กิจกรรมความฝัน

กิจกรรมความฝัน

กิจกรรมเก็บชุดความฝัน
1 ชุด 16,200 แต้มน้องหมี
ได้ฟรี
จากเควสประจำวัน 300 + ออนไลน์ 2 ชั่วโมง 450 x 7 วัน = 5,250 แต้ม ขาด 10950

ซื้อในกิจกรรมผ้าไหม
ซื้อวันที่ 1-6 ของกิจกรรม
ใช้เงินซื้อ ด้ายสี 20 = 60 ใช้เงิน 40,000
ใช้ทองซื้อ ยาย้อม 20 = 120 ใช้ทอง 400
ใช้ทองซื้อ หมุด 12 = 120 ใช้ทอง 600
รวมใช้ทอง 1,000 x 6 วัน = 6,000 ทอง
แลกหมีในกิจผ้าไหมวันละ 6 ชุด ได้หมีทั้งหมด 9,000 แต้ม

วันสุดท้าย(รวมแต้มผ้าไหมที่เหลือจากวันแรก 36 แต้ม)
ใช้เงินซื้อ ด้ายสี 20 = 60 ใช้เงิน 40,000
ใช้ทองซื้อ ยาย้อม 20 = 120 ใช้ทอง 400
ใช้ทองซื้อ หมุด 18 = 180 ใช้ทอง 900
รวมใช้ทองวันสุดท้าย 1,300 ทอง
แลกหมีในกิจผ้าไหม 8 ชุด ได้หมีทั้งหมด 2,000

รวมได้หมี 5,250 + 9,000 + 2,000 = 16,250 แต้ม

รวมใช้ทองทั้งกิจกรรม 7,300 ทอง

Cr.紫月弥 ขออนุญาตก่อนเผยแพร่และเผยแพร่พร้อมเครดิต

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE