꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰᗩᗪI!꧂

W̸e̸l̸c̸o̸m̸e̸ t̸o̸ m̸y̸ l̸i̸n̸k̸!

ᕼI ᗰY ᑎᗩᗰᗴ IՏ ᗰᗩᗪI
ᗰY IᗪOᒪ IՏ ᑕᕼᗩᖇᒪI!
ᗰY TIKTOK ᗩᑕᑕ IՏ: @floppingchxrzs
ᗰᗩKᗴ Տᑌᖇᗴ TO ᖴOᒪᒪOᗯ ᗰᗴ! ♡︎

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE