Giveaway template notion từ ielts, việc học và cuộc sống

hello mọi người! tụi mình là team Katly với ý tưởng “vở tái chế”. Thật sự nếu hong có mọi người thì Katly đã hong đi xa đến vậy. Thế nên, để cảm ơn mọi người thì Katly đã mở lại đợt giveaway notion siêu khổng lồ đây

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE