Tell the world what you’re made of

Въпроси за видеа
Ако можеше да си известна личност коя би била тя?
Защо винаги си мислиш че си грозен?
Ако можеше да лайкваш видеата на хората който следваш щеше ли да си лайкнал този клип?
С коя програма си слагаш text?
Колко програми за edit използваш?

Идей за username
1.dunkin
@fruitcharz
@dmaliochar
@.charka
@sweet..charx
@melio.chrx
1.sunrae
@lemnaddix
@fruitaddix.
@raex..addi
@rexisraeh
@damaraex

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE