Здравейте <3

Аз се казвам Дарина и тук ще ви помагам за профилите ви! Ще показвам туторили за coloring на android, за да им бъде по-лесно на тях! Ще има и други идеи! Също така ще ви питам, какви неща искате да добавям тук и в канала ми!

Kidcore coloring for android

App:SNOW
Влезте в опция spring и там има една жена с пеперуди на главата

App:Instagram
Filter:Ethereal

App:Prequel
Filter:Lolipop (75)
Adjust:
Saturation+20
Vibrance+20
Sharpen+10
Glow+10
Blur+25/50

App:CapCut
Effects:Star2

Cc:@sofinkata давайте кредити моля 🥺🧃🧡💓

Cinema coloring for android

App:Prequel
- sharpen:100

App:Prequel
- shadows:100
- sharpen:100

App:Prequel
- effects:Cinema ( dust:28, filter:100, frame:off)
- adjust:
- saturation: 19
- sharpen:60
- aberration:30

Blueming coloring for android

App:CapCut
- effects- Star1

App:Prequel
- filter- Teal-(filter-75)
-adjust:
- exposure:+50
- contrast:-19
- highlight:+42
- shadows:+100
- saturation:+23
- sharpen:+80
- glow:+5
- blur:+30

Cc:mearmelio

Savage coloring for android

App:Prequel
filter:Oklahoma (100,0,0)
Adjust:
Sharpen+100
Shadows+100

App:CapCut
Effects:Star1

App:Instagram
Filter:Savage for k1tyykhh

App:Prequel
Adjust:
Exposure+40
Contrast+40
Highlight+40
Saturation+20
Vibrance+26
Glow+13
Blur+25

Cc:sunnkinsaloha

Aesthetic coloring only Prequel

App:Prequel
Filter:Oklahoma (100,0,0)

App:Prequel
Adjust:
exposure+25
contrast+42
shadow+100
sharpen+25
aberration+50
blur+25
Filter:Teal (100)
Effects:Weather (filter-0)

App:Prequel
Filter:Teal (50)
Adjust:
shadow+42
skintone-15

cc:@coloringheplss

Sunkissed coloring on Android

App:Prequel
Filter:Oklahoma (100,0,0)
Adjust:
exposure+50
contrast-19
highlight+40
shadow+100
Blur+25
Filter:Teal (filter-75)

App:CapCut
Effects:Star1 (filter-0)

App:SNOW
Трябва да отидете на опция spring и там има една жена с пеперуди на главата!

App:Instagram
Filter:Sunkissed by k1tyykhh

Choco coloring for android

App:Prequel
Filter:Oklahoma (10,0,0)
Adjust:
Sharpen+10

Instagram:
Filter:Sunkissed

App:Prequel
Effects:Dust (74,0,0)
Adjust:
Saturation+20
Vibrance+20

App:Prequel
Effects:Sparkles (50,12,0,0)

cc:sunnkinsaloha

Ivory Fall coloring ❤🍂👍🏻

App:Prequel
Filter:Oklahoma (100,0,0)
Adjust:
Exposure+50
Contrast-19
Highlight+40
Shadows+100
Saturation+20
Vibrance+20
Sharpen+25
Blur+25/50
Filter:Ivory (70)
Effects:Cinema (100, 100, 0,0, frame:off)

Cc: @frutychrzqx

Vasilexi mood coloring for android

App:Prequel
Clarity+100
Sharpen+25

App:Instagram
Effect:Pixie dust

App:Prequel
Exposure+50
Contrast-20
Blur+30
Effect:Stardust(12,30,0,0)
Filter:Teal(60)

App:VN
Filter:Grey mood

App:Prequel
Effect:Stardust(12,30,0,0)
Filter:Porcelain(100)

Cc:Vasi and Alex ❤🍧

Coloring tutorial for all phones

App:Prequel
Adjust:
Saturation+35
Skintone+15
Sharpen+25
Clarity+25
Filter:Teal(100)
Effect:Stardust(100,25,100,15)

App:Instagram
Filter:Ethereal

Cc:addsdinky

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE