welcome to @chqvzrbae’s milkshake

thank you guys for 2.5k!!

what you will find in my milkshake

- cinema coloring tut
- symbols, bios and more random stuff


cinema coloring tutorial! 💿🎬

1st app: ultralight
- clarity 10+
-sharpen 10-
- emphasize 2-
-noise 10-

2nd app: photos
-shadows 100+
-sharpen 100+

3rd app: ultralight
- go to presets and then hit the tree button then scroll down until you see nature 4
- clarity 10+
-sharpen 10-

4th app: prequel
-effects- use the cinema effect put everything at zero besides filter at 100
-blur 10

and your done!!

symbols, bios, captions, and more randomness

𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭!
𝗗𝗮𝗶𝗹𝘆 #𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗳𝗲𝗲𝗱

𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭!
𝗗𝗮𝗶𝗹𝘆 #𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗳𝗲𝗲𝗱
𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗮𝘁𝗲: 𝟯/𝟮𝟳/𝟮𝟭

𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗲𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿

♡︎ :: | hey 𝗴𝘂𝘆𝘀!! | 𓃱 | 𝘁𝗶𝗺𝗲: 1:10 ᴘᴍ | 𝗱𝗮𝘁𝗲: 3/31/21 | ✍︎ |

⌗ ❝ ! ❞ | ⚓︎ ⌞𝖽𝗍 : ⌝ ⌞𝗆𝖾𝗌𝗌𝖺𝗀𝖾: 𝗂𝗅𝗒 ⌝ ⊹˚˖⁺ | 𝗍𝖺𝗀𝗀𝗂𝖾𝗌

::⋒ 𝗌𝗎𝗇𝗋𝖺𝖾 | ◡̈ 𝗂𝖻 - 𝗂𝖽𝗄! | 𖤐 : 𝗍𝖺𝗀𝗌 -

dunkin જ ⌟
⤷ ᜊ ·˚ ༘ - 𝗂𝗅𝗒𝗌𝗆 - ! ⊹˚˖⁺
⌗ 𝗌𝗍𝖺𝗒 𝗁𝖾𝖺𝗅𝗍𝗁𝗒

❣︎ ☻︎ | ⓈⓉⒶⓎ ⓈⓉⓇⓄⓃⒼ | ☻︎ ❣︎ 𖤐 ꒰ daily #𝗱𝘂𝗻𝗸𝗶𝗻 feed ❣︎ ☻︎ | ⓈⓉⒶⓎ ⓈⓉⓇⓄⓃⒼ | ☻︎ ❣︎ 𖤐 ꒰ daily #𝗱𝘂𝗻𝗸𝗶𝗻 feed ꒱ 𖤐

🐰⌇ ⌞ caption here ⌝ 𓈈 𝐈𝐁: __ ✿ 𝐒/𝐎: __ ҂ 𝐓𝐀𝐆𝐒:

mads.yo જ ⌟
⤷ ᜊ ·˚ ༘ - 𝗂𝗅𝗒𝗌𝗆 - ! ⊹˚˖⁺
⌗ 𝗌𝗍𝖺𝗒 𝗁𝖾𝖺𝗅𝗍𝗁𝗒𝖻𝖺𝖾𝗌 ❀

:꒰ ꒱ •*⁀➷ ☐ 。ೃ࿔₊•𖤐 ◡̈ ⋒✎ ✿ ➷ ✈︎ ☻︎ ┊ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ *⁀ ꒰ ꒱ •*⁀➷ ☐ 。ೃ࿔₊•𖤐 ◡̈ ⋒✎ ✿ ➷ ✈︎ ☻︎ ┊ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ˗ˋ ୨

𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑 ☯︎ 𝕯𝖊𝖛𝖎𝖑
ŗī𝗱𝒆 ०ŗ 𝗱ī𝒆
𝑚𝑦 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 ߮߰🖤߮߬ ⃕
𝑚𝑦 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 ߮߰߮߰💜߮߬ ⃕
☾𝚈𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝚖𝚢 𝚖𝚘𝚘𝚗𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝☽
𝐕Ξ𝐍♀𝐌
☹︎ ☻︎
ᵕ̈ ᡕᠵ᠊ᡃ࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏⁻ ⁻ ⁻ ✧
✌︎ ✌︎
𖨆 ♡︎ 𖨆
(ง'̀-'́)ง ง('̀-'́ง)
L☹︎VE L☻︎VE
𝖘𝖍𝖊𝖊𝖘𝖍
ᶠYͧoͨᵏu
⁹₉⁹ ₆⁶₆
☭
ඩ ඩ (among us lol)
𓆙
ʚïɞ
⌖ 𝔡𝔢𝔞𝔡𝔰𝔥𝔬𝔱 ⌖
𝐛୮𝓸եȟల୮ȟ𝓸𝓸ԁ
Ţꙍῐп
Լ𝞱ﮑē𝐫🙄

。゚゚・。・゚゚。
゚。his dream girl
 ゚・。・

。゚゚・。・゚゚。
゚。mine
 ゚・。・

*bestie name*
★☆☆☆☆
would not recommend

𝑚𝑦 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 ߮߰߮߰💜߮߬ ⃕ ߮߰߮߰🖤߮߬ ⃕
𝔭𝔯☠︎︎𝔭𝔢𝔯𝔱𝔶
⚠︎︎𝐷𝑟𝑖𝑝 𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔⚠︎︎
𝑃𝑙𝑎𝑦𝑏𝑜𝑦لا
᭙ꪮꪑꫀꪀఌ

𝖘𝖆𝖉 𝖇𝖚𝖙 𝖘𝖜𝖆𝖌
♱𝕾𝖜𝖆𝖌 𝖆𝖑𝖊𝖗𝖙♱
𝖕𝖗𝖊𝖙𝖙𝖞 𝖇♥︎𝖇𝖞

⚰︎ dₑₐd ᵢₙₛᵢdₑ ⚰︎

L☹︎VE

▶︎ 𝗩𝗶𝗲𝘄 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼

(:̲̅:̲̅:̲̅[♡]:̲̅:̲̅:̲̅) 𓆏

ᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏⊹ ♥︎

。゚゚・。・゚゚。
゚᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏~♡
 ゚・。・

。゚゚・。・゚゚。
゚。𝔂𝓸𝓾’𝓻𝓮 𝓭𝓮𝓪𝓭 𝓽𝓸 𝓶𝓮
 ゚・。・

૮₍˶ᵔ ᵕ ᵔ˶₎ა
./づᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏 ♡

𝔭𝔯☠︎︎𝔭𝔢𝔯𝔱𝔶

𝖘𝖍𝖊𝖊𝖘𝖍
ᶠYͧoͨᵏu
ᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏~♡
⁹₉⁹

。゚゚・。・゚゚。
゚。me & you, but mostly you
 ゚・。
ֆռɛǟӄʏ ʟɨռӄ 🃑

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

🦋⃣

𝔭𝔯𝔢𝔱𝔱𝔶 ☠︎ 𝔤𝔦𝔯𝔩

∞

ʚ❤︎ɞ
𝕻𝖗𝖊𝖙𝖙𝖞 𝖇♡︎𝖙𝖈𝖍

♪☆→

꒷ ͝͝͝ ꒦ ͝ ꒷ ͝ ͝͝͝ ꒦
☁︎

this could be us.
⋆ ⋆•°
° ⋆• ⋆.
⋆. • ⋆ 🔭𖨆♡︎𖨆

ᡕᠵ᠊ᡃ࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏⁻ ⁻ ⁻ 🦋⃣

his heart: + my heart:
♡ + ♡
=meant to be.

Don't push the heart. ( -_・) ▄︻̷̿┻̿═━一
Yᴏᴜʀ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ. ♡︎

☄︎ 𖦥 ⬫ ⬪ ◠ ᨒ ☃︎ 𖠳 ❅ 𖠌 。 命 ꐑꐑ ま ❒ ꧇ ՚՚ ⭒ ⋆ ⾕ 𖣖 ⩇ ⩉ 𖣠 𖤣 ʚɞ ⌯ 𓂅 𓂃 𓏲 𓍯 ᯽ ﹫ ꈍᴗꈍ 𖣯 ݈݇- 𖥻 % ꏏ 〄 ゅִ 𓄼𓍢 ▨ ▦ ▩ ◌ ◍ ◔ ◕ ❀ ✿ ❁ ✾ ❖ ☆ ★ □ ■ ✮ ✰ ? ! ⍝ ∗ ✦ ✧ ꜝꜝ 𖢨 ៸៸𝆬 ᕬ ⎙ ৎ୭ ‹𝟹 ‹𝟥 ♡ ♥︎ 𐇯 𓃭 𓄇 𓍲 𓍱 𓏊𖠚 𖠅 𖠊 𖠿 𖤥 𖤘 𖤐 𖦹 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅯 🀋 🀙 🂻 🂽 🃖 🃄 𐇔 𐇓 𐂂 𐂃 ﹪ ﹙﹚ ☹︎ ☺︎ ﹅ ﹆ ⊹ ☕︎ 𓄲 ฅ ࣪ ˖ 𓊔 𓈃 ⋆ › 𖠗 ִ⌗ ▹ ⚠︎ 𓆉𓅓𓆙𐂃𐂂𓀬𓆈𓃗𓃱𓀡♕♔𓂻𓃟⚣𓃠𓅿𓄁𓃰𓆏𓅷𓀿𓃒𓂉𓅰
ᕱ⠀⑅⠀ ♈︎ ♌︎ ♐︎ ♑︎ ♍︎ ♉︎ ♊︎ ♎︎ ♒︎ ♓︎ ♏︎ ♋︎

🂲 🂳 🂴 🂵 🂶 🂷 🂸 🂹 🂺 🂻 🂽 🂾 🂱 🂼

૮ – ﻌ–ა
ฅ•ﻌ•ฅ
૮₍˶• . • ⑅₎ა
૮ • ﻌ - ა
૮₍˶ᵔ ᵕ ᵔ˶₎ა
૮₍´˶• ᴥ •˶`₎ა
૮₍ • ᴥ • ₎ა
૮ • ﻌ - ა
૮・ﻌ・ა
૮ • ᴥ • ა
૮ ’• ˕ •` ა
ㅤ૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა ㅤㅤㅤ(๑•́ ᎔ ก̀๑)ㅤㅤㅤ૮ ˊ͈ . ˋ͈ ა
૮₍ ´𖦹 ˕ ×` ₎აㅤㅤ૮₍ ˶• ˔ ต ₎აㅤㅤ૮₍ ๑ • ᵜ ก ๑ ₎ა࣪
ㅤ(˵ˊᯅˋ˵) ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ•᷄ࡇ•᷅
ㅤ૮₍。´• ˕ •`。₎აㅤㅤ૮₍ ´ ꒳ `₎აㅤㅤㅤฅ՞•ﻌ•՞ฅ
ㅤ૮₍´˶• . • ⑅ ₎აㅤㅤ૮ ◞ ﻌ ◟ ა ㅤㅤ૮₍´• ˕ •`₎ა
ㅤ૮₍´˶ᵔェᵔ˶`₎აㅤㅤ૮₍⇀‸↼‶₎აㅤㅤ(⑉・̆⌓・̆⑉)
ㅤ૮₍ ˃̵ࡇ˂̵ ₎აㅤㅤㅤ₍ᐢ˵• ࿁ กᐢ₎ㅤㅤㅤ꒰˵ˊᯅˋ˵꒱
ㅤ₍ᐢ⸝⸝› ‹⸝⸝ᐢ₎ ㅤ ㅤ૮₍。 •᎔• 。₎ა ㅤ ㅤ ꒰˵• ﻌ •˵꒱
ㅤㅤᐢ. ֑ .ᐢㅤㅤㅤㅤ૮ / / / ⍝ა

 /l、
 (゚、 。 7
 l、~ ヽ ノシ
 じじと )

ᓚᘏᗢ

ฅ^•ﻌ•^ฅ

__
 /l、
 (゚、 。 7
 l、~ ヽ ノシ
 じじと )

ᓚᘏᗢ

ฅ^•ﻌ•^ฅ

__
   /> フ
   | _ _ l
   /` ミ_xノ
   /   |
  / ヽ  ノ
  │ | | |
 / ̄|  | | |
 | ( ̄ヽ__ヽ_)__)
 \二つ

★ ☆ ✩ ✰ ✪ ✮ ✭ ✫ ✬ ✯ ✸ ✷ ✶ ✵ 𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊
⚣ ⚢ ☹ ☻ ⚤ ♀ ♂𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧 𓆛 𓆜 𓆝 𓆞 𓆟
Pin this
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗
🌘
🌑
🌒
🌓
🌔
🌕
🌖
🌗

:)
OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE