🐸🌈

β€’ zdjΔ™cia

- exposure -10
- highlights -35
- shadows +50
- contrast -30
- saturation +40
- vibrance + 40
- warmth -30
- sharpness +50

β€’ ultralight

- clarity +10
- sharpen -10
- emphasize -3

β€’ prequel
- filter: Indie kid (75%)
- blur 25

𝐹𝑂𝑁𝑇 𝑃𝐴𝐢𝐾
- marola
- sunday best
- love
- letters for leaners
- KG red hands
- kind heart
- cute notes
- hug me thight

πŸ’—πŸ’—πŸ’—

β€’ CapCut
overlay: heart overlay:
splice: filter ( serduszka z filmiku od coloringhelpssoverlays )
- Hue: +50
- Sharpen +100
- filter: eclipse ( dodaj dwa razy )
- efekt: gwiazda 1
rozmiar: +0
Liczba +100
filtr +0
Zapisz i ponownie wejdΕΊ na CapCut
- Exposure -30
- hue +50
- efekt: gwiazda 1
Rozmiar +10
Liczba +100
Filtr +0

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE