Follow the Journey!

Special Content COMING SOON!

I'll be over here.

Original Music

𝘋ïū‘ㄅ𝘊ïū‘刀ïū‘∑!â„Ē

"ðŧ𝑒𝑟 ð‘Ģ𝑜𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑠 ð‘ ð‘œð‘“ð‘Ą; 𝑏ð‘Ēð‘Ą, 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑛."â„Ē

[ð’Đðļð’ē!] —“ðŧð‘œð‘›ð‘’ð‘ ð‘Ąð‘Ķ”—[ð’Đðļð’ē!]

“𝔖𝔊𝔎𝔎ð”Ē ðŸ’Ļ ℭð”Ĩ𝔞ð”Ŧð”Ąð”Ēð”Đð”Ķð”Ēð”Ŋ”—[ð’Đðļð’ē!]

"TŌ―ʅʅ MŌ―" (𝘑ð˜Ķð˜ģð˜īð˜Ķ𝘚 𝘊𝘭ð˜ķð˜Ģ 𝘔𝘊ð˜đ)💃ðŸŋ🕚ðŸū

"ð‘ŧ𝒆𝒍𝒍 ð‘ī𝒆"

"ÅĶāļ„É­É­"

"ðŋ𝓊𝒞𝑒𝓃𝓉"

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE