π– π—†π–»π–Ύπ—‹π—Œ π—‰π–Ίπ—‡π–½π–Ίπ—Œ

2. Go to the app 24 fps
(yes the app is free) at
the top it says import tap
that and choose your video
βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏ
then choose the circle with
red, green & blue coloured
circles inside then tap the β€˜+’
βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏ
ss then import the qr code
photo at the top | QR code
credit goes to > dameliosqq!
βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏ
2. Go to Prequel
Effect: dust!
dust: 100
filter: 50
βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏ
Adjust:
Exposure 75-
Contrast 80-
Shadows: 10-
Blur: 50+
βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏΒ°β€’βˆ˜Ι·βˆ˜β€’Β°βœΏ

π–₯π—ˆπ—‡π—π—Œ <3
π–―π–Ίπ—‹π—‚π—Œ π—ˆπ—…π–½ π—Œπ—π—’π—…π–Ύ
π–‘π—Žπ—π—π–Ύπ—‹π–Ώπ—‚π—…π–Ύπ—Œ
π–ͺπ—€π–Ώπ—‹π–Ίπ—†π–Ύπ—Œπ–Ίπ—‡π–½π–Ώπ—…π–Ίπ—π—ˆπ—‹
π–’π—Žπ—π–Ύπ—π—‹π—‚π—π—π–Ύπ—‡
𝖯𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 π—’π—ˆπ—Ž (π—‡π—ˆπ— π—ˆπ—‡ π–½π–Ίπ–Ώπ—ˆπ—‡π—!)
𝖦𝖺𝗋𝗅𝗂𝖼 π—Œπ–Ίπ—…π—π—Œ
𝖣𝖩𝖑 π–½π—ˆπ—ˆπ–½π—…π–Ύπ–½ π–»π—‚π—π—Œ
π–«π—ˆπ—π–Ύ
𝖑𝖾𝗍𝗍𝖾𝗋𝖿𝗅𝗒
𝖬𝖾𝗋𝗆𝖺𝗂𝖽 π—‹π–Ύπ—€π—Žπ—…π–Ίπ—‹
π–―π–Ίπ—‹π—‚π—Œ

π–§π—ˆπ— π—π—ˆ π–½π—ˆπ—π—‡π—…π—ˆπ–Ίπ–½ 𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 π—’π—ˆπ—Ž!
π–¦π—ˆ π—π—ˆ π—Œπ–Ίπ–Ώπ–Ίπ—‹π—‚ 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗒𝗉𝖾 "𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 π—’π—ˆπ—Ž π–Ώπ—ˆπ—‡π—"
𝖒𝗅𝗂𝖼𝗄 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ—‚π—‹π—Œπ— 𝗅𝗂𝗇𝗄
𝖲𝗂𝗀𝗇 𝗂𝗇 π—ˆπ—‹ 𝗂𝗍 π—π—ˆπ—‡π— π—π—ˆπ—‹π—„
𝖒𝗅𝗂𝖼𝗄 π–½π—ˆπ—π—‡π—…π—ˆπ–Ίπ–½
π–¦π—ˆ π—π—ˆ π–Ώπ—‚π—…π–Ύπ—Œ 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗒𝗉𝖾
𝖯𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 π—’π—ˆπ—Ž 𝖺𝗇𝖽 π—‚π—†π—‰π—ˆπ—‹π— π—π—ˆ π—π—ˆπ—‡π—.

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE