About

Tell the world what you’re made of

കാടും കാട്ടാറും മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മലനിരകളും..
എന്റെ പ്രണയം എന്നും യത്രകളോട് ആണ് പ്രകൃതി ആണ്
എല്ലാം എന്ന തിരിച്ചറവിലേക്ക് ഉള്ള യത്രകളോട്‌.....
അതിൽ ലയിച്ചു ചേരുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം

This Card can be used for lots of other purposes, like showcasing a blog post or a new video.

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE