Hola ! Mi nombre es Isa y hice esta pagina solo para fanpages aesthetics<3 aquí encontrarás de todo :D

Símbolos <3333

𓂃 ࣪˖ 𖣠    ࣪˖ ⌕  ⋆ ࣪.   . ` ⌕  ✫ • (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅)  ꒷ ͝͝͝ ꒦ ͝ ꒷ ͝   ͝͝͝ ꒦  ▞▞▞▞  🥞🎀 ꒷꒦﹋ٜ۪ꥇ໋۬ ꒷꒦꒷ • •  ──╌╌╌  ⏝ ⌒⌒⌒  ︶︶︶   • `、ヽ`ヽ`、ヽ  `、ヽ. ( :̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:★:]̲̅ :̲̅:̲̅:̲̅) ꅔ 𔗏𔗎 ⎙ 🥛🐄ꗃ 𓆉   𓆋   𓆀   𓆥   𓆛  𓏳   𖩧ะ♡ ˗ˏˋ ˎˊ˗ 🎀🍽️ →˚₊· ┊ ҂❞ 。○〭  ⸼۰  ۪̥۫  ⸽ ʕ•ᴥ•ʔ › ˖°  ꒰ ❛⸙ં⸼ͯ°*.  ·˳˖ ⭞ ₍ ،،˚₊ ʚ ɞ ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ˎˊ˗   。 =͟͟͞͞🧠 ೃ ✦ ✧ ∗ ꍈ @ ∞   ❏ ❐ ❑ ❒     ω ░  ▒  ▓ ❖ ಌ ๑ ʚĭɞ ઇઉ ♡ ྀ ﹏ ⁀ ‿ ™ ꓹ 🧸🎀(ㅤ)   ෆ┊. ,! 🌱,.⸼۰ ۪۪۫۫ ❬“= ヾ ︿︿🩰🗯️ ،، ⏧·₊̣̇. ❵ ♡೫̥͙*:   * ✼ 。゚・ ≽ ° 。 ㅤ→   ‧₊˚ 「 」 ๑   ◞♡° ˀˀ 💒🩰♡⃕   𖧷̷۪۪ᰰ  🍽️🌷 ꈍᴗꈍ ˘ᵜ˘ ٩ 🌷🥛꒰。•◡•。꒱۶ ٩(๑❛ᴗ❛)۶ ε٩(๑> ₃ <)۶з ゑ 冬 ゐ あ 문 は な 崎৴ド 🥛🧺ごめんなさい 🎀🥞 ꒰ᐢ • ˕ • ᐢ꒱ ପ ꒰⑅´ ˘ `⑅꒱ଓ♡ ࿐♡✞☆★ ( ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )₍₍ 🏩(̨̡ ‾᷄⌂‾᷅)̧̢ ₎₎(˃᷄ꇴ˂᷅ ૂ๑) 💒🗯️(˚ ˃̣̣̥᷄ω˂̣̣̥᷅ )( ˃ ⌑ ˂ഃ ) (˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ )(。>﹏<。) ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ᡕᠵֺ᠊ᡃ່࡚ࠢ⸝ּ່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏 ׂ ꐅ ׂ ׅᢢ  𐀃 ⁒ ׂ ׅ 🧠 ;  ͟   ⸙  ᥲ  𓄼·𝆬˳ ѻ  ͼ  ⱺ  ͻ  ׂ  𝐭  ᯤ  𐝀  ⭑  ミ  ︪︩      ▸ 𖧧 ࣪   ࣪ ͎ ᵎ ˖࣪ • • ༝⠀ ݁  ◂   ៹ ࣪˖⁩ ◞ ⋆ ›  ◟🗯️⊹🩰 ˚˖   ˖ 𖥧 ִֶָ  ˓ ✹ ִֶָ  ࣪ ،     ִֶָ✹˚.   . ݁ ٬٬ ࣪ ، • ୨ ࣪ ⊹ ֶָ  ◞ ¡ ࣪˖  𖡼 ָ࣪ ˖  ! 𑁍 ָ࣪ ˖   ˖ ࣪ ꒷  ⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰   . ݁ ٬٬ ࣪ ، 𒀭 𖨂  • •  ˖ ࣪ . ִֶָ𓂅  𓂃 ࣪˖ 𖣠    ࣪˖ ⌕  ⋆ ࣪.   . ` ⌕  ✫ • 𞤥  𞤲  ২  𐀔  ̲  〪  ɐ ͼ ͼ﹙🍽️🌿 𓄼·𝆬˳ ͼ ͼ ᥱ  ƙ  𐑋   ͠   ⋕   ੭  ⸼  ⋒  ⴰ  ︺  ᦂ  ϐ 𑁍 ⁺ ˖ ࣪ 𓏲 ◟ ﹗ 𖧧 ָ࣪ 𓂅 𖥔🔌⠀ʾ ִֶָ𖧧﹫ ♡  ָ࣪ ﹗⊹    ۪  𖥔  ˑ  ִ  ֗    ִ  ۫   ˑ  𖥻 ִ ۫  ּ   ﹗ ˖  ་ 💭 𖦆    ֺ  ָ   ֙⋆ • ˖ ࣪𖦆 ˓ 🥛 ★ ﹆ׂׂ ˖ ◗    ᥫ᭡   ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪ ˖ ぅ   ་    ᳝   ◝     𖥻 • • 🧂🩰  ࣪ ▸ ִֶָ 𖥔 ࣪˖ .   ֺ  ָ   ֙⋆    ་    ᳝   ◝     ˚   ̨𖥔 ִ ་  ꬶ  ꪗ  ꫀ  𝅓  𖠵  📂  𐍫   • ༝⠀ ݁  ◂   ៹ ࣪˖ 𐇪  。  ◢  ◤  ◥  ◣  ❁  ❀  ✿  ✽𝅃ׄ𓈒  ✼ 🌱 ✻ 𓄼·𝆬˳  ✻  ✺  ✶  ✵  • ༝⠀ ݁  ◂   ៹ ࣪˖⁩ ◞ 💒🎀 ✲    ▸ 𖧧 ࣪   ࣪ ͎ ᵎ ˖࣪ • • ༝⠀ ݁  ◂   ៹ ࣪˖⁩ ◞ ⋆ ›  ◟⊹ ˚˖   ˖ 𖥧 ִֶָ  ˓ ✹ ִֶָ  ࣪ ،     ִֶָ✹˚.   . 🕸️🎥 ݁ ٬٬ ࣪ ، • ୨ ࣪ ⊹ ֶָ  ◞ ¡ ࣪˖  𖡼 ָ࣪ ˖  !  🎼 𑁍 ָ࣪ ˖   ˖ ࣪ ꒷  ⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰   . ݁ ٬٬ ࣪ ، 𒀭 𖨂  • •  ˖ ࣪ . ִֶָ𓂅  𓂃 ࣪˖ 𖣠    ࣪˖ ⌕  ⋆ ࣪.   . ` ⌕  ✫ • (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ⛤  ✱ ⴰ 𔖴 ✉️ 🖇️  ֶָ˚ ⁺ִ    ❊  𝐀 𝐁 ׂ ׅ 💒🎀 𔗌  𔖴  𔖳  ⊹ ˚˖   ˖ 𖥧 ִֶָ  ˓ ✹ ִֶָ  ࣪ ،     ִֶָ✹ 𔖲  𖠌  𖠇  𖠪  𖠿   𖥣  𖤛  𖥔  𒀭  🍽️🧠 ɷ  ،  ઇઉ   ◂◂  ִ   ๑  ಌ   ❖ 📂 ;; ω  𖧥  ▸  ˖  ⚘  𔓸 𔓷 𔓶 ׅ  ⍬  ⌲  ฅ  ⇾  𓇾  𓈃  ─  →  ➥  ᵕᵔ ≻  › 🩰🍽️ ⊹ ˚˖   ˖ 𖥧 ִֶָ  ˓ ✹ ִֶָ  ࣪ ،     ִֶָ✹ 🥛 ‣‣ 𝅃ׄ𓈒 ʚĭɞ  𐚁 𝅃ׄ𓈒  𖣯  ᨳ  ᪠  • ༝⠀ ݁  ◂   ៹ ࣪˖⁩ ◞   ᪤  𐚁  ᝰ   ▸ 𖧧 ࣪   ࣪ ͎ ᵎ ˖࣪ • • ༝⠀ ݁  ◂   ៹ ࣪˖⁩ ◞ ⋆ ›  ◟⊹ ˚˖   ˖ 𖥧 ִֶָ  ˓ ✹ ִֶָ  ࣪ ،     ִֶָ✹˚.   . ݁ ٬٬ ࣪ ، • ୨ ࣪ ⊹ ֶָ  ◞ ¡ ࣪˖  🐄🌷 𖡼 ָ࣪ ˖  ! 𑁍 ָ࣪ ˖   ˖ ࣪ ꒷  ⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰   . ݁ ٬٬ ࣪ ، 𒀭 𖨂  • •  ˖ ࣪ . ִֶָ𓂅  𓂃 ࣪˖ 𖣠    ࣪˖ ⌕  ⋆ ࣪.   . ` ⌕  ✫ • (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅)  ‹𝟹  ⾕  ⬮⬮  ꗃ

Bios (todas echas por mi)

Todas las bios están echas de mi :D

꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦W E L C O M E
❏ 𓈈Name<3 ʚ ɞ Cc:.?
Tc:?✎ᝰ ┊ ⋒🥡🥢

꒰。•◡•。꒱◤ holi! ◥ 🍱🥢
Name:? ❁ Cc:? ❁ tc?

🍽️🌷 ꈍᴗꈍ welcome<333
My name is:? 🍽️🌿
Tc:? Cc? ꒰ᐢ • ˕ • ᐢ꒱

 ָ   ֙⋆ • ˖ ࣪𖦆 ˓ 🥛

⚘ 𝖶𝖾𝗅𝖼𝗈𝗆𝖾! 🍩🥤
𐚱 𝖢𝗈𝗅𝗅𝖺𝖻𝗌 𝗈𝗉𝖾𝗇! 𖧧
𝗍𝖼:
𝖼𝖼:
Spam:block

• welcome ఌ tc: ? Cc:?
𖥻 name𖥻
❥ spam=blocked ♫

𖧧𖤣 welcome!⌇🥢
❝she/her❝ 𓍯
⌗ tc|cc __ 🍥

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE