ❛ં"˚ʚĭɞˋ。 ° ▬ ▬ ⋆ °⤜ ⨳ ࣪• ˖°‹ ✿ • ɞ ˖ ࣪⋄ ‹ ⋮ ⤜ ib - ៸៸ ⋮ ❈ ❉ ❊ ❋ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ➳ ➢ ❥ ↺ ➟ ೃ ๑ ੈ♡‧ ੈ✩ ❁ೃ ⋆ 。˚ ❀ ꒰ ꒱ ✩ೃ ♪ ♫ ♬ ツ ღ ✎ ❝ ❞ 헤이 ▫ ▪ ཻུ۪۪۵ૢ ⬜ ♣ ೄ ◎ ≡ ↺ 彡 ッ ღ εïз。* >ㅅ< .ં ׂׂૢ༘ ⚘ ♡°୭ ⌇⿴⚘݄݃ ₊˚.்— ─ ー 〜 〰 ⁓ ∼ ・ ˖ · ◴ ◵ ◶ ◷ ↳ ↱ ↴ ➯ ↝ ➸ ➹ ↬ ↫ → ➥ •♡ ࿐ ࿔ ・゚ ₊˚.༄ ୭̥° ༊*·˚ ༉‧₊˚✧ 『 』「 」 ⌠ ⌡ 〘 〙〔 〕 « » ‹ › ◣ ◥ 𖥾 ᭨ི ྀྀ⏝
ʚ ɞ ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ˎˊ˗ 。 =͟͟͞͞ ೃ ✦ ✧ ∗ ꍈ @ ∞ ❏ ❐ ❑ ❒ ω ░ ▒ ▓ ❖ ಌ ๑ ʚĭɞ ઇઉ ♡ ྀ ﹏ ⁀ ‿ ™ ꓹ (ㅤ)c┊. ,! ,.۰ ۪۪۫۫ ❬“= ヾ ︿︿،، ⏧·₊̣̇. ❵ ♡೫̥͙*: * ✼ 。゚・ ≽ ° 。 ㅤ→ ‧₊˚ 「 」 ๑ ◞♡° ˀˀ ♡⃕ 𖧷̷۪۪ᰰ ◡̈ ꒰ ༃ֱ֒ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ➤ ۪۫❁ཻུ۪۪ ୧ ⋅ ..⃗. ┊ೃ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ •˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ┊ ➹ ☒ ☑ ੈ♡ ˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ⊰ ⊱✿ °˖ ♡̸꠹ᭂ 「❀」 . .⃗ ✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥. *ೃ *ૢ ✧ y೫` ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ° ⚘⿴݃*₊ ˚꒰: :≡ ⎗ ⎘ 最 高 ⌇༴ཱི༷ ˚₊· ͟͟͞͞➳ (❁ᴗ͈ˬᴗ͈) ༉ ‧₊˚✧ .˚ ˀ⌇ ꧁ ꧂ ˎ´- ೃ* ✓ ₊ ᪥࿆⃜ۖ ✔ ✁ ✃ ✄ ˗ˏ𖥸ˎ˗ ☽ ❅ ❊ ✱ ⌇ ✖ ⚚ ࿊ ✣ ❛ ❜ .ᨘ۫.ꪶ ᢁ ▋ ⊏ ⋆ ㋞ ◝◜ ㅤ ྀ ㅤ ꤬ ⃕ ᭣᭫៹ ↯ ⇢ ⇠ ⇣ ⇡ ⇾ ⇽ ༓ ᠅ ྉ ˚̩̥̩̥. ് ൫ ∷ ᭄ ⎆ ꩻ ⿻ .⃗₊ ִֶָ °.ཻུ۪›› ╭ ╮ ༼ ༽ ⚐ ☙ ❧ ༶ ✤ ↚ ↛ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇶ ➝ ➞ ➚ ➛ ⚬ ⁝ ✕ ✘ ،، ᨳ᭬ ꪶ ꫂ̽ ƒ֦٤ ᯢ ᠂⸱ེ̀. ⃝༘⃕ .ᨘ۫.ꪶ 𖧷̷۪۪ᰰ ⟅ャ› 🎀🦷 𒀭 ֶָ ⭑ࣶࣸ « ᯥ ¡ ꉂ🧠🥛،، ָ࣪ ✷𝅄 ֙⋆་𖠗 𐂯 ? ⩉:⩉ «🌷🐇𖥻 ִ ۫ ּ ៹ ࣪ ุ๋⸱パ 𓂅 𓏲 🩰🍓 ִֶָ𖤐˚. ⬧ 𖧧 ָ࣪ 𖧵ֹֺֽ໋໋݊ 𓄹𓈒 𝅄✦⸱࣭ 🧂🎀 ִֶָ𖥻 .𖥨 ა 𖥻࣭𓄹
◡̈ ☁︎︎ ⤾·˚ ༘ :: ꒱ ➷。˚𖤐 ☼ ⋒ ⚡︎𖤐 ꒰ ꒱°• ੈ♡₊˚•. ↳ ♡ ≡ ✦ ͙ ˚ シ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ↰ ↱ ꒰꒱— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✈︎☻✰✧˖*°࿐ •*⁀➷ ❏ ˖* ೃ࿔ 𓆉◡̈꒷꒦꒷꒷꒦ ✎ᝰ •*⁀➷ ❏ ꒰꒱𖤐⋒ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ ➝ ⚡︎┊ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ꒰꒱ ⚯͛ 𖤐✰ ⚯͛ •*⁀➷ ⚡︎ ᝰ﹋ ʚĭɞ ∞ ᨌ ꏍ ャ 𓇢 ᪤ 困 𓇣 ⟠ 𓍼 ▦ キ𖠵 ᨓ ༤ ▭ ᭡ 𖥨@:୨ ↷ ଓ 𓃺 𓃠.•̩̩͙⁺゜ ⤾·˚ ༘ ◡̈₊˚.༄ ೃ -꒰ ꒱ؘ ࿐꒰ ❛ text ❜ ꒱⌗ ꒷꒦ ୨୧:+✶𖧵⁷ ✜˚ ༄ ‧₊˚ // ୭̥⋆*。 // ˚₊✩‧₊ //
𑁍┊༄꒰🖇 ࿐ ࿔ ₊˚⌗ 𓂃 ⊹ @♡.°୭̥ ୨୧:•*⁀➷ ❏ ꒰꒱fyy⋒ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ ➝ ⚡︎┊ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ꒰꒱ ⚯͛ 𖤐✰ ◡̈ ⚯͛ •*⁀➷ ⚡︎ ✎ᝰ ﹋ ʚĭɞ ∞
♡.°୭̥ ୨୧:⊹˚˖ ༊ :⊹ ۪ 𖥔 ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ 𖥻 ִ ۫ ּ ﹗ ˖ ་ 💭 𖦆 ֺ ָ ֙⋆
• ˖ ࣪𖦆 ˓ 🥛 ★ ﹆ׂׂ ˖ ◗ ᥫ᭡ ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪ ˖ ぅ ་ ᳝ ◝ 𖥻𓍯 ˃ ᝰ↾ ↿ ⇈ ⇑ ⇞ ⇡ ⇪ ⇧ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ↡ ↧ ↯ ⇂ ⇃ ⇓ ⇟ ⇣ ⇩ ⇊ ↨ ⇅ ⇕ ⇳ ⇵ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↶ ↷ ↸ ↺ ↻ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇱ ⇲ ➘ ➚ ➴ ➶➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➵ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ⇴ ➠ ↚ ↜ ↞ ↢ ↤ ↫ ↵ ↼ ↽ ⇇ ⇍ ⇐ ⇜ ⇠ ⇤ ⇷ ⇽ ⇚ ⇦ ⇺ ↭ ↮ ↹ ⇄ ⇆ ⇋ ⇌ ⇎ ⇔ ⇹ ⇼ ⇿۩ ன ። ፣ ፤ ፥ ፧ ፨ ۵ ↛ ↝ ↠ ⇝ ↣ ↦ ↬ ⇀ ⇁ ⇉ ⇏ ⇒ ⇛ ⇢ ⇥ ⇨ ⇰ ⇴ ⇶ ⇸ ⇻ ⇾ ➔ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧〘 〙〔 〕✎ ✐ ✑ ✁ ✃ ✄ ✓ ✕ ✗ ✘ ╳ ⊞ ⟠⌲ ⌕ ⌨ ⎙ ✉✒✑✏✂⚐ ⚑ ♡ ♚ ➳ ☜ ☚ ☏ ⌦ ⌧ ⌫ ꒰ ⧛ ⋮ 〈 ︙⁞ ፧ ⠿ ꒰ ⧛ ﹏ ﹌。ೃ࿔ ₊•𖤐 ◡̈ ⋒✎ ✿ ➷ ✈︎ ☻︎ ☹︎ ☺︎︎ ☠︎︎┊ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦⛂ ⛀❤︎ ❣︎ ☾︎ ☽︎ ♫︎ シ︎ ت︎ ♡︎ ♥︎ ఌ︎ ꨄ︎ ❦︎ ☀︎︎ ༒︎ ✞︎ ✔︎ ☏︎ ⌫ ⌲ ⌬ ☦︎ ༄ 𖦹 ★ ✰ ✯ 𑁍 ᯾ ⚣︎ ⚢︎ ⚣︎ ⚥︎ ⚤︎ ♕︎ ♔︎ 𖠌 ꕥ ☃︎ ⌨︎ ⏱ ✉ ♧︎︎︎ ☘︎ ☁︎ ☯︎ ♲︎︎︎ ✌︎ ☕︎ ☂︎ ☔︎ ๑ 𖣠 ໑ ઉ ᨦ ദ ଓ ઇ ઉ ᧙ 𐀔 ִֶָ (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ꒰ᐢ • ˕ • ᐢ꒱ ૮₍ ´ ꒳ `₎ა ₍ᐢ..ᐢ₎ ₍⑅ᐢ..ᐢ₎♡ ∩⑅∩ ᘏ⑅ᘏ⠀ᕬ ᕬ ૮ ’• ˕ •` ა ૮ • ﻌ - ა ฅ՞•ﻌ•՞ฅ
⊹ ۪ 𖥔 ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ 𖥻 ִ ۫ ּ ﹗ ˖ ་ 🦙 𖦆 ֺ ָ ֙⋆• ˖ ࣪𖦆 ˓ 🥟 ★ ﹆ׂׂ ˖ ◗ ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪ ˖ ぅ ་ ᳝ ◝ 𖥻 ⋆⑅˚₊ !! 🎧·˚ ༘ ✿ ⨳
. ‹ ִֶָ . ָ࣪ ‹ ャ ִֶָ   ︶꒷꒦︶      ꒦꒷꒷꒦      ︶꒷꒦꒷︶ ٬٬ ࣪ ،ぬ̳ ⊹ ᨘ໑▸  𖥻  ˑ   ִ  𖦹   ִ  ˑ 𖥔   ּ   ִ  𖦹   ִ  ˑ  𖥻 ๑◕‿◕๑ ❘❙❚𖦹❚❙❘❙❚❘❘❙❘
╲ 𓍯 ࣪🦴 ᳝ ˑ 𐇛̲﹗ ˖  ་ 💭 𖦆 🧠 ぃ ˑ 🐩 ִ  ⌨︎  ֺ  ָ   ֙⋆ 🩰 𖥻 ִ ۫  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ   ˑ    ּ  𖥔 𓄼   ࣪⠀ ִ  ۫   ּ  ֗  ִ    ۪  ⊹  ˑ  ִ  ֗   ִ  ۫   ˑ   ᳝ ࣪  𓄹 ⊹   ᳝ ࣪⠀.  ִ  ་  ּ  𝟶:𝟶𝟶 ──◍───── 𝟷:𝟹𝟶 ➛   ̨𖥔 ִ ་  ، ˖ ࣪  ་  ˖  ʿ🥛ꜝꜞ  ᳝ ࣪ 𔘓 ⎘  ་    ᳝   ◝     𖥻⏱️ ぃ ˑ  ִ  ⌨︎  ֺ  ָ   ֙⋆ 🩰 𓄹 ࣪ ִֶָ 🧂  ࣪ ▸ ִֶָ 𖦹 ࣪˖ .  ⊹ 𓄼   ࣪ ꞌꞋ ࣪𓂃 ִֶָ ≡ ⌂ ⌕ ❙❘❙❙❘❙❚❙❘❙❙❚❙❘❙❘❙❚❙❘❙❙❚❙❘❙❙❘❙❚❙❘ ♡゙
˖  ࣪ 💭🎀Ꮺ !  ∩⑅∩ ᘒ ࣪ 🧠˖˙ 𖥦  ⪧ ◟ ˒ ˶ᵔᵕᵔ˶ ㇏𖣗𖦆⊹🕷♡̷̷ 𖤐˖﹙﹚女˚ ❥ ⊹ 𓏲࣪ 神 .˚ 𖥨┉┈ ˓    ༿   ⸒  /   ଓ  ઇ  ઉ   ᧙   ᥐ  𖧧   〞◖   ꩟   ᠀  ◠   ◡   ˙˙˙     ຳ    ﹻ ﹟╳× ̟ ˖ ⁺ ₊  ✼ 。゚・ ☆ ° 。 ະ  ⵓ  ꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ˀˀ 𓏲 ❛𓋅 𖧧 ָ࣪ ⠀⠀ㅤ⠀ོㅤㅤ 𖧧 ָ࣪  𖤐 .%  ♡̸̸ ✧   ⊹○゚˖ ⊹ › ‹  𖤐 ᵎ𓂅  𐀔ɞ  ִֶָ ʚ ɞ ◟⊹  𖧧.  ָ࣪ ◝. ㅤ 𓄹 ࣪ ˖ 𓆉    ִֶָ𓂅 𑁍ࠬ  ⊹ ࣪˖⁩ ꒦꒷ ʾ˓𖤣 𓆤 ʕ•̫͡•ʔ 𖧧 ָ࣪  𓏲˖ 𑁍 ࣪˖ 𓂃 ❅ ❥ ˓ 𓏲ִ 𓂃 . ✦ ٬ . ࣪.   ˓ ꜜ ᪥ ˖࣪  ゲ! ⸃⸃ 𐇵 ˓𓄹 ࣪˖  𖤠ะ 𓏲࣪◜𖤐  ִֶָ 𓂃  ⊹  ꫂ 。⚢˖⁩ ༯ ರ ❁𓂅 𓄼ꕤ༘ ᵎ ⤿ ⸼ ᨓ ◞  ̑̑ ꪶ ꫂ Ꮺ࣭۪ ⵓ𓏲࣪◜ ִֶָ𓏲࣪ ⨾ ˖ ୧ 。𓈒 𓈒 𓈒 ༣ ྅ ﻬ˚ ͙  𑂻𑂴 ♡ 𓍢 ₍ 𓆤 𓏲࣪ . 𓂃  ꈍᴗꈍ  𖨂  ❛ ¸ 𓂅 ៹ 𓂃 ๛∙᷅° 𖦥 ᵎ ⚟ ⚞  ৲ ﷼ ㍐ ૱ ⚑ ⚐ 。 ⩨͢   ࿓᪶ ະ﹢ ˖ ⁶ ₆ 𓃠 ⊹ ˚.  !! 𖤐ʾ ִֶָ  𖥔 ݁ ˖ଘ ˘͈ᵕ˘͈ ꧔ ꉂ🕷ʾ ִֶָ𖧧.៹ 𓂃 𓍯 𖤐˚.) 𓍼 ᝢ ⊹ ˚. ♡﹙﹚㶌 旗 .𑁍ࠬ¸𓍢 𓄂𓄽
₉ ⁹ ₉ ₆ ⁶ ₆ (  ᵒ̴̶̷̤ ꒳ ᵒ̴̶̷̤。 ) ᴓ˟⁘ ᶻᶻᶻ キ ᭕ ꜛ𖤐 ꉂ ҂ 𓄹͓ ˖࣪ 𖥨▐ ▍▎▐ 🕷️ ▍▐ ▍▎¸𓏲࣪ ˚.꒷ 𖤐⤸₊˚ ִֶָ  ❜ ✧ (๑•́ ᎔ ก̀๑) ᵎ ⊹ ִֶָ ╱ ᨳ᭬  ⸝⸝ 🕷️◞ ◜₉ 𖤐 💀 𓍢 𖤐 ¹ ៹ キ 𓍯 ☠️ ꉂ 🕷️ ₉ ꞋꞌꞋ 精神。ꜛ𓏲♡̸ 𓏲 ࣪₊♡𓂃 ִֶָ  ִֶָ 𓏲࣪𖤐🕷️⋮  ଡ଼ ꉂ 𓉳 𖤐 text ˖ ࣪ . 𑁍ࠬ 🕷️⊹ ࣪˖⁩
⁹ ₁ ❟ 𖠅 ١ 𖡼  ︎ִֶָ ̽𖧧 ָ࣪ 𖧵ֹֺֽ໋໋݊  𓄹𓈒 𓏲 ๋࣭ ꕤ ۰⸼ ۫𓂅 ᐢ⸼⸼ᐢ ࣪✦𓂃 ᭥   ̗̀ ̖́𓏲 ❟♡ : 交 響 曲𓈒 ₍⑅ᐢฅ́˘ฅ̀ᐢ₎𖧧 ָ࣪  🏴‍☠ ⊹ ִֶָ𓏲࣪  . ❜ ﹫oc ⊹ ִֶָ✧ fc ᵎ ִֶ  𓆦 𓏲 ˖ ♡̷̸⁩◞/❥ 𓆷  ᤴ ⸒ ۰ 旗᭟ ;♡̷◞⃕ ⸼ ₉ 𖥶 𖤣 ࣪ ˖ ꜜ  ٪  ࣪ ִֶָ 𖥧 𖤥'、˖ ָ࣪➹ ❛ ᭣֤ࣨ  𑁍֤   ┉┈ 𖣠 ⠀ོ⁩⠀𖥽 ⊮ 𖣽 ⵢ 𑁍. 𓂅 ꜜ ଓ ♡̷̷۫۫ ꕀ 。♡𖤐 𓃠 ◞ ꈍᴗꈍ 🕷️OO  ִֶָ✧ : ᕱ ᕱ ❛ ♡ 𓂅 ʚ ɞ ┈─ 𖧷 ꜜ ᩠ ❥ 𓏧 ◟ ༉‧₊˚ ❜ 𑁍✧ 。ꉂ  ៹  % 。⸗ ꕤ ˖    ̼  ̼  ̼  ̼  ̼  ̼  ̼  ̼  ̼ ⸼  ❛ ⌗ ↺ ❛ ⤹ ꞋꞌꞋ   ִֶָ ꙳໋͙ ⌑ 𓆫 𓌖 ⊹ ࣪˖⁩ 𑁍 ོ⁩❟ 𓏲 𑁍 ꓹ  ݃  ﹔𓂅 ˑ ִֶָ 𑁍 . ﹙٫﹚  ૂ ࣪᪥ 𒀭࣪⋆ ✵ ٬٬ ،، · ࣪𐇵 ❟  𓄹 ࣪˖ ˖ ࣪ 𖧷 𖡎 ◞ 𓏲  ࣪˖ 𑁍 ࣪˖ 𓂃 . ࣪ ˖ ∿ 𑁍 ˓ ⊹ ָ࣪ ˓˓ ˒˒ ، ˖ ࣪𑁍 ˖ ՚༹ ˙˖ 𖥔 ،،̲ ﹕ ،  ݃˓  ༨  ༢  ༣ ◜。◞ さ˖ ࣪⊹  ִֶָ ᯽ .゚‪‪༘༘  ˖࣪ ✦  ଘ  ◡̈  ❛❜  ٫  ʾ ִֶָ%˓ ᵎ ✦.˚   ࣪.`⌁ ◜◞ さ˖ ࣪⊹  ִֶָ ᯽.゚‪‪༘༘  ˖࣪ ✦ ଘ  ◡̈ ❛❜  ٫  ʾ ִֶָ%˓ ᵎ ✦.  ࣪.`⌁ 𑁍 ࣪ ˖ 𓂅 ゲムꜜ ´ ִֶָָ࣪   𖥔՞˖࣪  ٪ ˖  ݁ . 𔘓 ؛ ៹  ָ࣪❟ ⎙ ⊹ ꓹ ─ ๑ ⨟ 𓂃⁩ᵎᵎ 𖤐 ҂ ╱ ♯ ⸝⸝⸼ ،،﹫♡ ❜ ꒷ ₉ 𓄰 ˖ ࣪ ִֶָ ャ ヽִֶָ𑁍⌕ ʾ ✦᭟𓈒  ᤳ⊹ 𓄼 𓏲𓏸˙˖𓏲 ִֶָ 𓄼𓈒๋ ⊹ ִֶָ ꓹ 𝗮𝘀  𐂂𝗯𝗲𝘀𝘁 鬼 𓃨 𖥊❟៹ꜥ ﹆⊱𓆇՞.𖥨 ℋ𖧦𔘓𖥔•͈ ┈─❟ʾ 𝙾̲𝙽̲𝙴̲ 𔘓 〞⸒﹗˖ ࣪ ˓༅ꪳ𖧧♥︎¸࣪ ꩜ⴰ ࣪˖𓂅⁩ ᪥㌐ ₀₀ ♡ ៸៸ 。 ˚ 𓈒 ⨾  ˖  ݁ . 𔘓 ؛𓆸﹫ ˖࣪ 𖥨• ꒷ ࣪.𖤣𖥧˚.𓂅 ˓ 𓏲ᵎ ٬ ᤷ ៶𖥨  𑁍ࠬ ˖࣪𖧧 ָ࣪᪥ ˖᯽ ⊹ .꠶❥ 𖥔 ،، 𑁍 ࣪˖ 🎀 ʕ•̫͡•ʔ𓏲࣪ ˖࣪ ✶  ๋࣭ ◜📮◞ ִֶָ𓄹 ˖࣪🌷𓏲࣪ ִֶָ﹫៹ 生𔗫 ִ ֗🔪🕷️ ؛.  ָ ֺ 𔘓 ꒷꒦ 𓄹 ࣪ ˖ 🏴‍☠️ ٬  . ִ ֗ ៵ʾ ◗ ⊹  ᳝ ࣪🛢️🧇◌  ִ ໋.ˑ ִ ᥐʾ ֛ 𖥻  ࣪ ᳝ ◌  ̸ᵎᵎ ˖. ࣪  𖦆 ִ ་ 𖦹𓏲 ˖╲ ࣪ !   : 𖥔࣪ ˖
𖥻⌗𖦹 ๑ ໑ ࿔ ७ ५ ୭ ᠀ 𑁯 ੭ ⸙ ຯ ໒ ೨ 𖧧 Ꮺ 𖧷 𓏲 𖥨 ୫ ૪ ໒ 𐂴 ৎ ຊ ∿ ꔵ ꫂ ২ ζ १ 𖥧 𓂃 ♥︎ ᨒ ✦ ❍ ﹕ཿ ♡๑ ࿔ ⩩ 𖥨 ╰╮࿓ ᘒ ⊹ ✧ 𓂅 𓄹 ๑ ৲— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — :: ࿔*:・「 」 ↳︎↰︎ ↳ ↲ ↱ ↰ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ┊ ᎒ ˗ˏˋˎˊ˗ ˗ˋ ˊ˗ ↷↶ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦𖤐 ✎ᝰ ❁ ଓ ⋒ ⚡︎➥ •♡ ࿐ ࿔ ・゚ ₊˚.༄ ୭̥° ༊*·˚ ༉‧₊˚✧ ➷ ೃ࿔₊• ↳ ❄︎ ⋒ »»— —«« ➝ ⚡➷ ˚ ༘ ılı.ıllı. ˘͈ᵕ˘͈ 命 ꐑꐑ ま ❒ ꧇ ՚՚ ⭒ ⋆ ⾕ 𖣖 ⩇ ⩩ :⠀𑁯⠀⬪ ◠⠀҂⠀𐑡 ◟⠀▦ ⌗⠀!⠀𓍼 ७ ꀬ · ☼𖣠 𖤣 ʚɞ ⌯ 𓂅 ✧ 𓏲ָ 𓏞 ٠ ᭡ ꕤ 𓈀 っ 𓊘 𓄹 ⦂ ᘏ 𔘓 𓈈 𓂃 𖠿 ✦⠀𓄼⠀২⠀୨⠀⋆⠀𓂅⠀⬪⠀ꕤ⠀ՙ⠀╰╮⠀♡̶⠀৲⠀ৎ⠀⬪˙ 𓈒⠀⌕⠀⊹ ࿔⠀៸⠀﹆⠀﹟⠀𓏲⠀‹𝟹⠀+⠀𖧧⠀،⠀ꗃ⠀ഒ ﹅⠀ִֶ⠀◐⠀≀⠀⁺⠀˒⠀७⠀٫⠀ᨒ⠀⸼⠀જ⠀◞ ᐢ..ᐢ⠀ᘒ⠀∞⠀𖦹⠀⌗⠀★⠀♥︎⠀⭒⠀ʚ⠀𓍢 ♡⠀﹫⠀ᖘ⠀﹠⠀੭⠀◪⠀❪❫⠀𓏲⠀❪ 𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧 ꒰ ◌ ᵕ 𖥦 ᵕ ◌ ꒱ ૮₍ • ⬫ • ♡ ₎ა ପ꒰ ⑅ • ᵜ ก ꒱ ₍ ᐢ ⬫ ᵕ ֊ ᵕ ⬫ ᐢ ₎ ꒰ ◦ • ⬪ • ◦ ꒱ ꒰ ๑ •̀ ᴥ - ꒱ ✧ ʕ ꐦ • ᆺ • ʔ ꒰ 。 • 𖥦 • 。 ꒱ノ♡ ꒰ ◍ º ‿ º ◍ ꒱ ♡ ₍ ๑ • ᴗ • ๑ ₎ . ࣪ ⬫ ⊂꒰ ๑ • 𖥦 • ๑ ꒱つ ꒰ ๑ • ﹏ • ꒱ ʕ ๑ ╥ ﹏ ╥ ๑ ʔ ૮₍ ๑ • ᵜ ก ๑ ₎ა ₍ᐢ ๑ • 𖥦 • ๑ ᐢ₎︎ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅ ..⃗. ೃ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ➹ ੈ ‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ ⤜ ⤛〘 〙𓈈 , ⌗ , *:・゚, ❲ ❳ , ˘͈ᵕ˘͈ , ᰔ , ⚓︎ , 𐐒𐐚 , ʚ ɞ | ៹ ﹅ 𓂃 𓄹 𖤐 ٠٘⌇ °• .·. ⎙ ♥︎ 𓈈 ﹝❀﹞◌ ° ◌ ͎ ✦ੈ❜ ꒱-`:꒰ 𓂋 •••• 𓂅 𓂃 𓏲 𓍯 𓍲 𓍱 𓏊 𓏋 🀋 🀙 🂻 🂽 🃖 🃄 𓄼 𓆇 𓇬 𓍢 𓎆 𓂃 ﹏ 𓈈 ╱ ╲╲ ╱ ﹋﹋﹋╭ ╯ 𓇸 𓈀𓄲𓊔 𓈃 ☄︎ ⚛︎ 𓆤 𓂃 𓈒 𓏸⌇ ﹌ ﹋ ︴𓊆𓊇𓉳 𖥧𖥣。𖥧 𖧧𖤣𖥧𖥣。𖥧 𓂅 𓄹 ๑ ৲ 𖦹 % ҂ 𓈈 。✦ ⟆ ֊ ꗃ ⌗ ❍ ﹕ཿ ♡ ■ ⌗ ২ ζ १ 𖥧 ⊹ ♥︎ ᨒ ˒ 시 𓄹 ! ‹3 ╱ ╲ 𓄹 ⌗ 𖦹 ꒰ ҂ ╯╭ ╮✰ ︿ ⊹ ↳ ↲ ➤╰► ៹ ╭╮✧˖*°࿐ ⌨︎ #⃞ ┊͙ ̧.•. ̧ ୨୧ ❝ ❞ +⑅♡ ˏˋ ˎˊ˗ ↜ ↝ ↦ ↣ ↫ ↬ ↱ ↳ ↷ ↻ ↺ ⇢ ➝ ➶ ☾ ☽ ✎ ✁ ✐ ⋮ ﹋ 「 ♡⃕ ⇢︎ ⇠︎⇡ ཹ։ ᎒ ☈ 𓍢 𓍼 ๑ ◞ ✦ ༄ ⤜ 𓍯 𖥧𖥣。𖥧 𖧧𖤣𖥧𖥣。𖥧𖥸 ↥┊ 𖥻﹋⚘ 🜰 𓂅⊹ ↳ ⌜ ⌟ ·˚ ╱な! ☆★ ヤ ✶ 🔩⌗ ! ʾ ૪ ࣪˖ オ ˖˙ ៹ ╲˚ׂᨘ ‣ 𖡄 ،،̲ ‹3 冬 ㆆ ﹟⌕ 𖦥 𓂅 ꗃ ⿻ ⬪ 𖦹 🂱 ˒ 𖥦 𓎆 ੭ ꞈ ❍ ✧﹟❐ ⎗ 𓊘 ⍝ 𖤘 ∿ ∞ ७ 〄
[19/11 22:09] Sla: ◎ ≡ ↺ 彡 ッ ღ εïз。* >ㅅ< ⸙.ં⸼ ׂׂૢ༘ ⸙͎۪۫ ⚘ ♡°୭ ⌇⿴⚘݄݃ ₊˚.்⸙ — ─ ー 〜 〰 ⁓ ∼ ・ ˖ · ◴ ◵ ◶ ◷ ↳ ↱ ↴ ➯ ↝ ➸ ➹ ↬ ↫ → ➥ •♡ ࿐ ࿔ ・゚ ₊˚.༄ ୭̥° ༊*·˚ ༉‧₊˚✧ 『 』「 」 ⌠ ⌡ 〘 〙〔 〕 « » ‹ › ◣ ◥ 𖥾 ᭨ི ྀྀ⏝〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 〔 〕 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺ ︻ ︼ ︽ ︾ ︿ ﹀ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄ ﹙ ﹚ ﹛ ﹜ ﹝ ﹞ ﹤ ﹥ ( ) < > { } 〖 〗 〚 〛 « » ‹ ›︶↠🐼◈ ▻┊︴↓﹌ ︳│ ┃ ╽ ╿ ╏ ║ ╎ ┇ ︱ ┊ ︳ ┋ ┆ ╵ 〡 〢 ╹ ╻ ╷ 〣 ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ≡ ✕ ═ ━ ─ ╍ ┅ ┉ ┄ ┈ ╌ ╴ ╶ ╸ ╺ ╼ ╾ ﹉ ﹍ ﹊ ﹎ ︲ ⑆ ⑇ ⑈ ⑉ ⑊ ⑄ ⑀ ︴ ﹏ ﹌ ﹋ ╳ ╲ ╱ ︶ ︵ 〵 〴 〳 〆 〄 ˁ⋮⇢ ⦏☁️⦐⌦🧚‍♀️⌇❏ ❐ ❑ ❒ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▉ ▊ ▋ █ ▌ ▐ ▍ ▎ ▏ ▕ ░ ▒ ▓ ▔ ▬ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▭ ▮ ▯ ☰ ☲ ☱ ☴ ☵ ☶ ☳ ☷ ▰ ▱ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ∎ ■ □ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ❘ ❙ ❚ 〓 ◊ ◈ ◇ ◆ ⇶ ✿ ⦚ ⌂ ⇡ ✆ ⎈ ♡ ❥ ◉ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ❂ ⊗ ⊙ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◯ 〇 〶 ⚫ ⬤ ◦ ∅ ∘ ⊕ ⊖ ⊘ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ❍ ꒰🧜🏻‍♀️ꜜ ✧₊˚ ༉‧₊ ꜜ♡⃕ ↷ ༊*·˚ ᝰ̟۟ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ✾ 𖤐°.⋆꒷꒦ ⋆°.•✦ ↳ ˗ˏˋ🍨 ⇢ ─✧ 𓏲 ৎ୭ ✦ ˚ . *「 」༄ ‧₊˚ ⚘༉ ❁ ⊰ ⋆。˚ . • ✧ ❀ ♡‧₊˚➹᯽ꕤ ₊˚⋆ ╰► ↯ ✰彡࿔*:・゚↫↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ 𖥸 ˗ˏˋ🧺 ୭ ⋆° ꒰ ☁️ꜜ༉ ✰₊ ༝ ・ ˖ ₊ ˚ 。 . ⋆ ࣧࣧ ۬۟۬ 个 ͜͡ ⑅ ꠴ ੭ જ ꞈ ⸝ ˴ › ࿈ ะ ʚĭɞ ﻬ꜆ ் ༘ ༉ ⿴ ≡ ࿔ / ଓ ઇ ઉ ᧙ ᥐ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ⋒ ◡̈┊꒱꒰꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷⁀➷ ❏ ➷ 『』✧˖*°࿐ •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ ✧˖*°࿐ ꒰ ꒱ ✈︎ ☻ ✰ ✧˖*°࿐ ➷。˚ ೃ࿔₊• ↳ ♡︎♥︎☾❤︎𓆉☀︎︎☏☺︎ ☻︎ ☹︎ シ ✔︎ ☯︎︎♧ ☕︎ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ⚡︎ ❏ ꒰ ꒱ ➤ఌ ◡̈ ⋒ ૪ ࣪˖ ⎙ ⩇ ⩉ ꐑ 𖣯 ⌕ ᨒ ᯤ ᯅ┊﹟𓄹𓂃「⋆」ʾʾ 𓍱 ꒷꒦ 𓏲ּ ֶָ֢ ﹆﹅ 𓍯 𓇼 ׂ ׂ 𝆹˙. ┊ ᥫ᭡ ⎙ ⩇ ⩉ ꐑ 𖣯 ⌕ ᨒ ᯤ ᯅ 𖤘 � 𖥦 ⏃ % 𓍯 𔗫 𔖲 𓂃 ﹆ ﹅𓄼 𓄹 ᭣ ꧞ 𓏲 𓂅 ꣼ ࿓ ࿔ ༄ ⌗ 𓈒 ⊹ 𖥔 ᨵ ꑘ ᜊ ᦒ ଘ ◖ ◗𖠗 ꗃ ٩ ะ ≛ ߸ 𖡡 𝆺𝅥 ꩜ 𖣠 𖦹 ⊹ ۪ 𖥔 ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ 𖥻 ִ ۫ ּ ﹗ ˖ ་ 💭 𖦆 ֺ ָ ֙⋆ • ˖ ࣪𖦆 ˓ 🥛 ★ ﹆ׂׂ ˖ ◗ ᥫ᭡ ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪ ˖ ぅ ་ ᳝ ◝ 𖥻 ⌗𖦹 ๑ ໑ ࿔ ७ ५ ୭ ᠀ 𑁯 ੭ ⸙ ຯ ໒ ೨ 𖧧 Ꮺ 𖧷 𓏲 𖥨 ୫ ૪ ໒ 𐂴 ৎ ຊ ∿ ꔵ ꫂ ২ ζ १ 𖥧 𓂃 ♥︎ ᨒ ✦ ⟆ ֊ ꗃ ⌗ ❍ ﹕ཿ ♡ ■
˖ ՚༹ ˙˖ 𖥔 ،،̲ ﹕ ، ݃˓... 𖠵 ❟ ⊹ ⵢ 𓄹𓈒 ⨾ ⌁ ᯽ ◜ ◞ 𑁍 ࣪˖ ♡ ≀ ٬٬ 𖥔 𔘓 𐀔 ╱ ✦ 𓍼 ִֶָ 𖨂 ᪥ ✧ 𓏲࣪ ꒷꒦﹫ :¨·.·¨: ¸ ˖ ֶ ִָ ٬ֶ . ִָ ˑ ⊹ ٬ ✦ · 𒀭 ♡︎ ♥︎ 𖡩 ˀ ᵎ ✦ 𔒌 ʾ ໑ ▸ ִֶָ 𖥔 ࣪ ˖ . 𓄹 𓈒 𓍢 𐇵 ﹆ ☼ 𓏲 ✿ ˖ 𖥻 𓎆 ⏉ ੭ ꒳ 。 ❤︎ 𖦹 ଘ ⤹ ꩜ ៹ ִֶָ ᨳ ⊹ 𖧵 ⩩ ៹ 𖤣 ࡘ ޱ ៳ Ꞌ ꞌ ◿ ◸ ㅤ࿆ ␦ 𓂆 𓂇 𓂈 𓂉 𓂀 𓂐 𓆉 𓅂 𖤣𖥧𖡼 𓎩𓌉 𖠚❛ ꪶ 𓏲࣪ ❁ 𓂃٠ ᭡ ꕤ 𓈀 っ 𓊘 𓄹 ⦂ ᘏ 𔘓 𓈈 𓂃 𖠿 ཿ ࿀ ᎔ ᎓ ᜴ ᜵ ᝪ ៚ ៳ ᠀ ᠉ ᤳ ᨓ ᭝ ᱺ ᳃ ◯ ◦ ◡ ◠ ⋆ ۬۟۬ ⑅ ꠴ ੭ જ ꞈ ⸝ ˴ › ≡ ࿔ / ଓ ઇ ઉ ᧙ ᥐ ៸ ૪ ೨ ␥ ■ ♧ ◇ ◈ ﹫ ꧔ ੭ જ ꞈ ⸝ ≡ ࿔ ଓ ઇ ᧙ ᥐ ៸ ໒ ː ՞ ᵎ ࿂ ﹆ ᰍ ִ𖧧 𖤠 𓄹 𓈀 𖦥 ﹅ ⸯⸯ ンㅤꞋꞌꞋꞌ ィ % 𓂃 ㇁ ◒ ! ンㅤ╮ ⟆ ﹏ ! 𝅓 𓂃𓈒 ﹑ ζ ㅤ﹏ ⨾ㅤ 𓈈ㅤ❨ ᨓ ⎓ ° ? 𓈒ㅤ▱ 𓂅 𓂃 ⨾ ᘒ ◟ ζ 𓍢 ◖ ᨓ 𓄹ㅤ𓏲 ╰╮ ⸯⸯ ꞋꞌꞋꞌ ﹪ ໑ ・ꗃ ᘒㅤꞈ キ " 𓄹 ✦ ⠂ ˒ ‹𝟹 ꜝꜝ ʚ ⌕ ׅ ࣪𓏲ּ ֶָ ⌗ ☘︎ 𐑺 ࿁ ܸ ݄ ɞ 𐄂 𐂴 𐋉 𐋃 𐙝 ⩀ ݀ ̫ ̲ ﹕ ﹐ ﹔ ﹆ ⠁ ⠘ ⟲ ⟳ ⟡ ⟄ ⟃
⁞⃟⟢ ⃟ ⟢ ୭࿔ ⎙ ✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧୧ ⋅ ..⃗. ┊ೃ ╰►, ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ໑ ≽ ‣‣‣ ﹆. ۰ ⸼ ۫ ◌ ° ੦ 〇 ◦ ۪۪̥
੭ ୭̥ ╮ ╭ ࿐ - ̗̀ ̖́- ᭥ ᭄ ノ ༄
→× — ི ᪥ᬁ
༊≺ ≻ ࿑
℮ ℯ O﹏﹍︿﹌ ﹋ ︴﹆﹅︴︔︖︕ꓼ ꓹ ⚢ ⚘ ⛆ ⛈ ⛱ ⛾ ⭎ ⭏ ☹ ೃ ༉‧₊˚✧ | ♡.°୭̥ ୨୧ ˚* ੈ✩‧₊ | ( ˊᵕˋ )♡.°⑅ ⌈⌉⌊⌋⌒⌒⌜⌝⌞⌟⌢⌢ ⃟ | ⿴ | ⌨↦↩↪↶↷↯↳↲↱↰↺↻↴ ଽ ୬ ୦ ෴ ๛༄ ༉ ༝ ༢ ꘎⸧ ⸦ ⹂ ⹁ ⸼⺍ ⺌ ⺀〈 ⌨ ⌦ ⌧ ⌬⌯ □ ▢ ▹ ◌ ○◈◜ ◝◟◞◡◠◠◠◡◯◦◶◸◹◺◿☇☆★☄↳ ׂׂૢ༘ ۵` | *ೃ *ૢ | ։❀ ፧ | ⋆. * ♡ ⎛ ⎝ ⎞ ⎟ ⎧ ⎨ ⎬ ⎰ ⎱⎲ ⎴ ⏜⏝ ⏞⏟⏠ ⩗ ⩘ ⸼ͯ⭞⸂↯‹⭞ ︸ꜜ ͎ ╰ ╯ꞋꞌꞋꞌ⸝⸝﹆ ꜛ ꜜ ⸃⸃ ⭏︴⁾៸ᵎ ៸ 〔﹫﹋︷᥉︵︶
ℎ ℮ ℯ ↖ ↗ ↘ ↙ ↯ ↸ ⇱ ⇲ ⎛ ⎝ ⎞ ⎟ ⎧ ⎨ ⎬ ⎰ ⎱ ⎴ ⏜ ⏝ ⏞⏟ ⏠ ⩗ Ɑⵉⵑⵝⵢ ᥴ. ͎۪۫ ︸ ꜜ ͎ ╰ ╯ =͟͟͞͞ 〣 ꞋꞌꞋꞌ ҂ ⸝⸝ ﹆
ㄷ 𝅓 困 ១ ꒟ ᪤╰╮𓇢 ャ 𓆪 ▦ 𓍼 ⟠ 𓇣 ߸ ⎓ ⌯ ⪧ ␥ ∩ 𖠌 𖣂 𖡡 𖥨 ᭡ ▭ ༤ ᨓ 𖠵 キ ◖ 𖠳 𖣂 ꧔ 𑁯 𖤣𖥧 ᨒ 𐂴 ৫ ⧉ ꕤ 〜 ⌒ ៚ ᘒ ᦔ ೨ ﹅ 🜸ꏍ ᨌ ﹌ 𔗫﹫𝆹𝅥 ༴⥤𖤠 ༅ ⟆ ༢ 𓃠 𓃺 ଓ ↷ ୨୧ ⌑ ︙ ເ ᚹ 𐛻 𐇲 𔕚 𖣖 ﹇ ▥ 〨 ❛ ᠅ 〃 𖣻 ᘏ ⑅ 𖣓 ⸼ 𖡂 🂦 𓎆 𖤘 𔕔 𓋲 𖤐 ଘ ?𔓘 ⤓ 𖠚̸ 𖧡 ◍̶ ꒻ ∗ ﹠ ❥ ⎙ ⸙ ✎ 𖧷 ♡⃕ ↝ જ ꕀ キラ ❥ ℋ ꩜ 𖦹 𐇵 ☁︎ ャ ©️ ʿ ،، ٬٬ ៸៸ › ‹‹ ᎓ :˖ ⠀ ݁ . ⠀ ◖ ⨟ ✦ ﹫ 。。 ₊ ≀⌇⸾ ﹔ ݁ 𖦆 𑁍 ؛ ៸ ▸ 𖥦 ꞋꞌꞋꞌ ︐ ╰ ╯‣ ִֶ ٪ % ᵎᵎ ▀▄ ▀▄▀▄ ▀ 𓏲࣪ ˚.꒷ 𖤐⤸₊˚ ִֶָ ❜ 𑁍 ࣪ 𓂃 . ࣪ ˖ ∿ 𑁍 ˓ ⊹ ָ࣪ ˓˓ ˒˒ ، ˖ ࣪𑁍 ˖ ՚༹ ˙˖ 𖥔 ،،̲ ﹕ ، ݃˓... 𖠵 ❟ ⊹ ⵢ 𓄹𓈒 ⨾ ⌁ ᯽ ◜ ◞ 𑁍 ࣪˖ ♡ ≀ ٬٬ 𖥔 𔘓 𐀔 ╱ ✦ 𓍼 ִֶָ 𖨂 ᪥ ✧ 𓏲࣪ ꒷꒦﹫ :¨·.·¨: ¸ ˖ ֶ ִָ ٬ֶ . ִָ ˑ ⊹ ٬ ✦ · 𒀭 ♡︎ ♥︎ 𖡩 ˀ ᵎ ✦ 𔒌 ʾ ໑ ▸ ִֶָ 𖥔 ࣪ ˖ . 𓄹 𓈒 𓍢 𐇵 ﹆ ☼ 𓏲 ✿ ˖ 𖥻 𓎆 ⏉ ੭ ꒳ 。 ❤︎ 𖦹 🜸 ↠𓍯 ꃋᴖꃋ ૮₍´。ᵔ ꈊ ᵔ。`₎ა ૮₍ • ᴥ • ₎ა ₍ᵔ•ᴗ•ᵔ₎ ャ ˖ ! 𑁍 ୨ ࣪ ˓ 🥛 ★ ﹆ׂׂ ˖ ◗ ᥫ᭡ ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪ ˖ ぅ ་ ᳝ ◝ 𖥻 ぅ. ֺ ָ ֙⋆ ་ ᳝ ◝ 𖥻 ̨𖥔 ִ ་ ، ˖ ࣪◞ せ ルゲ ⚠︎ ☻ ☺︎︎ ☹︎ ▹ 𖥔 ࣪ 📼 # ⋆ ⨾ ⊹ ǂ ⵓ ꒷꒦ ぬ ָ࣪ を あ ✶ ໑ 𓄼 › ✶ ♥︎ ❛ ˖࣪ 𓄹࣪ 𖠌 ✶ ָ࣪ ˖ Ꮺ ≛ ، .𖤩˖࣪ ✦ ₊˚.◗ 𓏲 ࣪₊ 𓍼˖ ᰍ ` ▸ ៸៸ 🐭 . ★﹟や ˖⁩𖦹︎ 𓄹᮫ֺ໋ ៹ ˖ ۫♡ ♥︎ (๑•̀ᗢ•́๑) ❛˖ 🔪،͟، 𓂅𓄹࣪ ،، 𒀭 ʿʿ ⋆ ᳝ ֺ を ˎˊ ˗🎱 ✶་ Ꮺָ࣪ ‣ 𖥨 𖤣𖥧 𓂃𑁍 ▸ ⋆ ⭒𓁿 𓆰 ⋆ ꉂ ՙ ،̲،̲ ٪ 𓂅 𖠌 𓄹 ࣪ ˖ ⸼ 𖦹 ᪥ ❁ ˖࣪ ∿ 𐀔 𓇚 𔘓 𐇵 𖡼 ଘ 𐀔 ᵎᵎ ˖ ࣪ ،̲،̲ ⊹ ִֶָ 𖧷 ᖚ ✦ 𓅦 ៹ ꒺ ┈ ❟ ꥟ ❟ ❛❛ ❜❜ ،، 📃 ✽ ،،̲ ‹› ✱ ๑ˎˊ˗ 𖧧 ❛ં ⩩ ⌔ 𖣠 𖥕﹫ ✯ ✪ ⊹ ₊ ࣪𓏲 ͎🥛₊˚✧ ᝰ 𖤐 ꒰ % 🧂 ✦ ◗𓍼 ˖⋆⑅˚₊ 𓍯 ꗃ ⌗ 🏷️ · * ʕ•̫͡•ʔ ★ᰍ ҂ ꒦꒷꒦ ☁︎ ꙳໋͙ な! ☆★ ヤ ✶ ⌗ ! ʾ ૪ ࣪˖ オ ˖˙ ៹ ╲˚ׂᨘ ‣ 𖡄 ،،̲ ‹3 冬 ㆆ • ⌕ 𖦥 𓂅 ꗃ ⿻ ⬪ 𖦹 🂱 ˒ 𖥦 𓎆 ੭ ꞈ ❍ ✧﹟❐ ⎗ 𓊘 ⍝ 𖤘 ∿ ∞ ७ 〄 ◐ ★︎ ๑ ִֶָ ⋄ ⍉ 𖧧 ᝬ 𓂃 𓏲 ໑ 𔘓 ➱ ⊹ ⭑꩜ っ 𐇯 𓈈 ᔾ ⩩ 𓍢 ҂ ⌗ ﹏ 𖣰 𖥻 𓍯 ☼𝆬 𐚱 ◠ 𖣦 ៸៸ ✦ ৎ ζ 𖣆 ᘎ 仌 ≀ 𓈒𓏸 𓄼 ৎ୭ ५ ◌ १ ㄷ 𝅓 困 ១ ꒟ ᪤╰╮𓇢 ャ 𓆪 ▦ 𓍼 ⟠ 𓇣 ߸ ⎓ ⌯ ⪧ ␥ ∩ 𖠌 𖣂 𖡡 𖥨 ᭡ ▭ ༤ ᨓ 𖠵 キ ◖ 𖠳 𖣂 ꧔ 𑁯 𖤣𖥧 ᨒ 𐂴 ৫ ⧉ ꕤ 〜 ⌒ ៚ ᘒ ᦔ ೨ ﹅ 🜸 ꏍ ᨌ ﹌ 𔗫﹫𝆹𝅥 ༴⥤𖤠 ༅ ⟆ ༢ 𓃠 𓃺 ଓ ↷ ୨୧ ⌑ ︙ ເ ᚹ 𐛻 𐇲 𔕚 𖣖 ﹇ ▥ 〨 ❛ ᠅ 〃𖣻 ᘏ ⑅ 𖣓 ⸼ 𖡂 🂦 𓎆 𖤘 𔕔 𓋲 ꒷ 𖤐 ଘ ?𔓘 ⤓ 𖠚̸ 𖧡 ◍̶ ꒻ ∗ ❥ ⎙ ⸙ ✎ 𖧷 ♡⃕ ↝ જ ꕀキラ ❥ ℋ ꩜ 𖦹 𐇵 ☁︎ ャ ʿ ،، ٬٬ ៸៸ › ‹‹ ᎓ :˖ ⠀ ݁ . ⠀ ◖ ⨟ ✦ ﹫ 。。 ₊ ≀⌇⸾ ﹔ ݁ 𖦆 𑁍 ؛ ៸ ▸ 𖥦 ꞋꞌꞋꞌ ︐ ╰ ╯‣ ִֶ ٪ % ᵎᵎ ▀▄
[19/11 22:09] Sla: ⿻ .⃗₊ ִֶָ °.ཻུ۪›› ╭ ╮ ༼ ༽ ⚐ ☙ ❧ ༶ ✤ ↚ ↛ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇶ ➝ ➞ ➚ ➛ ⚬ ⁝ ✕ ✘ ،، ᨳ᭬ ꪶ ꫂ̽ ƒ֦٤ ᯢ ᠂⸱ེ̀. ⃝༘⃕ .ᨘ۫.ꪶ 𖧷̷۪۪ᰰ ⟅
₊˚ ୨ ♡ ୧ ˚₊
✦ ✧ ∗ ꍈ @ ∞ ❏ ❐ ❑ ❒ ω ░ ▒ ▓ ❖ ಌ ๑ ʚĭɞ ઇઉ ♡ ྀ ﹏ ⁀ ‿ ™ ꓹ (ㅤ) ෆ┊. ,! ♻,.⸼۰ ۪۪۫۫ ❬“= ヾ ︿︿،، ⏧·₊̣̇. ❵ ♡೫̥͙*: * ✼ 。゚・ ≽ ° 。 ㅤ→ ‧₊˚ 「 」 ๑ ◞♡° ˀˀ ♡⃕ 𖧷̷۪۪ᰰ ◡̈ ꒰ ༃ֱ֒ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ➤ ۪۫❁ཻུ۪۪ ୧ ⋅ ..⃗. ┊ೃ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ •˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ┊ ➹ ☒ ☑ ੈ♡‧₊ ˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ⸙͎۪۫ ⊰ ⊱✿ °˖ ♡̸꠹ᭂ 「❀」 . .⃗ ✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥. *ೃ *ૢ ✧ ೫` ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ° ⚘⿴݃*₊ ˚꒰: :≡ ⎗ ⎘ 最 高 🌬ུ ⌇༴ཱི༷ ˚₊· ͟͟͞͞➳ (❁ᴗ͈ˬᴗ͈) ༉ ‧₊˚✧ .˚ 🌱ˀ⌇ ꧁ ꧂ ˎ´- ೃ* ✓ ₊ ᪥࿆⃜ۖ ✔ ✁ ✂ ✃ ✄ ˗ˏ𖥸ˎ˗ ⚝ ☽ ❅ ❊ ✱ ⛥ ⛤ ⌇ ⛀ ✖ ⚚ ࿊ ✣ ❛ ❜ .ᨘ۫.ꪶ ᢁ ▋ ⊏ ⋆ ㋞ ◝◜ ㅤ ྀ ㅤ ꤬ ⃕龘⃢🌹 ᭣᭫៹ ↯ ⇢ ⇠ ⇣ ⇡ ⇾ ⇽ ༓ ᠅ ྉ ☪ ˚̩̥̩̥. ് ൫ ∷ ᭄
: ...❀
⁞ ‘✎
✧*:.。
➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ໑ ≽ ‣‣‣ ﹆. ۰ ⸼ ۫ ◌ ° ੦ 〇 ◦ ۪۪̥
੭ ୭̥ ╮ ╭ ࿐ - ̗̀ ̖́- ᭥ ᭄ ノ ༄
ᥴˀ⸼᮫͓ͯ̽❳; . ⸙. ͎۪۫ Oº°‘¨ ፝֯֟ ت →× — ⁶ ︸ 〞 ꜜ ͎ ╰ ╯ ╱╳╲ ⸗ =͟͟͞͞: 〣 ꞋꞌꞋꞌ ҂ ˘˘˘ ⸝⸝ ¦ ꜥꜤ ﹆ ꜛ ꜜ ⸃⸃ ⸼ ꞈ ⸗ ⭏ ▾ ꭛ ˖ ︴ ↻ 7 ⇁ ﹏ ゛ ⇢ ゙  ⁾⁾ ⭞ ଽ ୭̥ ➶ ↻ ✘ ┈ ₊̇°˟̫ː ៸៸ 。 ٬٬
— ─ ー 〜 〰 ⁓ ∼ ・ ˖ ·
↳ ↱ ↴ ➯ ↝ ➸ ➹ ↬ ↫ → ➥
ʚ ɞ ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ˎˊ˗ 。 =͟͟͞͞🍨 ೃ ✦ ✧ ∗
❏ ❐ ❑ ❒ ω ░ ▒ ▓ ❖ ಌ ๑ ʚĭɞ ઇઉ ♡ ྀ ﹏ ⁀
↚ ↛ ↞ ↟ ↠ ↡
↱ ↴ ➯ ↝ ➸ ➹ ↬ ↫ → ➥
ʚ ɞ ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ˎˊ˗ 。 =͟͟͞͞🍨 ೃ ✦ ✧ ∗
❏ ❐ ❑ ❒ ω ░ ▒ ▓ ❖ ಌ ๑ ʚĭɞ ઇઉ ♡ ྀ ﹏ ⁀
↚ ↛ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇶ ➝ ➞ ➚ ➛ ⋒ ࿔*:・ ✿ ⚡︎ ☁︎ ⚯͛ -ˏˋ ´ˎ˗ ✎ᝰ ⊱ ఌ »»— —««← → ʚɞ ◡̈ 𖤐༄ 『 』∞ ⚡︎ ❏ ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ↳ ׂׂૢ༘ ۵`⌧. →× —✖ 〰︵ ⚘݄⿴݃*₊˚꒰:: ≡,!ヾ ︿︿،، ♡ ⏧·₊̣̇. ❵ ﹏﹏﹏❅ೃ ∞. ; ෆ┊¡ ⸼۰ ۪۪۫۫ ❬“= ‹⌇ #⃞ @ ﹫ ₍₎ ᥲᥱℎ ; ♡⋆.ೃ࿔* 𓂃 ☯︎ ꒰꒱ ᝰ ılı.lıllılı.ıllı. ೄྀ(^‿^✿) ʚĭɞ 𓆝𓆟𓆜 ོ ʚ ᨳ ପ ꒦꒷ ꩜ 𖦹 ᜊ ★ ☆ 𖤐 ☻(:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:☆:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏ ꒰꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ • ↳ ✈︎☻ ☁︎ ✦ ↝ ↠ ➳ ❝ ❞ ╱ 彡 ⚡︎ ✎- ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ ✎ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎ ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎𖤐 - (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*· ˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ೃ࿔₊• ✰ ✧ ★ ✦⁎⋆ * ˚ ✦ ↝ ↠ ➳ ➷。˚↳⤷ •*⁀➷ ↴ ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ◜ ◝ 『 』「」《 》˚ ೃ࿔₊• ┊͙✧˖*°࿐꙳♪ ✁ ᵕ̈ ⚡︎ ⋒ ➳ 𖤐 ✎ ᝰ ⚯͛ ꒰ ꒱ •*⁀➷ 𑁍 »»— —«« 𖤐 ʚ ⚡︎ ᝰ✧ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏ ꒰꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• ↳ ✈︎☻✰✧˖*°♡︎♥︎☾❤︎𓆉☀︎︎☏☺︎︎☻︎☹︎シ
- Denada! <3

External link

Legendas

Legendas soft

:❝ text ❞ 𓈈 ib :┊🦙┊ᜊ 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬 :

❝ text ❞ 𓈈 s/o┊🍥┊ᜊ 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬 ✿

꒰🌷꒱ seu texto ¦ 🐮IB: seu texto ¦ 𝗧𝗮𝗴𝘀: seu texto

:𓋲⌗ ➤ seu texto!┊ ꒰ 𝗶𝗯: ???? ꒱ ┊⋒ 𝘁𝗮𝗴𝘀:

⌗ 🌺 ┊seu texto:┊𝐈𝐁:┊𝐭 𝐚 𝐠 𝐬 :

⌗ 📜 ┊seu texto🐿

🌴꒰ 𝗶𝗹𝘆 ꒱ | seu texto | 𝗜𝗕:❔ | 𝘁𝗮𝗴𝘀:

- se texto -「 🧁 」➤ seu nome! ꒰ 𝗜𝗕: ꒱ 𓈈┊꩜┊ 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬:

𓋲⌗seu nome🌷┊「00:00」𝘼𝙈 𝙋𝙈┊➤ seu texto!┊ ꒰ 𝗶𝗯: ???? ꒱ ┊⋒ 𝘁𝗮𝗴𝘀:

Bios

Bios soft

✦ 𝙈𝙪𝙡𝙩𝙞𝙛𝙖𝙣𝙙𝙤𝙢 ⋒
- 𝗂 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝘆𝗼𝘂
⌗𝗦𝗼𝗳𝘁 ❥︎
𝗜 𝗟𝗼𝘃𝗲 𝗠𝘆 𝗙𝗮𝗻𝘀 :)

🌷⌗ I ᜊ adore you
⌜𝑆unkie: 𝐢𝐥𝐲♡ ⌟
— impersonating !!!

⌜ dukin lovebot જ ⌟
⤷ ༘ -𝗈𝗇𝗅𝗂𝗇𝖾 - !
⊹˚˖⁺ ⌗ stay 𝗌𝖺𝖿𝖾 guys!

𓏲𝙷𝙴-𝙰𝚁𝚃 🌷.७
↷ メイド! . 5

🤕⚡⌗ I ᜊ adore you
⌜𝑆unkie: 𝐢𝐥𝐲♡ ⌟
— Merry Christmas

🌷: ⌗ I ᜊ adore you ఌ
⌜𝑆unkie: 𝐢𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐬𝐚𝐟𝐞⌟
— not impersonating

# 𝘄𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 !
🩰 ⌇ 𝗰𝗰 : ?
— 𝘁𝗰: ?
𝗲𝗹𝗮/𝗱𝗲𝗹𝗮
𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗳𝗮𝗻𝗱𝗼𝗺 ! 🧸

🌷⌗ I ᜊ adore you
⌜𝑆unkie: 𝐢𝐥𝐲♡ ⌟
— impersonating !!!

Ultralight iphone and android

Ultralight

Ultralight no Android: nitidez: 100
claridade: +35

Ultralight no iPhone: Clarity: +10 Sharpen: -10 Emphasize: -2 Noise: -10

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE