Greek mythology ng Greece

Ang Greece at isang bansang bahay sa mga paniniwala sa mga dios at diosa

Ang mitolohiyang griyego at katawan ng mga mito at katuruan ng mga sinaunqng griyego na nauukol at nagpapaliwanag ng punagmulan ng kalikasan ng mundo
at nagdedetalye ng mga buhay at pakikipagsapalaran ng kanilamg ibat ibang dios at diosa

tl.m.wikipedia.org

Mitolohiyang griyego

Mga pinaniniwalaang dios at diosa sa greece

Ang Greece ay kilala sa mga pinaniniwalaang mga dios at diosa sa kanilang sinaunang panahon.Ang mitolohiyang griyego ang katawan ng mga mito at katuruan ng mga sinaunang griyego na nagpapaliwanag ng sinaulan ng kalikasan sa mundo

Mga kilalang dios at diosa sa mitolohiyang griyego:

Zeus

Si Zeus ay kilala bilang pinaka makapangyarihan na dios sa mitolohiyang griyego.Siya ang dios ng kidlat at kalangitan na hari at leader ng olympus

Poseidon

Si poseidon ay ang dios ng karagatan Siya rin ay kilala bilang pangalawang na pinakamalakas na dios sa olympus na kilala rin Siya bilang dios ng lindol,bagyo at mga kabayo

Ares

Si Ares ay ang dios ng digamaan Siya ang dios na gumagabay sa mga mandirigma sa tuwing mayroong digmaan ng nagyayari sa greece. Siya ang anak ni dios Zeus at diosa Hera

Hades

Si dios hades ay ang dios ng kamatayan at hari ng kailaliman na pinakamatandang anak nina cronus at rhea. Pinaniniwalaan din Siya ang nagbibigay ng mga mamahaling mineral sa kailaliman

Athena

Si diosa athena ay ang dosa ng karununganloon siya rin ang diosa ng ng wining at diosa ng labanan. Sakanya ipinangalan ang lungsod estado ng athina ang lungsod na pangkasulukuyang pinong lungsod ng buong greece

Hera

Si hera ay ang kapatid at asawa ni Zeus. Siya ang reyna ng mga dios at diosa at itinaguriang diosa ng kasal

Aphrodite

Si diosa aphrodite ay ang diosa ng pag-ibig.kilala Siya mitolohiyang romano bilang venus,ang diosa ng pag-ibig at kagandahan anak si aphrodite nina Zeus at dione na isang diwata

Apollo

Si apollo ay ang dios ng musiko at liwanag anak Siya na lalaki nina Zeus at Leto. kapatid at kakambal na lalaki ni artemis.siya ay itinagurian siyang dios ng liwanag dahil sa kanyang kabataan at kaakit-akit na mukha

Demeter

Si demeter ay ang pangatlong kapatid na banae ni Zeus. Siyang ang diosa ng butil at buto ng halaman at pananim Kay at Siya ang diosa ng agrikultura. Siya ang nagtuturo sa mga tao kung paano magtanim at magsaka

Hestia

Si diosa hestia ay ang diosa ng dapugan o apuyan at mga tahanan. Anak Siya na banae ni cronus at rhea kayat kapatid nina Sues, Poseidon, at Hera

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE