❤︎𝑎𝑣𝑎𝑛𝑖❤︎

𓆉𝚜𝚘𝚏𝚝 𝚊𝚌𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝

𝙉𝙚𝙨𝙨𝙚 𝙡𝙞𝙣𝙠 𝙫𝙖𝙞 𝙩𝙚𝙧 𝙢𝙪𝙞𝙩𝙖𝙨 𝙛𝙤𝙣𝙩𝙨 𝙚 𝙗𝙞𝙤𝙨
𝙨𝙤𝙛𝙩𝙨ʕ•ᴥ•ʔ

𝙛𝙤𝙣𝙩𝙨 𝙚 𝙨𝙞𝙢𝙗𝙤𝙡𝙤𝙨 𝙎𝙊𝙁𝙏

❥𝐟𝐨𝐧𝐭𝐬 𝐞 𝐬𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐨𝙨

𝘢𝘱𝘱𝘴 𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘯𝘵𝘴
1-fonts
2-fonts art
3-keyboard fonts

𝙨𝙞𝙢𝙗𝙤𝙡𝙤𝙨
≛ ، . ‹ ִֶָ . ָ࣪ ‹ ャ ִֶָ ︶꒷꒦︶ ꒦꒷꒷꒦ ︶꒷꒦꒷︶ ٬٬ ࣪ ،ぬ̳ ⊹ ᨘ໑▸ 𖥻 ˑ ִ 𖦹 ִ ˑ 𖥔 ּ ִ 𖦹 ִ ˑ 𖥻 ๑◕‿◕๑ ❘❙❚𖦹❚❙❘❙❚❘❘❙❘
╲ 𓍯 ࣪🦴 ᳝ ˑ 𐇛̲﹗ ˖ ་ 💭 𖦆 🧠 ぃ ˑ 🐩 ִ ⌨︎ ֺ ָ ֙⋆ 🩰 𖥻 ִ ۫ ּ ִ ۫ ˑ ֗ ִ ˑ ּ 𖥔 𓄼 ࣪⠀ ִ ۫ ּ ֗ ִ ۪ ⊹ ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ ᳝ ࣪ 𓄹 ⊹ ᳝ ࣪⠀. ִ ་ ּ 𝟶:𝟶𝟶 ──◍───── 𝟷:𝟹𝟶 ➛ ̨𖥔 ִ ་ ، ˖ ࣪ ་ ˖ ʿ🥛ꜝꜞ ᳝ ࣪ 𔘓 ⎘ ་ ᳝ ◝ 𖥻⏱️ ぃ ˑ ִ ⌨︎ ֺ ָ ֙⋆ 🩰 𓄹 ࣪ ִֶָ 🧂 ࣪ ▸ ִֶָ 𖦹 ࣪˖ . ⊹ 𓄼 ࣪ ꞌꞋ ࣪𓂃 ִֶָ ≡ ⌂ ⌕ ❙❘❙❙❘❙❚❙❘❙❙❚❙❘❙❘❙❚❙❘❙❙❚❙❘❙❙❘❙❚❙❘ ♡゙
˖ ࣪ 💭🎀Ꮺ ! ∩⑅∩ ᘒ ࣪ 🧠˖˙ 𖥦 ⪧ ◟ ˒ ˶ᵔᵕᵔ˶ ㇏𖣗𖦆⊹🕷♡̷̷ 𖤐˖﹙﹚女˚ ❥ ⊹ 𓏲࣪ 神 .˚ 𖥨┉┈ ˓ ༿ ⸒ / ଓ ઇ ઉ ᧙ ᥐ 𖧧 〞◖ ꩟ ᠀ ◠ ◡ ˙˙˙ ຳ ﹻ ﹟╳× ̟ ˖ ⁺ ₊ ✼ 。゚・ ☆ ° 。 ະ ⵓ ꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ˀˀ 𓏲 ❛⠀text •𓋅 𖧧 ָ࣪ ⠀⠀ㅤ⠀ོㅤㅤ 𖧧 ָ࣪ 𖤐 .% ♡̸̸ ✧ ⊹○゚˖ ⊹ › ‹ 𖤐 ᵎ𓂅 𐀔ɞ ִֶָ ʚ ɞ ◟⊹ 𖧧. ָ࣪ ◝. ㅤ 𓄹 ࣪ ˖ 𓆉 ִֶָ𓂅 𑁍ࠬ ⊹ ࣪˖⁩ ꒦꒷ ʾ˓𖤣 𓆤 ʕ•̫͡•ʔ 𖧧 ָ࣪ 𓏲˖ 𑁍 ࣪˖ 𓂃 ❅ ❥ ˓ 𓏲ִ 𓂃 . ✦ ٬ . ࣪. ˓ ꜜ ᪥ ˖࣪ ゲ! ⸃⸃ 𐇵 ˓𓄹 ࣪˖ 𖤠ะ 𓏲࣪◜𖤐 ִֶָ 𓂃 ⊹ ꫂ 。⚢˖⁩ ༯ ರ ❁𓂅 𓄼ꕤ༘ ᵎ ⤿ ⸼ ᨓ ◞ ̑̑ ꪶ ꫂ Ꮺ࣭۪ ⵓ𓏲࣪◜ ִֶָ𓏲࣪ ⨾ ˖ ୧ 。𓈒 𓈒 𓈒 ༣ ྅ ﻬ˚ ͙ 𑂻𑂴 ♡ 𓍢 ₍ 𓆤 𓏲࣪ . 𓂃 ꈍᴗꈍ 𖨂 ❛ ¸ 𓂅 ៹ 𓂃 ๛∙᷅° 𖦥 ᵎ ⚟ ⚞ ৲ ﷼ ㍐ ૱ ⚑ ⚐ 。 ⩨͢ ࿓᪶ ະ﹢ ˖ ⁶ ₆ 𓃠 ⊹ ˚. !! 𖤐ʾ ִֶָ 𖥔 ݁ ˖ଘ ˘͈ᵕ˘͈ ꧔ ꉂ🕷ʾ ִֶָ𖧧.៹ 𓂃 𓍯 𖤐˚.) 𓍼 ᝢ ⊹ ˚. ♡﹙﹚㶌 旗 .𑁍ࠬ¸𓍢 𓄂𓄽
₉ ⁹ ₉ ₆ ⁶ ₆ ( ᵒ̴̶̷̤ ꒳ ᵒ̴̶̷̤。 ) ᴓ˟⁘ ᶻᶻᶻ キ ᭕ ꜛ𖤐 ꉂ ҂ 𓄹͓ ˖࣪ 𖥨▐ ▍▎▐ 🕷️ ▍▐ ▍▎¸𓏲࣪ ˚.꒷ 𖤐⤸₊˚ ִֶָ ❜ ✧ (๑•́ ᎔ ก̀๑) ᵎ ⊹ ִֶָ ╱ ᨳ᭬ ⸝⸝ 🕷️◞ ◜₉ 𖤐 💀 𓍢 𖤐 ¹ ៹ キ 𓍯 ☠️ ꉂ 🕷️ ₉ ꞋꞌꞋ 精神。ꜛ𓏲♡̸ 𓏲 ࣪₊♡𓂃 ִֶָ ִֶָ 𓏲࣪𖤐🕷️⋮ ଡ଼ ꉂ 𓉳 𖤐 text ˖ ࣪ . 𑁍ࠬ 🕷️⊹ ࣪˖⁩
⁹ ₁ ❟ 𖠅 ١ 𖡼 ︎ִֶָ ̽𖧧 ָ࣪ 𖧵ֹֺֽ໋໋݊ 𓄹𓈒 𓏲 ๋࣭ ꕤ ۰⸼ ۫𓂅 ᐢ⸼⸼ᐢ ࣪✦𓂃 ᭥ ̗̀ ̖́𓏲 ❟♡ : ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ
♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅ ..⃗. ┊ೃ ╰►
꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱
ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ ༉‧
₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ °↳
۵`⌧ ≡ ⸙ ↺彡*ૢ✧;; ↳♡↣❁۪۪ ❥ ➼ ▪ ﹀ೃ* ᬄ ღ
༾ ꙰ ≈  - ̗̀ ゞ •| ⊱✿⊰ |• ╰─►⸙͎ — ≡
︶︶︶︶︶ ﹀ㅤ |. . ° • . .
✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ
♡⃕ ◡̈ ꒰ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅ ..⃗. ೃ ╰► ꒱ ➛
↴ ❱ ✿•˖* ℘ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ➹ ੈ ‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ 彡 ✥ ❥ Ꮠ
➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎
೫` ⃟ ཹ։❀ ⃟ ፧ ੈ✩‧₊ 'ރ፧ ° ₍ ₎ ꜜ ͙ ⋰ ⋱ ⌒⌒⌒⌒⌒

𝘯𝘪𝘤𝘬𝘯𝘢𝘮𝘦
# 🍪⠀๋ ִ𝘀𝗰𝗮𝕣𝕣𝕪 ꕤ ִ𝚕𝚘𝚟𝚎 ִֶָ ࣪. ༶⠀
୫⠀゛🧠 𝚠𝚒𝕟𝕥𝕖𝕣 𝚋𝚎𝚊𝚛 ˖࣪ ◡̈ ࣪ ͎
✦ ִֶָ 🧺𝕥𝗶ִ𝚗𝚢 𝚋𝕒𝚋𝚋𝕪 ‣ ┈🧸𓂅
🗑️ ˖࣪ ϟ ִֶָ 𝚌𝚞𝕥𝚒𝚎 𝚑𝚘𝕟𝚎𝕪 ♡̶ .˙
៸៸ ❁ .𝆬 𝕝𝙾𝚅𝕖 𝙼𝙾𝙾𝕕 🩹
🎀 ℓiℓ ⋆ cαƭ! ɞ :¨·.·¨:
𓄹👼🏻⸒ ꭑꪮᥒ pɾɪᥢceꮪꮪ ₍ ᐢ. .ᐢ ₎
≀🍰 ๋࣭ sƭɾ♡ꭐɓꫀɾɾɥ 𔘓 ȷꫀℓℓɥ 🧁 𓂅

𝙘𝙤𝙞𝙨𝙖𝙨 𝙦 𝙫𝙘𝙨 𝙫𝙖𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙘𝙞𝙨𝙖𝙧
┌─────────────────┐
└─────────────────┘
╔═════════════════╗
╚═════════════════╝
↳˳⸙;; ❝ text ᵕ̈ ೫˚∗:
˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ ꒰ ⌨︎ ✰ @name ⁱˢ ᵗʸᵖⁱⁿᵍ··· ꒱ | ೃ࿔₊•
-ˏˋ こんにちは⠀⠀♡⠀⠀안녕하세요 ˊˎ-
☁️ . . . ⇢ ˗ˏˋ basics ࿐ྂ
—— —͙ – -
˚ ·
* ˚ ✦
⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉⑉
❥ ✰ ┊ ☏ ﹄▫ ♚ ◌
Ûµ
║▌│█║▌│ █║▌│█│║▌║
𝙨𝙘𝙖𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙙𝙚...
━━━━━━━━━━━━━━━━━text━☂☄
𓆝 𓆜 ––––———–––––———–┊⁀➷
˚ ༘✶ ⋆。˚𓆟
🗒 ❛ text ༉‧₊˚✧
-ˋ₊˚.🍑 🥕‧₊° 
🗓:: t e x t uwu ┊͙
╰┈┈┈┈┈┈┈
❱ http:˚♡insert username! ˚ˑؘ🍥 ·˚
₍ get to know ˗ˏˋinsert nameˎˊ˗
:text:✧˖°࿐
꒰ 🌸 welcome to ”♡ᵎ꒱ˀˀ ↷ ⋯
˚₊· ͟͟͞͞➳❥(name's) bio⋆* 🍭 ⁺⑅
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
✎ ☕️ . . ⇢ ˗ˏˋ text ˎˊ˗ ꒰ 🥀 ꒱
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ₍₍...️₎₎ ꒰ ❛ text ❜ ꒱
۪۫❁ཻུ۪۪┊
✁・・・
❝ text ᵕ̈
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤᵕ̈ ↷
꒰⚘݄꒱₊_______________
݄⿴݃*₊↷text 。
┌───────── · · · · ♡
┌──── “ 💭 „
└➤ status 。✑ ─────┐
⁀➷
╭──────────────────✎
╰─▗ ▘➤𖥸 title
✦ ╮text
│
│
╰───────────────🥀
𑁍┊사랑병 ˎˊ˗
⠀ ⠀________
⠀⠀┊ ┊ ┊
⠀⠀┊ ┊ ┊
⠀⠀┊ ┊ ✫
⠀⠀┊ ⊹ ⋆
⠀⠀┊. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀» [song name] «
⠀⠀✧ ⠀ ⠀ ⠀ 0:00 ─〇───── 0:00
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
ㅤㅤ:¨·.·¨:
`·..➭
。゚゚・。・゚゚。
゚ — ➴
゚・。・ ┊͙
┊͙
━゙
─── ∙ ~εïз~ ∙ ───
-`,✎
✄
✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅┊ೃ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ . ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ↳ ׂׂૢ༘ ۵`⌧. →× —✖ 〰〰 ︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵ ⚘݄⿴݃*₊˚꒰:: ≡,! ♻ヾ ︿︿،، ♡ ⏧·₊̣̇. ❵ ﹏﹏﹏❅ೃ ∞. ; ෆ┊¡ ⸼۰ ۪۪۫۫ ❬“= ‹⌇ #⃞ @ ﹫ ₍₎ ᥲᥱℎ
; ♡⋆.ೃ࿔*
│﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀
│
│
│
│
│
└——————— - [ 📼 ]. +
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
𝕓𝕒𝕓𝕪 𝕓𝕣𝕠𝕤𝕜𝕚𝕖 ‹⌇
❬ ⸙: ✰❛ 𝙘𝙖𝙩𝙨𝙪; ❀❜ ❭
————————————
⇀ ↽
╭─╮
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ˚❀ ⋆。˚❃
┊ ┊ ┊ ✿
┊ ┊ ❁⋆
┊ ๑ ┊
✾ ⋆ ┊. ˚.
˚✽
☯︎
✎…
◡̈ & ☁︎
╭───── ( 🦆 )
╰
┌ . . .
. . . ┘
︴
꒰🖇꒱ insert something ♡꙼̈ ࿐ ࿔
━━━━ ━
┊ ┊
┊ ┊
┊ ┊
┊ ┊ ༉˚
┊ ┊
┊ ✧.
┊
┊ ✧.
┊
.✧
˚◞♡ ⃗*ೃ༄
┊┊┊
┊┊┊ ❁ཻུ۪۪ ━ ❝
┊┊┊ ❝insert
┊┊⋆ something ❞
❀┊
︒✯⋅
⇢˚⋆ ✎ ˎˊ- "爱自己"
-`, (insert text) ꒱ ↷🖇🥛
⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣
✧∘* ೃ ⋆。˚.
☁︎·̩͙✧
◛⑅·˚ ༘ ♡
﹋﹋﹋﹋
↷ ⋯ ♡ᵎ
‧₊ ❁ཻུ۪۪.;:୭̥.┊🖇💌 ꒱
✎ᝰ┆text.
⌢ : ♡ ⤹ ぃ ゚. ﹏﹏﹏
·˚✎ ﹏
⁺◟text . . . ︎ꜜ
⊹₊ ⋆ text ꜜ
୧ *·˚ text┆↰
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ; ♡⋆.ೃ࿔*
ㅤㅤㅤㅤㅤ ﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀
ㅤㅤㅤ ㅤ 。↷ ✧*̥₊˚‧☆ミ table of contents!¡ •ଓ.°
┊
┊i. one
┊ii. two
┊iii. three
┊iv. etc
ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ︶︶︶︶︶︶︶˗ˋ .*ೃ✧₊˚.❁ ↷
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤ ︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿
ㅤㅤㅤ› 〉 🦍 .ೃ we rock ! 🐊 „ ↴
ㅤㅤㅤ⏤ ⏤ ✎ .ೃ here we gooo !!
ˏˋ ☄️ °•*⁀➷ oc’s comm !
→˚₊· C ܴೈ be unique ❞
‿︵‿︵‿︵୨˚̣̣̣͙୧ - - - - - ୨˚̣̣̣͙୧‿︵‿︵‿︵
╭ ◜ ୨୧ ◝ ╮
‿︵‿︵‿︵୨˚̣̣̣͙୧ - - - - - ୨˚̣̣̣͙୧‿︵‿︵‿︵
┏━━━━°⌜ 赤い糸 ⌟°━━━━┓
-ˋˏ [] ˎˊ-
┗━━━━°⌜ 赤い糸 ⌟°━━━━┛
ılı.lıllılı.ıllı.
┊ ⇄ ◁◁ II ▷▷ ↻ ┊
₀․₀₀◦────────────────◦ ₃․₁₅
ᵐⁱⁿ ────────────○─ ᵐᵃˣ
◂◂ ► Ⅱ ▸▸
› 〉 📂 .ೃ
-`,((❀));
* ˚ ✵
╭┈ .· * • ˚
│ ✶ : · •
│ .· *
│ ✵ ˚ : ·
╰────────✬ * ˚ ✶
. · *
˚ .
﹀﹀﹀﹀ᶰᵉʷ﹀﹀﹀﹀﹀﹀ . . . . . . . . . .
📅date 〔🌎〕; 🌙hour; 📱⇆63%
. . . . . . . . . .
﹀﹀﹀﹀﹀﹀ᵒᵒ⁷﹀﹀﹀﹀
┌───────── · · · · ♡
┌──── “ 💭 „
└➤ text 。✑ ─────┐
♡
⠀ ོ ┌ ꒰⍉꒱─ ➤ text ༘`⍜´ˎ-
-
-
-
-
⌾๑ˊૢᵕˋૢ๑
└──» ✎ 。
─⌽
╭────────────
╰─➛✎﹏ | welcome ! .°• ੈ♡₊˚•.
˖⋆࿐໋₊
،، :🐾 :
︶︶︶
.˚ ₍🗒₎┊..⃗. text⌇🥛🖇 text ♥︎ᵎ
‍ ..⃗. babes 𑁍ࠜೄ ・゚ˊˎ
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
꒰꒰ 🍢 ˊˎ -
﹌﹌
≡;- ꒰ °text ꒱
‍
‍
˚ ༘ˀˀ ꒰‧⁺ text ✎ˀ
˗ˋ 🍧 ˊ˗
┊
❝私は何もなかったので、私は何かになったと言った。❞
──────
❝you told me i was nothing so i became something.❞
┊
˗ˏ 🍧 ˎ˗‍‍‍‍
-ˏˋ 📂 ˎˊ-
♡ᵎ 📋; Leaders: ꧂
⇲ ヾBe happy ノ” 🎎
︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿
| · • ❝〔 I n t r o 〕❞ • · . . . • . .; . . ✿. . •
|
៚ · 💌 | 🌙
*·˚ ༘ ➳〔 watching you shine 〕 ࿐ ࿔*:🖇
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ↷ ·˚ ༘ 💌 text : ꒱
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ───────────── .°୭̥ ❁ ˎˊ˗
ㅤㅤㅤㅤㅤ ┊ .˚
└─────── have fun! ──➤
. ˚◞♡ ⃗ 🕊*ೃ༄
━━━━┅━━━┅━━━━
☄︎. *. ⋆
⋆·˚ ༘ * 🔭
助手 | helpers
- - - - - - - - - - - - -
﹀﹀﹀
₍🕊₎ ..⃗. ꒰ leaders ꒱
table of contents࿔₊•
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
✧.。. *.
┊┊┊┊ · °
┊┊┊✯ • *
┊┊☽  * ·
┊┊ *
┊✯ ° °
☽ * · *
:  :  :
☆ : ☆
♡
┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆
┆ ┆ ┆ ┆⌛️ₒ ‍ ‍
┆ ┆ ┆ *:・゚ ↷ ⋯ ♡ᵎ 🚬 ⌇ ʷᵉˡᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ↴
┆ ┆ *ೃ тaerι’ѕ bio.
┆ ‍ ‍ ‍ *₊°。
¨🎞
⌌┈┈┈┈┈┈┈
┊ .˚📩 ༘┊͙ t E x T ;
⌎┈┈┈┈┈┈┈
˚ ·. ·
˚꒰ insert username˚ˑ 𓆡 ͎·˚
︶︶︶︶︶︶︶︶︶༉‧₊˚.
┊┊┊┊ ➶ 𓆉。˚ ✧
┊┊┊✧ ⁺ ⁺ °
┊┊ .𓆟 ͎. 。˚ ° insert sum
┊┊ text ok!!
┊┊. ➶—͙˚ ༘✶
┊ ➶ 。˚  °
*. * ·
︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵
↷ ⁞ insert
⁞ text
◛ * . • ·
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
. °. • 。
♡ 。• *
* . •. ° 。
☾. °. . ` , •
•. ° . * .·. . ✧:. ·.
* °. • 。
°. `. ♥ .
°. •. 。
❥

www. _illy.vanixz._
OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE