Symbols for you U_U

Symbols -w-

⌕ 𖦥 𓂅 ꗃ  ⿻ ⬪ 𖦹 🂱 ˒ 𖥦 𓎆 ੭ ❍ ✧﹟❐ ⎗ 𓊘 ⍝ 𖤘∿ ∞ ७ 〄 ◐ ★︎ ๑  ִֶָ  ⋄ ⍉𖧧 ᝬ 𓂃 𓏲 ໑ ➱ ⊹ ⭑꩜っ 𓈈 ᔾ  ⩩ 𓍢 ҂ ⌗ ﹏ 𖣰𖥻 𓍯 𐚱 ◠ 𖣦 ៸៸ ✦ ৎζ 𖣆 ᘎ 仌 ≀ 𓈒𓏸 𓄼 ৎ୭ ५ ◌१ ㄷ 困 ១ ꒟ ᪤╰╮𓇢 ャ𓆪 ▦ 𓍼 ⟠ 𓇣 ߸ ⎓ ⌯ ⪧ ␥ ∩𖠌 𖣂 𖡡 𖥨 ᭡ ▭ ༤ ᨓ 𖠵 キ◖ 𖠳 𖣂 ꧔ 𑁯 𖤣𖥧 ᨒ 𐂴 ৫ ⧉ꕤ 〜 ⌒ ៚ ᘒ ᦔ ೨ ﹅ 🜸ꏍ ᨌ ﹌ ﹫ ༴⥤𖤠 ༅ ⟆ ༢𓃠 𓃺 ଓ ↷ ୨୧ ⌑ ︙ ເ ᚹ𐛻 𖣖 ﹇ ▥ 〨 ❛ ᠅ 〃𖣻 ᘏ ⑅ 𖣓 𖡂 🂦 𓎆 𖤘 𓋲 ꒷𖤐 ଘ ⤓ 𖠚̸ 𖧡 ◍̶ ꒻ ∗ ﹠❥ ⎙ ✎ 𖧷 ♡⃕  ↝ જ ꕀキラ ❥ ℋ ꩜ 𖦹☁︎ ャ ʿ ،، ٬٬ ៸៸ › ‹‹ ᎓ :˖ ⠀ ݁ . ⠀  ◖⨟   ✦ ﹫ 。。 ₊ ≀⌇﹔ ݁ 𖦆𑁍  ؛  ៸ ▸  𖥦 ꞋꞌꞋꞌ ︐ ╰ ╯‣  ִֶ  ٪ % ᵎᵎ   ▀▄ ▀▄▀▄ ▀  𓏲࣪ ˚.꒷𖤐⤸₊˚ ִֶָ ❜ 𑁍 ࣪˖ 𓂃 . ࣪ ˖ ∿ 𑁍 ˓⊹ ָ࣪ ˓˓ ˒˒ ، ˖ ࣪𑁍 ˖ ՚༹ ˙˖ 𖥔 ،،̲ ﹕ ،  ݃˓...𖠵 ⊹ ⵢ 𓄹𓈒 ⨾ ⌁ ᯽ ◜ ◞ 𑁍 ࣪˖♡ ≀ ٬٬ 𖥔 𐀔 ╱ ✦ 𓍼  ִֶָ 𖨂 ᪥ ✧ 𓏲࣪ ꒷꒦﹫ :¨·.·¨: ¸ ˖ ֶ ִָ ٬ֶ. ִָ ˑ ⊹ ٬ ✦ · 𒀭   ♡︎   ♥︎   𖡩   ˀ  ᵎ   ✦   ʾ   ໑   ▸    ִֶָ   𖥔   ࣪   ˖ .   𓄹   𓈒   𓍢   ﹆   ☼   𓏲   ✿  ˖   𖥻   𓎆   ⏉   ੭   ꒳    。   ❤︎   𖦹  ଘ   ⤹   ꩜   ៹    ִֶָ    ᨳ   ⊹   𖧵   ⩩  ៹   𖤣     ࡘ   ޱ   ៳   Ꞌ   ꞌ   ◿   ◸  ㅤ࿆   ␦   𓂆   𓂇   𓂈   𓂉   𓂀   𓂐  𓆉   𓅂 𖤣𖥧𖡼 𓎩𓌉 𖠚❛ ꪶ  𓏲࣪ ❁ 𓂃٠     ᭡    ꕤ   𓈀   っ  𓊘  𓄹    ⦂    ᘏ   𓈈   𓂃   𖠿    ཿ    ࿀   ᎔   ᎓     ᜴   ᜵   ᝪ   ៚  ៳   ᠀   ᠉    ᤳ    ᨓ    ᭝   ᱺ   ᳃    ◯   ◦  ◡  ◠   ⋆    ۬۟۬     ⑅    ꠴   ੭   જ   ⸝    ˴   ›    ≡    ࿔   /   ଓ    ઇ   ઉ   ᧙   ᥐ   ៸   ૪   ೨   ␥   ■   ♧   ◇   ◈   ﹫   ꧔   ੭   જ      ⸝      ≡    ࿔    ଓ    ઇ        ᧙    ᥐ   ៸   ໒    ː    ՞   ᵎ    ࿂  ﹆  ᰍ   ִ𖧧   𖤠   𓄹   𓈀   𖦥   ﹅   ンㅤꞋꞌꞋꞌ   ⛸ㅤィ   %   𓂃  ㇁  ◒   !  ンㅤ╮   ⟆   ﹏   !  𓂃𓈒   ﹑  ζ  ㅤ﹏   ⨾ㅤ 𓈈ㅤ❨   ᨓ   ⎓   °   ?  𓈒ㅤ▱   𓂅   𓂃   ⨾   ᘒ   ◟  ζ   𓍢   ◖   ᨓ   𓄹ㅤ𓏲   ╰╮  ꞋꞌꞋꞌ   ﹪  ໑  ・ꗃ ⋒ ❅ ⋒ ☕︎ ☃︎ ࿐ ࿔*:・ ✿ ⚡︎ ☁︎ ⚯͛ ⋒ ❅ ☕︎ ☃︎ »»— —««← →ʚɞ ◡̈ ➵ ఌ -ˏˋ ´ˎ˗ ✎ᝰ ⊱ ఌ⚯͛┊➵ 𖤐 ꒰꒱ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅┊ೃ ╰► ꒱ ➛↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ⚡︎ ✎- ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ ✎ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎ ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎𖤐 - (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*· ˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ೃ࿔₊• ✰ ✧ ★ ✦⁎⋆ * ˚ ✦ ↝ ↠ ➳ ➷。˚↳⤷ •*⁀➷ ↴ ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ◜ ◝ 『 』「」《 》˚ ೃ࿔₊• ┊͙✧˖*°࿐꙳♪ ✁ ᵕ̈ ⚡︎ ⋒ ➳ 𖤐 ✎ ᝰ ⚯͛ ꒰ ꒱ •*⁀➷ 𑁍 »»— —«« 𖤐 ʚ ⚡︎ ᝰ✧ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏ ꒰꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• ↳ ✈︎☻✰✧˖*°♡︎♥︎☾❤︎𓆉☀︎︎☏☺︎︎☻︎☹︎シ✔︎☯︎︎♧✰✯☆✩✵❀❄︎❁☼︎᯽✫۞𖣔⍟𖣘𑁍᪥𖧷⁂✪☯︎✌︎𓇽☘︎☂︎☔︎✈︎♧︎︎︎☁︎☮︎➪♪ ☆♬○♩●♪✧𖣘𑁍᪥𖧷⁂✪☯︎✌︎𓇽☘︎☂︎ ✧˖*°࿐ • *⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ﹋﹋ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ᵕ̈ »»— —«« 𖤐 ʚ ⚡︎ ᝰ✧ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✧•*⁀➷ ❏ ꒰꒱ ➷。˚ ೃ࿔₊• •*⁀➷ ❏ ꒰ ꒱ ➷。˚ • ↳ ✈︎☻✰✧˖*°♡︎☔︎✈︎♧︎︎︎☁︎☮︎➪♪ ☆♬○♩●♪✧ ࿔₊• ↳ ◡̈꒰ ꒱— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —𖠰♡︎☀︎︎ ❄︎⚘ ❏ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ˗ˏˋ ´ˎ˗ Ⰶ ✎ᝰ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦𖤐⋒ ☃︎ ▢ ꒰꒱— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ✈︎☻✰✧˖*°࿐ •*⁀➷ ❏ ˖* ೃ࿔ 𓆉◡̈ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ ✎ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎ ⋆ ⋆⑅˚₊ ʚɞ ఌ ➝ ⚡︎┊ ˗ˏˋ ´ˎ˗ ꒰꒱ ⚯͛ 𖤐✰ ◡̈ •*⁀➷ ⚡︎ ✎ᝰ ﹋𖤐 ☼ ⋒ ⚡︎ ⚓︎∘ ⌗ ·˚ ༘ ღ ゛✎ ✄✩ ✼   ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ . ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ↳ ׂׂૢ༘ ۵`⌧. →× —✖ 〰︵ ⚘݄⿴݃*₊˚꒰:: ≡,!ヾ ︿︿،، ♡ ⏧·₊̣̇. ❵ ﹏﹏﹏❅ೃ ∞. ; ෆ┊¡ ⸼۰ ۪۪۫۫ ❬“= ‹⌇ #⃞ @ ﹫ ₍₎ ᥲᥱℎ ; ♡⋆.ೃ࿔* 𓂃 ☯︎ ꒰꒱ ᝰ ılı.lıllılı.ıllı. ೄྀ(^‿^✿) ʚĭɞ 𓆝𓆟𓆜 ོ ʚ ᨳ ପ ꒦꒷ ꩜ 𖦹 ᜊ ★ ☆ 𖤐 ☻(:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:☆:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ღೃ*. ˖◛⁺⑅♡ ✩°̥࿐୨୧ ❝ ! ❞⤷ ᜊ ·˚ ༘ ⊹˚˖⁺⌗ ‧₊˚ ! ✿ ࿐⌜ જ ⌟⤷ ᜊ ·˚ ༘ ⊹˚˖⁺⌗ ✦ ࿐꒰꒱— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
✈︎☻✰✧˖*°࿐ •*⁀➷ ❏ ˖* ೃ࿔ 𓆉◡̈ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦
✎ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎ ⋆ ⋆⑅˚₊ ʚɞ┊˚⁀➷。༄*°༺♡༻
ᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏~♡ ˖◛⁺⑅♡ʚɞ ☆ ★ ♡ ♥︎ ꩜ ⌗ ꒷꒦ ୨୧ 𓈈 (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ✎ ⋒ ✈︎ 𖠰 ☼ ⚯͛ ❄︎ ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ —
˗ˋ ୨୧ ˊ˗⋕ ୨୧ ᜊ 𖤐ᝰ ✜ ✶ 𓆝𖥸 𖤍 𖣦 ᯼இ ⅌ 𖧷 ༘

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cute bunny things :3

૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა
./づᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘~~~~♡
My spell will make you cute! 
. {\___/}
(。・ω・。)つ━☆・*。
⊂   ノ    ・.·*´¨) ¸.·*¨)
しーJ   ° (¸.·´ (¸.·'* ☆
It failed because you're already super cute!
{\___/}
c(⌒(_´・×・`)_ ━☆
♡ ∩_∩
(„• ֊ •„)♡
┏━━∪∪━━━ღ❦ღ━━┓
┃ *your text here***********┃

┗ღ❦ღ━━━━━━━━┛
ヽ(‧ω‧`)ノ
| |
UU
{\___/}
( • . •)
/ >♥️ u want this?

{\___/}
( • - •)
♥️< \ gimmie ur horoscope sign first
YAY!ーーーーー
☆ * . ☆
. ∧_∧ ∩ * ☆
* ☆ ( ・∀・)/ .
. ⊂ ノ* ☆
☆ * (つ ノ .☆
(ノ
Congratz o゚*。o
/⌒ヽ゚
∧∧ /ヽ )。*o
(・ω・)丿゙ ̄ ̄゜
ノ/ / ッパ
ノ ̄ゝ
⠀ ∧__∧
(`•ω• )づ__∧
(つ /( •ω•。)
しーJ (nnノ)It's ok
⠀∧_∧
(。・ω・。)つ━☆・*。
⊂ / ・゜+.
しーJ °。+ *´¨)
.· ´*add text here*☆´¨) ¸.·*¨)
(¸.·´ (¸.·’* (¸.·’* (¸.·’* (¸.·’* (¸.·’* *¨)
♡ ∩_∩
(„• ֊ •„)♡
┏━∪∪━━━━━┓
♡ Kawaii 。 ♡
┗━━━━━━━┛
"{\__/}
( • . •) want this burrito?
/ >🌯
{\__/}
( • - •) No, it's mine
🌯"
{\___/}
( • . •) Set 20 mins for a nap
/ >⏰
(̙\__͉̜͇̺͓̺̫͓̱_͇̻͎̼̞/̰̗͙̦̻͇̖̰)
̖̟̳̘̥̗̞͇(̖̺̣̙̩̙͍̺ ͖̦̠̟•̮͍ ̞̮̲.̯͕͓̬̺̙ ͍̩͙•̣̼̦̩̘̰͓ͅ)͍̤̤ *2 hours later”
͚̠̩͎̳̱̺̠/̞̪̯̻̞̤ ͙͕͈̰ ̯̳̙̖̪͇̤>͍̞͈̱̙
○_____
∥ |
∥*add text here*|
∥ |
∥ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ ∥
(`・ω・ ) ∥
ヽ つ0
し―J
"{\__/}
( • . •) want this burrito?
/ >🌯
{\__/}
( • - •) No, it's mine
🌯"

┈▕▔╲▕╲╭╮╱▔▏
┈╱┈┈▕╱╰╯╲▏╲┈
▕┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈▏
▕┈┈▇┈╭╮┈▇┈┈▏
┈╳┈┈┈╰╯┈┈┈╳
┈┈╳▂▂▂▂▂▂╳
。*・゚・;*  。*;・゚・*
`。'ღ ゚・゚ ღ 。
* ღ ∧_∧ ღ *
+: ( ∧∧ :+ ゚*
 ゚+。.(.... (....)......。+゚
'*:::::::::::::::: *
    ゚*。 。*゚

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Cut box things UwU
┏━━°❀•°✮°•❀°━━┓
*add text here*
┗━━°❀•°✮°•❀°━━┛
╔.★. .═════════╗
*add text here*
╚═════════. .★.╝
╭┉┅┈•◦ೋ•◦❥•◦ೋ
*add text here*
•◦ೋ•◦❥•◦ೋ•┄┅┉╯
╭────༺♡༻────╮
*add text here*
╰────༺♡༻────╯

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE