Něco málo o mně / About me

Takový optimisticko/realistický pohodář 😁 ale především velký nadšenec pro tvoření, kterého baví neustále něco vymýšlet. Asi takhle bych se charakterizoval

Ač na to nevypadám tak je mi 25let a tvořivé fotografické činnosti se věnuji více jak půlku svého života. Před nedávnem jsem ukončil studie na filmové škole v Písku, kde jsem vystudoval obory kameru a střih, kterému se věnuji už taky nějakých těch pár let.
———————————-

I'm such an optimistic / realistic cooler 😀 but above all a great creative enthusiast who always enjoys inventing something. That's probably how I would characterize myself.

Although I don't look like I'm 25 years old and I have been devoting myself to creative photography for more than half of my life. Recently, I graduated at the film school in Písek, where I studied camera and editing, which I have been doing for some few years.

Příběh \ Story

Už jako malý kluk jsem v sobě cítil tvořivého ducha a snažil se všemožnými prostředky vyjádřit se. Když jsem v 10ti letech vzal poprvé do rukou fotoaparát a poznal krásu a kouzlo kompozice, začal jsem se vyjadřovat touto formou. Později jsem objevil možnost tvorby skrz video a nyní se snažím je vzájemně kombinovat...

V každém příběhu je síla. To je moto, jímž se řídím, když tvořím. Obsah příběhu se dá vyjádřit různými způsoby. Ať už hlasem, psaným slovem nebo obrazem.

V mých příbězích se zaměřuji na zvěčnění určitých událostí, činností a inspirativních lidských příběhů formou fotografií a videí.
————————-

As a little boy, I felt a creative spirit inside me and tried to express myself by all possible means. When I first picked up a camera at the age of 10 and recognized the beauty and charm of composition, I began to express myself in this form. Later I discovered the possibility of creating video and now I try to combine them with each other ...

There is always power in every story. That's the motto I follow when I create. The content of the story can be expressed in various ways. Whether by voice, written word or image.

In my stories, I focus on the perpetuation of certain events, activities and inspiring human stories in the form of photographs and videos.

Svatba \ Wedding

Dva lidé, kteří se našli a rozhodli se spolu strávit zbytek života bok po boku.

Důvod, proč svatby tak strašně rád zachycuji, jsou ty nepopsatelné emoce, to štěstí, ta láska. To, že se navždy odevzdáte do rukou toho druhého.
Jelikož jsem velice emočně založený člověk, je pro mě krása tyto emoce zachycovat.
Focení a natáčení svateb se věnuji přes 5 let a stále mě to strašně baví, baví mě jak každý ten svatební den/příběh, váš příběh, je naprosto jedinečný.
———————————

Two people who found each other and decided to spend the rest of their lives together side by side

The reason why I love to capture weddings is so indescribable emotions, happiness, love. That you will always surrender to the other. I am a very emotionally based person, so it is beautiful for me to capture these emotions. I have been photographing and filming weddings for over 5 years and I still really enjoy it. I enjoy how every wedding day / story, your story, is absolutely unique.

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE