Xin hãy tiêu diệt bảo lon

Xin hãy chân thực

Ở đây chúng tôi thu thập bằng chứng phạm tội của Phạm Gia Bảo và nếu bạn có bằng chứng gì vui lòng liên hệ với chúng tôi (email ở dưới)

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE