COLORING TUTORIAL
Give cc to @measmelio
1. ultralight
- clarity +10
- sharpen -10

2. Prequel
- stardust (all on 0)
- filter teal (on 50)
- blur (50)

3. 24fps
- blueming (qr code)
here you go ➷

My font pack I use!

here are some font pack I use and cute font packs!

Fon’t pack!
- garlic salt
- kg happy
- hawaiianicon
- summeron
- beach day
- cute icons
- cheri
- garden icons
- beauty
- gogono coco
- love
- cheeky rabbit
- adelia
- dunkin
- hey comic
- hug me tight
- pink chicken regular

Bios ideas!

Here are some bio ideas!

Bio ideas!
My caption: — 🦩 ✦ ࣪ ˖ 【 ⌗ ur caption! 】🌴𖥔 ࣪˖ ⋆ 𖦆 › taggies! ៸៸

⚘ • welcome !
Daily #𝗰𝗵𝗮𝗿𝗹𝗶 feed
𖤐┊Your 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱┊𖤐
↳ ☺︎︎ smile!

ᜊ winter ✿ 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶
⤷‧₊˚ :: stay safe !
— not impersonating 🧾
❝ your beautiful !

➤ 𖥻multi ⊹ 🂱 ⚓︎ ꒱
𐚱 you’re gorg 𖧧𖡜̸
𓈈 stay safe! 🐼ミ
⤖ (name) !🐘 ❀

➤ 𖥻Jesus⊹ 🂱 ⚓︎ ꒱
𐚱 you’re gorg 𖧧𖡜̸
𓈈 stay safe!🤍ミ
⤖ 🍄 ❀ 𖦹 ҂ ꒱

➤ 𖥻𝗔𝗱𝗱𝗶 ⊹ 🂱 ⚓︎ ꒱
𐚱 you’re gorg 𖧧𖡜̸
𓈈 stay safe! 🐼ミ
⤖ 🐘 ❀ 𖦹 ҂ ꒱

bios
『 ʚ₊ 🍥៸៸˚⌇ωεlɕσmε ↑˚˖ 』
🃖 🃄 𖧧𖡜̸ 𓈈 ૮꒰´ᯅˋ꒱ა
⤖ нєℓρ α¢¢𓍯🍧〄
————————————
✿•˖* ℘ welcome ! ✿•˖* ℘
❜❛ - ✾ 𝓞nline┊͙🍥┊͙
————————————
𝖼𝖼:: ?? ⌗ -⌗ bakery ᜊ shop ✿
⤷‧₊˚ :: stay safe !
— not impersonating 🧾
————————————
⚘ • welcome !
𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 | put your status
⌗𝐲𝐨𝐮𝐫𝐢𝐝𝐨𝐥 feed!
𝐭𝐜:: username
————————————
✿ welcome ✿
•°. * cafe open •°. *
-fandom feed-
↳ pls don’t spam ↲
Your user

user
————————————
𖧧𖤣 confeттι⌇🍧
❝ pronouns ❞𓍯
⌗ tc|cc :: me 🎬
⊹˚ (idol name) is bae⤾ ꩜
————————————
⌨️⌇something here ✿ ˚˖⁺
ʚ₊˚‧✿ ꒱ tc: __/cc: ____ ! ᰔ
— ( someone ) > u ! ☕️ ˚˖
————————————
— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
⋆ — 📦 creds here - ♡̶
↬ 🜸 * pronouns here ˃̵ᴗ˂̵ ☕️🧺 <3 ୭ 𝕞𝞈αん
————————————
🗞 | ♡◞› ❲ tc : ___ ·˚⌕❱ ˖ ࣪ 𖥔
﹆ ࣪˖ ⌕ spam = block ꒱ ꒱ ‹3
̵ 🎬◖ fandom ▸ 🏹
————————————
👼🏽 ꒰ 𝗌𝗍𝖺𝗒 𝗌𝖺𝖿𝖾 ◡̈┊⤾·˚
║ ⋆ ˚. 🌙 m u a h ‹𝟹 ﹗
🌬 𓄼𓍢 she / her ⤾ ִׄ ﹡
————————————
◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡
my mochas! <3
tc: !!
————————————

Symbols

Here are some symbols!

here are some symbols
🖇 ⤛ °• ✦ 🖇 ೃ༄

ılı.ıllı. : ⊹ ⩩ ⌗ @ ⟠ . ᨒ ◟ (:̲̅: ̲̅[̲̅:☆:]̲̅: ̲̅)+ ̊ ⚠· ̊ ♡⸝⸝ ✦ ᖗ ⊹ ✦ 。°˖ ✧ ១ ২⩩♥ ⨾εϊз‹𝟹ଘʺ⩩@ ัᕱ⑅ᕱ+^^:♡𝆬 ┊५﹅﹆˓˒◞◜
،، ،،;̲ & ୭ ꜜ ೨ ⃞ৡ ২ ᘘ + ᖘ ( ) ( ) ণ ั⃕ر み
✦♡˒˒๑، ⍝﹆≀#‹𝟹
∞ᘏᨒ 爱 ᐢ..ᐢ
あ⋆✰ ɞଘ﹅ՙ ପ ✿𝆬ৎ୭_੭໒〝҂ִֶָ ᴖ
⬫ ⩩♡̶!ʾʾ( ꒰ ꒱
)ՙ ›⤛⤜ִֶָ๋֢֢֪໑ʚїɞ〜
⌝⌞ ❞❝⤜⌗ ♥❁。 ⭒⊹
⋒❅⋒☕☃ *:・✿⚡☁ ⚯͛⋒❅☕☃»»——««←→ʚɞ◡̈➵ఌ -ˏˋ ́ˎ˗✎ ⊱ఌ⚯͛┊➵ ✩✼。゚・☆°。ᅠ→༄‧+ ̊「」it !
ılı.ıllı. : ⊹ ⩩ ⌗ @ ⟠ . ᨒ ◟ (:̲̅: ̲̅[̲̅:☆:]̲̅: ̲̅)+ ̊ ⚠· ̊ ♡⸝⸝ ✦ ᖗ ⊹ ✦ 。°˖ ✧ ១ ২⩩♥ ⨾εϊз‹𝟹ଘʺ⩩@ ัᕱ⑅ᕱ+^^:♡𝆬 ┊५﹅﹆˓˒◞◜
،، ،،;̲ & ୭ ꜜ ೨ ⃞ৡ ২ ᘘ + ᖘ ( ) ( ) ণ ั⃕ر み
✦♡˒˒๑، ⍝﹆≀#‹𝟹
∞ᘏᨒ 爱 ᐢ..ᐢ
あ⋆✰ɞଘ﹅ՙ ପ ✿𝆬ৎ୭_੭໒〝҂ִֶָ ᴖ
⬫ ⩩♡̶!ʾʾ( ꒰ ꒱
)ՙ ›⤛⤜ִֶָ๋֢֢֪໑ʚїɞ〜
⌝⌞ ❞❝⤜⌗ ♥❁。 ⭒⊹
⋒❅⋒☕☃ *:・✿⚡☁ ⚯͛⋒❅☕☃»»——««←→ʚɞ◡̈➵ఌ -ˏˋ ́ˎ˗✎ ⊱ఌ⚯͛┊➵ ✩✼。゚・☆°。ᅠ→༄‧+ ̊「」⇢ ๑◞♡°⸙͎ˀˀ♡⃕ ◡̈ ✗⌜⌝⌞⌟↳❝❞➤↲
۪۫❁◌ཻུ۪۪⎧୧⋅┊◌ೃ╰► ➛↴❱✿•˖*℘‾‾❛╯❲❳∞‹∅┊➹ ◌ੈ♡‧+ ̊↱ᴗ̈↷◌ೃ╲╱彡⚡✎-
✎ ✿ ⚡ ☁ ✿ ⚡ ☁ - (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ̊*•✩̩̩͙ •*̩̩͙ ̊*· ̊+·➳͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞ ❥ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ◌ೃ +• ✰
✧ ★ ✦⁎⋆ * ̊✦↝↠➳➷。 ̊↳⤷•*⁀➷↴ ˗ˏˋ ́ˎ˗ ◜◝『』「」《》 ̊◌ೃ +•┊͙✧˖*° ꙳♪✁ᴗ̈ ⋒
➳ ✎ ⚯͛ •*⁀➷ »»— —«« ʚ ⚡ ✧ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏
•*⁀➷❏ ➷。 ̊◌ೃ +•↳
✈☻✰✧˖*°♡♥☾❤ ☀☏☺☻☹✔☯♧✰✯☆✩✵❀❄❁☼ ✫۞ ⍟
‾‾ ❏ ➷⁀* • °*˖✧ ☂☘ ✌☯✪⁂ ✧♪●♩○♬☆ ♪➪☮☁♧✈ »»——«« ʚ⚡ ✧—˗ˋ୨୧ˊ˗—✧•*⁀➷❏ ➷。 ̊◌ೃ +• •*⁀➷❏ ➷。 ̊•↳ ☁♧✈☔♡°*˖✧✰☻✈
➷。 ̊ ◌ೃ +•
☔☂☘ ✌☯✪⁂
︶︶︶꒷꒦✦₊˚︶︶₊˚ ɞ︶꒷꒦꒷︶︶꒷꒦︶‧˚₊⊹♡₊˚ෆ❜꒰₊˚⊹ꜜ୨୧₊˚꒦꒷˚₊꒷⁀๑◞₊˚੭✦‧₊˚⊹⤹♡₊゚₊˚ෆ₊˚๑ ꒱┊ → ︴⌇﹋ ﹌ ᰔ ෆ ◠ ◡ ᵔᴗᵔ •᷄ࡇ•᷅ ₊˚.༄ ༉‧₊˚✧ *⋆࿐ ʚĭɞ 𓂃 ꒰ა ♡ ໒꒱ ∩⑅∩ ᘏ⑅ᘏ ꃋᴖꃋ✧˚₊‧ ୨ (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:☆:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ୧ ‧₊˚✧ʚ ᨳ ପ ഒ ໑˚ ‎•᷄ࡇ•᷅ ˁ˙˟˙ˀ ૮꒰ ᵕ ༝ ᵕ ꒱ა ʚ(´꒳`)ɞ° ꒰꒰ ✧ 。 ⁺ ʚ + ꒷꒦ ੭ ✧ ꒷꒦₊ ෆ ω ๑ ๓ ˀˀ ᨳ ଓ ଘ ᕱ ✿ ❀ ᰍᩚ ᖗ ១ ꒷ ꒦ ꒥ ⊹ ₊ ˚ * ՞ ︵ ︶ ︰⋮・‧ ୨୧ ૮₍ ˃̵ࡇ˂̵ ₎ა ꩜ⴰ ୭ ੭ 𓏲 𓍢 ᠀ ᘎ 𓍯 ᘒ ᦔ ೨ ‧ ﹅﹆ ✧ ✦ ⌗﹟ ʚɞ ⌦ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ꜛ ✦ ✧ ︵︵︵ ꒰꒰ ʚ ⋆ ˚ ༝ ഒ ‧₊˚.꒷꒦ ⌗ ❝ ❞ ‧₊ ⤹ ︶꒷꒦・ᗢ ꒱ ᓚᘏᗢ ﹕・୨୧・︶꒦ଘ☕๑꒷꒦ᕱ‧ᕱ꒷꒦꒷﹅﹆・ꔫ・꒰꒰ 𝚝𝚎𝚡𝚝 ˚ .˚﹆ ˙˖ ⬫ ඞ₊ ;;쥐 ෆ ↷ ,, +₊ ︻デ═一・・✎ ( ˶ᵔᴗᵔ˶ )
𖥻𝆬 🏩❕ 𝅄᠂ ⭒ ֢ ꜥ 🥛 ⋅ 🧠 ⩇ ʿ 𓄹 𖠗 🎀 ۫ 𔓘 𝗈︩︪
. ૮(ˊ ᵔ ˋ)ა . 𖣯 ⋆ ˖ ࣪ ! 𓈈𓂃⬫ ׂ ׅ 🎂 𓂃 ૮₍ ៸៸ ᵜ ก ₎ა ֶָ ׁ ❁̶ (●´⌓`●) ᘒ ˖˙‹𝟯 ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
⏝꒷۰꒷⏝꒷۰꒷⏝꒷۰꒷⏝꒷۰꒷⏝ ƚ
૮₍⇀‸↼‶₎ა ૮₍꜆꜄ ˃ ³ ˂ ₎ა ꒰ ૮₍ ⑅ ᐢ..ᐢ ₎ა ꒱
𓈒 ࣪૮₍ ๑ • ᵜ ก ๑ ₎ა࣪ 𓈒 ⊹ヾ(◍・ꈊ・◍)ノ
𓈒 ૮₍ ´• ˕ •` ₎ა 𓈒 ⊹ ପ꒰⋆°͈꒳°͈꒱ ۫ 🐁 ִֶָ ࣪𓂅: ૮ ˊ͈ . ˋ͈ ა
(๑•́ ᎔ ก̀๑) ˃̵ᴗ˂̵ ૮₍ ´ ꒳ `₎ა ૮ ˊ͈ . ˋ͈ ა ૮₍ ˃̵ࡇ˂̵ ₎ა ૮꒰˵• ﻌ •˵꒱ა ꒰ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ꒱ ₍ᐢ..ᐢ₎ ૮ / / / ⍝ა ₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎ ᐢ. ֑ .ᐢ ૮ ・ﻌ・ა (๑´`๑)♡
૮₍。 •᎔• 。₎ა ꒰ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ꒱ ִֶָ ࣪𓂅: ૮₍´˶• . • ⑅ ₎ა
૮ • ﻌ - ა⁩ ₍ᐡ。っ ̫-。ᐡ₎ ૮⍝• ᴥ •⍝ა ૮₍ ´• ˕ •` ₎ა
૮₍ ˶• ˔ ต ₎ა ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა ૮₍ ´˶• ᴥ •˶` ₎ა
૮₍ ⑅ • ᵜ • ⑅ ₎ა ૮₍。´ᴖ ˔ ᴖ`。₎ა ૮₍๑•ˑก₎ა
૮₍ ´• ˕ •` ₎ა ૮₍ ˵ • ꤮ ก ˵ ₎︎ა (◍•ᴗ•◍)
૮₍ 𝁽ܫ𝁽 ₎ა ૮ – ﻌ–ა ૮₍ • ᴥ • ₎ა ( ◠·◠)ა
૮₍´。ᵔ ꈊ ᵔ。`₎ა ૮₍ • ᴥ • ₎ა ₍ᵔ•ᴗ•ᵔ₎
๑ ♡ 𑁍 ⌇·˚ 𓆤 𓂅 𓂃 𓈒 𓏸 ┆ ೃ࿔₊ જ ♡̷̷ ˚₊‧ ˘͈ᵕ˘͈ ౨ৎ ૪ ➛ ઇଓ ⚓︎ ෆ ılı.lıllılı.ıllı. ୨୧ ఌ ⌜⌟ ₊ ⌗ ᵕ̈ ⍤ 𖦄 𖣆 ꧕ 𖣦:͙۪۪̥. ⬪˙↶ :: ﹫ˀˀ ꩜ 𖦹 ૪'ރ ʚ ᨳ ପ ♡︎ ఌ
࿔₊•➴·˚ ༘*⁀➷꒰ ꒱↳✦ ⁎ ⌗˚ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ⌗
˗ˏˋ ´ˎ˗ 。ೃ࿔₊•𖤐 ◡̈ ⋒「 」 ↳︎↰︎ ↳ ↲ ↱ ↰ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟

⋒ ❅ ⋒ ☕︎ ☃︎ ࿐ ࿔*:・ ✿ ⚡︎ ☁︎ ⚯͛ ⋒ ❅ ☕︎ ☃︎ »»— —««← →ʚɞ ◡̈ ➵ ఌ -ˏˋ ´ˎ˗ ✎ᝰ ⊱ ఌ⚯͛┊➵ 𖤐 ꒰꒱ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ˀˀ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅┊ೃ ╰► ꒱ ➛↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ⚡︎ ✎- ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ ✎ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎ ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎𖤐 - (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*· ˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ೃ࿔₊• ✰ ✧ ★ ✦⁎⋆ * ̊✦↝↠➳➷。 ̊↳⤷•*⁀➷↴ ˗ˏˋ ́ˎ˗ ◜◝『』「」《》 ̊◌ೃ +•┊͙✧˖*° ꙳♪✁ᴗ̈ ⋒
➳ ✎ ⚯͛ •*⁀➷ »»— —«« ʚ ⚡ ✧ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏
•*⁀➷❏ ➷。 ̊◌ೃ +•↳
✈☻✰✧˖*°♡♥☾❤ ☀☏☺☻☹✔☯♧✰✯☆✩✵❀❄❁☼ ✫۞ ⍟
‾‾ ❏ ➷⁀* • °*˖✧ ☂☘ ✌☯✪⁂ ✧♪●♩○♬☆ ♪➪☮☁♧✈ »»——«« ʚ⚡ ✧—˗ˋ୨୧ˊ˗—✧•*⁀➷❏ ➷。 ̊◌ೃ +• •*⁀➷❏ ➷。 ̊•↳ ☁♧✈☔♡°*˖✧✰☻✈
➷。 ̊ ◌ೃ +•
☔☂☘ ✌☯✪⁂
︶︶︶꒷꒦✦₊˚︶︶₊˚ ɞ︶꒷꒦꒷︶︶꒷꒦︶‧˚₊⊹♡₊˚ෆ❜꒰₊˚⊹ꜜ୨୧₊˚꒦꒷˚₊꒷⁀๑◞₊˚੭✦‧₊˚⊹⤹♡₊゚₊˚ෆ₊˚๑ ꒱┊→ ︴⌇﹋ ﹌ ᰔ ෆ ◠ ◡ ᵔᴗᵔ •᷄ࡇ•᷅ ₊˚.༄ ༉‧₊˚✧ *⋆࿐ ʚĭɞ 𓂃 ꒰ა ♡ ໒꒱ ∩⑅∩ ᘏ⑅ᘏ ꃋᴖꃋ✧˚₊‧ ୨ (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:☆:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ୧ ‧₊˚✧ʚ ᨳ ପ ഒ ໑˚ ‎•᷄ࡇ•᷅ ˁ˙˟˙ˀ ૮꒰ ᵕ ༝ ᵕ ꒱ა ʚ(´꒳`)ɞ° ꒰꒰ ✧ 。 ⁺ ʚ + ꒷꒦ ੭ ✧ ꒷꒦₊ ෆ ω ๑ ๓ ˀˀ ᨳ ଓ ଘ ᕱ ✿ ❀ ᰍᩚ ᖗ ១ ꒷ ꒦ ꒥ ⊹ ₊ ˚ * ՞ ︵ ︶ ︰⋮・‧ ୨୧ ૮₍ ˃̵ࡇ˂̵ ₎ა ꩜ⴰ ୭ ੭ 𓏲 𓍢 ᠀ ᘎ 𓍯 ᘒ ᦔ ೨ ‧ ﹅﹆ ✧ ✦ ⌗﹟ ʚɞ ⌦ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ꜛ ✦ ✧ ︵︵︵ ꒰꒰ ʚ ⋆ ˚ ༝ ഒ ‧₊˚.꒷❝ ❞ ‧₊ ⤹ ︶꒷꒦・ᗢ ꒱ ᓚᘏᗢ ﹕・୨୧・︶꒦ଘ☕๑꒷꒦ᕱ‧ᕱ꒷꒦꒷﹅﹆・ꔫ・꒰꒰ 𝚝𝚎𝚡𝚝 ˚ .˚﹆ ˙˖ ⬫ ඞ₊ ;;쥐 ෆ ↷ ,, +₊ ︻デ═一・・✎ ( ˶ᵔᴗᵔ˶ )
𖥻𝆬 🏩❕ 𝅄᠂ ⭒ ֢ ꜥ 🥛 ⋅ 🧠 ⩇ ʿ 𓄹 𖠗 🎀 ۫ 𔓘 𝗈︩︪
. ૮(ˊ ᵔ ˋ)ა . 𖣯 ⋆ ˖ ࣪ ! 𓈈𓂃⬫ ׂ ׅ 🎂 𓂃 ૮₍ ៸៸ ᵜ ก ₎ა ֶָ ׁ ❁̶ (●´⌓`●) ᘒ ˖˙‹𝟯 ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
⏝꒷۰꒷⏝꒷۰꒷⏝꒷۰꒷⏝꒷۰꒷⏝ ƚ
૮₍⇀‸↼‶₎ა ૮₍꜆꜄ ˃ ³ ˂ ₎ა ꒰ ૮₍ ⑅ ᐢ..ᐢ ₎ა ꒱
𓈒 ࣪૮₍ ๑ • ᵜ ก ๑ ₎ა࣪ 𓈒 ⊹ヾ(◍・ꈊ・◍)ノ
𓈒 ૮₍ ´• ˕ •` ₎ა 𓈒 ⊹ ପ꒰⋆°͈꒳°͈꒱ ۫ 🐁 ִֶָ ࣪𓂅: ૮ ˊ͈ . ˋ͈ ა
(๑•́ ᎔ ก̀๑) ˃̵ᴗ˂̵ ૮₍ ´ ꒳ `₎ა ૮ ˊ͈ . ˋ͈ ა ૮₍ ˃̵ࡇ˂̵ ₎ა ૮꒰˵• ﻌ •˵꒱ა ꒰ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ꒱ ₍ᐢ..ᐢ₎
૮ / / / ⍝ა ₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎ ᐢ. ֑ .ᐢ ૮ ・ﻌ・ა (๑´`๑)♡
૮₍。 •᎔• 。₎ა ꒰ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ꒱ ִֶָ ࣪𓂅: ૮₍´˶• . • ⑅ ₎ა
૮ • ﻌ - ა⁩ ₍ᐡ。っ ̫-。ᐡ₎ ૮⍝• ᴥ •⍝ა ૮₍ ´• ˕ •` ₎ა
૮₍ ˶• ˔ ต ₎ა ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა ૮₍ ´˶• ᴥ •˶` ₎ა
૮₍ ⑅ • ᵜ • ⑅ ₎ა ૮₍。´ᴖ ˔ ᴖ`。₎ა ૮₍๑•ˑก₎ა
૮₍ ´• ˕ •` ₎ა ૮₍ ˵ • ꤮ ก ˵ ₎︎ა (◍•ᴗ•◍)
૮₍ 𝁽ܫ𝁽 ₎ა ૮ – ﻌ–ა ૮₍ • ᴥ • ₎ა ( ◠·◠)ა
૮₍´。ᵔ ꈊ ᵔ。`₎ა ૮₍ • ᴥ • ₎ა ₍ᵔ•ᴗ•ᵔ₎
๑ ♡ 𑁍 ⌇·˚ 𓆤 𓂅 𓂃 𓈒 𓏸 ┆ ೃ࿔₊ જ ♡̷̷ ˚₊‧ ˘͈ᵕ˘͈ ౨ৎ ૪ ➛ ઇଓ ⚓︎ ෆ ılı.lıllılı.ıllı. ୨୧ ఌ ⌜⌟ ₊ ⌗ ᵕ̈ ⍤ ⌗ 𖦄 𖣆 ꧕ 𖣦:͙۪۪̥. ⬪˙↶ :: ﹫ˀˀ ꩜ 𖦹 ૪'ރ ʚ ᨳ ପ ♡︎ ఌ
࿔₊•➴·˚ ༘*⁀➷꒰ ꒱↳✦ ⁎ ⌗˚ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ⌗
˗ˏˋ ´ˎ˗ 。ೃ࿔₊•𖤐 ◡̈ ⋒「 」 ↳︎↰︎ ↳ ↲ ↱ ↰ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟

⋒ ❅ ⋒ ☕︎ ☃︎ ࿐ ࿔*:・ ✿ ⚡︎ ☁︎ ⚯͛ ⋒ ❅ ☕︎ ☃︎ »»— —««← →ʚɞ ◡̈ ➵ ఌ -ˏˋ ´ˎ˗ ✎ᝰ ⊱ ఌ⚯͛┊➵ 𖤐 ꒰꒱ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ˀˀ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅┊ೃ ╰► ꒱ ➛↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ⚡︎ ✎- ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ ✎ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎ ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎𖤐 - (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*· ˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ೃ࿔₊• ✰ ✧ ★ ✦⁎⋆ * ˚ ✦ ↝ ↠ ➳ ➷。˚↳⤷ •*⁀➷ ↴ ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ◜ ◝ 『 』「」《 》˚ ೃ࿔₊• ┊͙✧˖*°࿐꙳♪ ✁ ᵕ̈ ⚡︎ ⋒ ➳ 𖤐 ✎ ᝰ ⚯͛ ꒰ ꒱ •*⁀➷ 𑁍 »»— —«« 𖤐 ʚ ⚡︎ ᝰ✧ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏ ꒰꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• ↳ ✈︎☻✧˖*°࿐ • *⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ﹋﹋ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ᵕ̈ ᵕ̈ »»— —«« 𖤐 ʚ ⚡︎ ᝰ✧ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏ ꒰꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ • ↳ ✈︎☻✰✧˖*°♡︎☔︎✈︎♧︎︎︎☁︎☮︎➪♪ ☆♬○♩●♪✧ ࿔₊• ↳ ◡̈꒰ ꒱— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —𖠰♡︎☀︎︎ ❄︎⚘ ❏ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ˗ˏˋ ´ˎ˗ Ⰶ ✎ᝰ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦𖤐⋒ ☃︎ ▢ ꒰꒱— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✈︎☻✰✧˖*°࿐ •*⁀➷ ❏ ˖* ೃ࿔ 𓆉◡̈ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ ✎ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎ ⋆ ⋆⑅˚₊ ʚɞ ఌ ➝ ⚡︎┊ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ꒰꒱ ⚯͛ 𖤐✰ ◡̈ •*⁀➷ ⚡︎ ✎ᝰ ﹋𖤐 ☼ ⋒ ⚡︎ ⚓︎∘ ⌗ ·˚ ༘ ღ ゛✎ ✄✩ ✼   ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ˀˀ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⊰ 「❀」 . .⃗ . ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ↳ ׂׂૢ༘ ۵`⌧. →× —︵ ⚘݄⿴݃*₊˚꒰:: ≡,!ヾ ︿︿،، ♡ ⏧·₊̣̇. ❵ ﹏﹏﹏❅ೃ ∞. ; ෆ┊¡ ۰ ۪۪۫۫ ❬“= ‹⌇ #⃞ @ ﹫ ₍₎ ᥲᥱℎ ; ♡⋆.ೃ࿔* 𓂃 ☯︎ ꒰꒱ ᝰ ılı.lıllılı.ıllı. ೄྀ(^‿^✿) ʚĭɞ 𓆝𓆟𓆜 ོ ʚ ᨳ ପ ꒦꒷ ꩜ 𖦹 ᜊ ★ ☆ 𖤐 ☻(:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:☆:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ➤ 𖥻 ⊹ 🂱⚓︎ ꒱𐚱 𖧧𓈈 🐼ミ⤖ 🐘 ❀ 𖦹 ҂ ✿📢 ⊹˚˖⁺ ❝ ❞ ◟̆◞̆ ꕥ 「 」 ⌇ ᵎ ⌗ ≫ ៸៸ ⊹˚˖ ༊ 𓈈 ⬫ִׄ ﹌ ︴𓂅 ┊꩜┊𓂅『 』⌜ ⌟ જ ⤷ ᜊ ·˚ ᐢ..ᐢ⠀ᘒ⠀∞⠀⌗⠀★ ⠀♥︎⠀⭒⠀ʚ⠀𓍢 ≀⠀⁺⠀˒⠀७⠀٫⠀ᨒ⠀⸼⠀જ⠀◞ ♡ ■ ꫂ ২ ζ १ 𖥧 𓂃 ᨒ ୫ ૪ ໒ 𐂴 ৎ ຊ ∿ ꔵ ⸙ ຯ ໒ ೨ 𖧧 Ꮺ 𖧷 𓏲 𖥨 ๑ ໑ ໑ ࿔ ७ ५ ୭ ᠀ 𑁯 ੭ ⩩ ৎ 𖨂 𖥦 𓍢 ζִֶָ ꔛ ੭ 𓎆 ◞ 𐚱 ⩄ ⍝ ᠀ · ꗃ 𔓕 𓆠 ꔛ 𝄰 ⁛ ˳ 𓈈 ✧ 𖠇 ⋕ 𓆦 ✶ ⭓ ⭔ ﹫ 𖠣 𝅏 ٠ ꐑ ! ⿻ › 𐀔 જ ، 𝄿 𝆞 𝅘 ⌗ ꒰ ꒱ ﹏ ⁝ ⊹ ୨ ഒ ノ ༝ ⑅ ʚ ɞ ⸝ ੭ ↷ ▦ ꑘ 𖥔 ᠉ ִֶָ⁠ ৶ ‹3 ៸៸ ≡ ઇ 𖧧 キ " 𓄹 ⊹ ⿻ ७ ᘏ⑅ᘏ 𖧧 ᨦ 𓂅 𓄹 ⍝ ﹆ 🖇️ 𔘓 𔖲 ☕ 𔗫 𐂂 ᥝ ᯤ ᨦ ᯅ 𐑺 𑁍 𐦫 𖥸 𝆺𝅥 🍵 ⚐ 𑜆 𐌆 ރ ぉ 〰 ᪡ 𓂃 ᨒ 𓍢 𝕬 ౾ ℼ ⍝ 𓂄 ᰓ 𖠁 𖤜 ⸙ ຯ ໒ ೨ 𖧧 Ꮺ 𖧷 𓏲 𖥨 ꫂ ২ ζ १ 𖥧 ♥︎ ୫ ૪ ໒ 𐂴 ৎ ຊ ∿ ꔵ ✦ ⟆ ֊ ꗃ ⌗ ❍ ﹕ཿ ♡ ■ 𓂃 ֶָ֢֪⠀⟠ 𓍼 𓂅 ⏃ ﹅ ❏ ⍝ ೨ 𖥻‎ ִֶָ ᤴ ‹𝟹 ๑ ଡ଼ ꉂ 𖤐 ♡̷̸⁩ ִֶָ ٠ ᭡ ꕤ 𓈀 っ ⌗ 𓄹 ⦂ ᘏ 𔘓 𓈈 𓂃 𖠿 ཿ ࿀ ᎔ ᎓ ᜴ ᜵ ᝪ ៚ ៳ ᠀ ᠉ ᤳ ᨓ ᭝ ᱺ ᳃ ◯ ◦ ◡ ◠ ⋆ ۬۟۬ ⑅ ꠴ ੭ જ ꞈ ⸝ ˴ › ≡ ࿔ / ଓ ઉ ᧙ ᥐ ៸ ૪ ೨ ␥ ■ ♧ ◇ ◈ ﹫ ꧔ ੭ જ ꞈ ⸝ ≡ ࿔ ៸ ໒ ː ՞ ᵎ ࿂ ﹆ ᰍ ִ𖧧 𖤠 𓄹ıllılı 🍡 ʚ₊ ˚. 🐹 #⃞
✈️ ⋆。˚ ✿ 💡꒦꒷꒦꒦

🦋 ꩜ ° 。 🚖 ‧₊˚✧ .
⌦ .• 🧩 ⸝⸝ ⌒ 🍧

‧₊ • 🔭 𖤐 🫐 ⁀➷
🐋 → ༄ ‧ • 💿

💭 ࿐ 🏹 ꒰ ◡̈
༉‧₊˚ 🧺 ˗ˋ ୨୧ ˊ˗☁️

Captions

here are some captions!

here are some captions
🦢·˚ ༘ ∘《 ⤖ 𝐧𝐞𝐰 caption bestie ❕》∘ 𝐢𝐛 : ∘ ⌞ 𝐬/𝐨 : ⌝ ⊹˚˖⁺ 𝐭𝐚𝐠𝐬: 🕊

ʚ 🍓 ⁺・: ⌗ ⌯┊title┊- ⬫ ib ::┊· ๑ taggies ::

࿔*:・° ┊͙ ➤ ఌ ┊͙- ⚡︎ 𝗂𝖻:: | ⌞ 𝖲/𝖮: | 🧁 | 𝗍 𝖺 𝗀 𝗌 -

🐼 ·˚ ༘ ៸៸ ⌗ caption! ˚ ♫ 𖥧𖥣。𖥧 ៸៸ ib: ⌗ taggies: 🎬 ·˚˖🥛๑ ˚₊

:࿔*:・// 𝐈𝐁:___ // ꒰🥂꒱:: 𝐒/𝐎:___ // ꒰🐏꒱:: 𝐃𝐓: // ꒰🛍꒱:: // ꒰⭐️꒱:: 𝐓 𝐀 𝐆 𝐒 //

·˚ ༘ ┊͙ ◟̆◞̆ ┊ılı.ıllı.┊𝐈/𝐁:┊꩜┊ 𝐒/𝐨:┊ ᜊ┊𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬

𖥻 ✿• ℘ caption here ⚓︎ ⌞𝗌/𝗈 : ⌝ 𝗏𝖼 :idol(s) ⊹˚˖⁺ | 𝗍𝖺𝗀𝗌 :

🏹 — [ ] ⊹˚˖⁺ love u 𓆩❤︎𓆪 🎧 ،، ៸៸ ⌕ xoxo ,, 𝕜𝕦𝕟 <𝟛 // taggies : ,, 🧺

🧺

( > ◡ < ) • - » — silkwrs ! • •
᭝۪݊ 🎬 new caption ! ! | ( > ◡ < ) ❀ 🎂 .. ib: me !

♡ ⋆ — hiya! Ꮺ • ib 🐰˶ᵔᵕᵔ˶ tags 𖦆 #MakeItCinematic #honeyfoams #fyp #honeyfoamscolouringcomp #hehe

ׅ ˖ ࣪ ་ { I l y - 𓈒֢ ֺ ۪ 𖦆 💼 ⤿ ִׄ ﹡👜 ° ₊ ꒱꒱ t a g s ꢆ 𓈒֢ ֺ ۪ 𖦆

⋆ — ☕️ ( ˃̵ᴗ˂̵ ) u se my sound plz yay ♡̶ • ib me ˘͈ᵕ˘͈ Ծ #ASOSAlterEgo #ExpectingGen1 #honeyfoams #fyp #charli

🕊 ⨳ ۰ ࣪˖ ⋆ » [ tc = decorcr ! — ] ⭑ ݁ ٬٬ ࣪ 🎂 #decorcr #fypシ #fanpage #parisunkins #pickmycoloring #viral

(꜆ᴗ͈ˬᴗ͈)꜆ 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 ◡̈ 𝘁𝗮𝗴𝘀 — 🌻

🛍🏝 — caption! ☀️, m o o d : ☻︎ tags — @idol

🦋︴<3 ⭒ ֢ ৎ୭ ❲ cap ! ❵ •ꕀ ִ ۫ ˑ ⩩ 𓏰𓏰 // idol here ꕤ【 tags

— 🌴 𓈒𓏸 𖠿 ⸝⸝《 cαption 》! ⤜ s/o : ⚓︎ 🌊 #

— 🍑 ✦ ࣪ ˖╰► holα (꜆ ✿ᴗ͈ˬᴗ͈)꜆ ★ xoxo, emmα 」𖤘 🌴 taggies ! 𖥔 ࣪˖ ⋆ 𖦆 ›

— 🍑 ✦ ࣪ ˖╰► caption (꜆ ✿ᴗ͈ˬᴗ͈)꜆ ★ idol here 𖤘 🌴 taggies ! ›

🌴⑅˚₊ 【 cαption 】✦ ࣪ ˖ ⤜ s/o : ⤛🐢⭒ ֢// ୧ tαgs : #

🌺∙˚ ༘ ៸៸ 𖥻 cαρtiσn ˚♫ 𖥧𖥣。𖥧 ៸៸ tαggιєs : # 🌴‧₊˚

៸៸˚⌇🦜 ⌗ cαptiσn 𓍢 tαgѕ : #

› ࣪˖ ⌕ 🌴: 𓊆 cαptiσn 𓊇 ˖ ࣪ 𖥻 🍑 idσl hєrє ˑ ะ🐬⌇tαgs :

🎂 — [ 𝖧𝗈𝗐 𝖺𝗋𝖾 𝗒𝗈𝗎?! ] ⊹˚˖⁺ 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗎 🎧 ،، ៸៸ ⌕ 𝗑𝗈𝗑𝗈 ,, 𝖻𝗅𝖺𝗂𝗋 <3 // taggies : #actives? #fanpage #viral #fyp #uruserhere #xyzbca

。 ࣪⊹ — anything ⊹ ֺ ִ ꢆ 𓈒 ֺ xoxo, urname 🏹 ࣪ ⭒ ׅ ׂ 𓈒 { tc : ꒧◞ 👡 ⤿ ִׄ ﹡ ֺ ۪ #actives? #fanpage #viral #fyp #uruserhere #xyzbca. • ꒱ ✧ 👜 ⤿ ִׄ

﹡ ֺ ›› -- ♡ ⊹°˖ ❲ caption here! ❱ ‧₊˚ ▸ ⋮ -↠ 𝐢𝐛 - me ! ·˚⌕ ꒱꒱

⋆🦄⭑˚₊ ꒰ ur caption! ✿ - 🌈⊹˚˖⁺ // 𝚝𝓪𝚐𝓰𝚒𝓮𝚜

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE