Здравейте! 🌼

palmax.multi

В сайта ще качвам неща за себе си, colorings и free bios☁️

Cinema coloring tutorial🐄

𝐈𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞: | 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐨𝐢𝐝:
1.𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 | 1.𝐏𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐥:
𝐂𝐢𝐚𝐫𝐢𝐭𝐲:+10 | 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐬𝐮𝐫𝐞:+50
𝐒𝐡𝐚𝐫𝐩𝐞𝐧:-10 | 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐭:-20
𝐄𝐦𝐩𝐡𝐚𝐬𝐢𝐳𝐞:-2 | 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬:+50|
𝐍𝐨𝐢𝐬𝐞:-10 | 𝐒𝐡𝐚𝐝𝐨𝐰𝐬:+100
♡︎ | 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐬:
2.𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬/ | 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚
𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐫𝐨𝐥𝐥 | |𝐝𝐮𝐬𝐭:28
𝐒𝐡𝐚𝐝𝐨𝐰𝐬:+100 | 𝐅𝐢𝐥𝐭𝐞𝐫:100
𝐒𝐡𝐚𝐫𝐩𝐞𝐧:-100 | 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧:5

3.𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭: | 2:𝐏𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐭𝐬 | 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐬:
𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞4 | 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚
𝐂𝐢𝐚𝐫𝐢𝐭𝐲:+10 | 𝐝𝐮𝐬𝐭:28
𝐒𝐡𝐚𝐫𝐩𝐞𝐧:-10 | 𝐅𝐢𝐥𝐭𝐞𝐫:100
𝐄𝐦𝐩𝐡𝐚𝐬𝐢𝐳𝐞:-2 | 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧:5
𝐍𝐨𝐢𝐬𝐞:-10 | 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐩𝐞𝐧:50

4.𝐏𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐥:
𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐬
𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚
𝐝𝐮𝐬𝐭:28
𝐅𝐢𝐥𝐭𝐞𝐫:100
𝐃𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧:5

  Здравейте! ♡

  palmax.multi

  В сайта ще качвам bios,colorings и много други.☁️

  Здравейте!🌼

  palmax.multi

  В сайта ще качвам bios,colorings и още много други!☁️

  OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE