Alamin Ang China : The Joy Luck Club

INTRODUKSYON

TSINA
- Ang bansang Tsina ay matatagpuan sa silangang bahagi ng kontinente ng Asya. Ito ay itinuturing bilang pang apat sa pinaka malaki at pinaka mataong bansa sa buong mundo. Ang bansang Tsina ay lokasyon ng mismong malawak na kalupaan ng Asya. Ang Tsina ay mayaman sa kultura, kagamitan at pati ang pang-relihiyosong usapan. Buddhism o Budismo ang pangunahing relihiyon dito. Ang kasuotan para sa mga babae ay tinatawag na Cheongsam at Zhongshan suit naman para sa mga kalalakihan.

External link

KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG AKDA

Hindi lamang sa laki ng bansa at bilang ng populasyon nangunguna ang Tsina. Hindi rin sila pahuhuli sa larangan ng panitikan. Isa ang Tsina sa mga bansa sa Asia na may pinakamayamang panitikan. Sinasabing nasa mga pag-aaral na kung gaano katanda at kayaman ang sibilisasyon ngmga Tsino ay ganoon din katanda at kayaman ang kanilang panitikan. Mayaman ang Tsina sa iba’t ibang klase ng panitikan, maging ito man ay tuluyan o patula. Nagsimulang umusbong ang panitikan ng mga Tsino noong panahon ng Dinastiyang Zhou (770-221 B.C.) at patuloy pa ring yumayabong sa kasalukuyang panahon. Sino ba namanang hindi nakakikilala kay Confucius, isa sa mga iginagalang na manunulat at pundasyon ngpanitikang Tsino. Sakanya nagmula, o siya ang nagsilbing inspirasyon sa paggawa ng mga classics.

PAGPAPAKILALA SA MANUNULAT

AMY TAN

Si Amy Tan ay pinakamahusay na kilala para sa The Joy Luck Club, isang koleksyon ng mga vignettes na sinadya upang ipakita kung paano ang aming buhay ay hugis ng mga kuwento na sinasabi namin. Makikita sa China at sa Estados Unidos, ang mga kuwento ay tumatawid sa paghati-hatiin - samantalang sinisikap ng mga ina at anak na makipag-usap sa kasaysayan ng pamilya, mga relasyon, at ang mga koneksyon sa pagitan ng pamilya at mga bansa na napakahirap upang pilitin. Narito ang ilang mga panipi mula sa The Joy Luck Club.

PAGPAPALIWANAG NG PAKSA —

Ang Joy Luck Club ay naglalaman ng labing-anim na magkakaugnay na kwento tungkol sa mga salungatan sa pagitan ng mga ina na imigrante na Tsino at ng kanilang mga anak na babae na pinalaki sa Amerika. Ang aklat ay nakasalalay sa paglalakbay ni Jing-mei sa China upang makilala ang kanyang mga kapatid sa ama, ang kambal na sina Chwun Yu at Chwun Hwa. Ang mga kapatid na babae sa ama ay nanatili sa China dahil ang ina ni Jing-mei, si Suyuan, ay napilitang iwan sila sa tabing kalsada sa kanyang desperadong paglipad mula sa pagsalakay ng Japan sa Kweilin noong World War II. Si Jing-mei ay ipinanganak sa ibang ama pagkaraan ng ilang taon, sa Amerika. Sinadya ni Suyuan na bumalik sa China para sa kanyang iba pang mga anak na babae, ngunit nabigo silang mahanap bago siya mamatay. Si Jing-mei ay ipinanganak sa ibang ama pagkaraan ng ilang taon, sa Amerika. Sinadya ni Suyuan na bumalik sa China para sa kanyang iba pang mga anak na babae, ngunit nabigo silang mahanap bago siya mamatay.

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matugunan o masagot ang sumusunod na suliranin:

• Batay sa binasang akda, ano ang makikitang kultura, tradisyon, paniniwala, at wika na sumasalalim sa Tsina?

• Batay sa nilalaman ng literatura, ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng Tsina sa bansang Pilipinas?

i. Kultura
ii. Tradisyon
iii. Paniniwala o Relihiyon
iv. Wika
v. Iba pa (Kung may makita pa kayo sa literatura na kaiba o kahalintulad sa Pilipinas, maaaring idagdag dito)

External link

KAHALAGAHAN NG PAG AARAL

Ano ang kahalagahan ng pag-aaral na ito sa sumusunod?

DEPED o Tagapangasiwa ng Paaralan (kung mayroon) - maraming impormasyon ang kanilang makakalap na maaring ibahagi sa ibang tao para magsilbing gabay sa kanila. Maaari din sila magkaroon ng bagong ideya tungkol sa mga bagay bagay na hindi nila maintindihan.

Mga Guro - makakatulong ang pananaliksik na ito sa mga guro na madagdagan ang abilidad nila sa pagtuturo. Mapapataas ang kalidad ng edukasyon at mahahasa sila sa paraan ng kanilang pagtuturo.

Magulang (kung mayroon) - ang mga bilang unang guro ng kanilang mga anak, ay makakapag-isip-isip ng mga bagay na maipapayo at maitutulongsa kanilang anak, kasabay ng paggabay tungo sa maayos at magandang pamamaraan ng kanilang pag-aaraal.

Kapwa Mag-aaral - madadagdagan ang kanilang kaaalaman tungkol sa mga bagay-bagay. Magkakaroon sila ng diterminasyon sa pag-aaral dahil sa mga ideya na kanilang nalalaman.

Susunod na Mananaliksik- Maaari ring magamit ng mga susunod na mananaliksik ang pag-aaral na ito upang maging karagdagang impormasyon sa kanilang pag-aaral.

MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG AARAL

Impormasyong nakapaloob sa novela

Kultura - Sa isang kabanatang may pamagat na "Waiting Between The Trees" ipinakita ang isa sa mga kultura na sumasalamin sa bansang Tsina. Ang kakabaihan ay nakakatanggap ng kaunting kalayaan mula sa kanilang mga kabiyak or asawa. Ipinakita rin doon ang kahalagan ng pagkakaroon ng mga anak na papalakihan nila ay sapilitang papagawain ng trabahong sa tingin nila ay makakabuti para sa anak.

Tradisyon - Isa sa mga tradisyong pinakita sa novela ay ang pagpapasa ng kwento ng mga magulang sa kanilang mga anak, ginagawa ang ganitong mga bagay upang maunawaan ng mga anak ng hirap na dinaras ng kanilang mga magulang. Layudin din ng tradisyon na matuto ang susunod na henerasyon na makinig at sumunod sa mga payo ay sabi ng mga nakakatanda.

Paniniwala - Nilalaman ng novela ang ilan sa mga paniniwala na sumasalamin sa bansang Tsina. Isa nariyan ang paniniwala sa mga ritwal at pagbibigay galang sa kanilang mga ninuno. Ipinakita rin ang ang paniniwala na masama na ginagagalit o d kayang pinapalungkot ang isang yumao na o multi dahil nagbibigay daw ito ng malas. Huli sa lahat ay pinakita ang paniniwala sa muling pagkabuhay.

Wika - Sumasalamin sa wika ng isang bansa ang wikang kanilang ginagamit. Sa novela kahit na sa bansang Amerika sila naninirahan ay d parin nawala ang pagmamahal nila sa kanilang bansang pinagmulan na kahit papano ay ginagamit parin nila ang wika kung saan sila nagsimula. Nais naman ng nga magulang sa novela na wag kalimutan ng mga anak nila ang wika ng kinalakihan ng kanilang mga magulang.

IMPORMASYON SA LITERATURA

Impormasyon patungkol sa Literaturang "The Joy Luck Club" ni Amy Tan

Ang Joy Luck Club ay isang novela na naisulay noong taong 1989 ni Amy Tan. Nakasentro ang literatura sa apat na taong may lahing intsek at amerikano na pare-parehong mga migrante na nakatira sa bansang San Francisco na nagsimula ng isang grupong may katawagang "The Joy Luck Club" kung saan sila ay naglalaro ng mahjong habang kumakain ng iba't ibang mga masasarap na mag pagkain. Ang literatura na ito ay tila ba kahalintulad ng mahjong kung saan ang istraktura nito ay nahahati sa apat na bahagi at nahahati ulit sa apat na bahagi kada parte upang makabauo ng saktong labing anim na kabanata. Bawat parte ng kabanata ay mahahalintulad sa isang parabula na may tema base sa kabanata nito.

Lahat ng apat magulang na magulang ay lumaki sa bansang Tsina, bagama't sila ay lumaki sa Tsina ang ibang alala ng pagkabata nila ay naganap din sa bansang America, San Francisco Oakland kung saan sila naninirahan. Ang mga anak nila ay tanging mga alala lamang ng pagkabata sa Oakland ang naalala sa kadahilanang doon na sila pinanganak at lumaki. Sa bandang huli ng novela kahit na naninirahan na sa Amerika ay pinili parin ni Jing Mei, isa mga pangunahing tauhan na bumalik ng Tsina. Isa sa mga suliraning nangibabaw sa novela ay ang pagkalito ng isip ng mga anak nila kung paano nila kikilalain ang kanilang mga sarili at ang pagpupursigi ng mga magulang na ipaunawa ang natatanging yaman ng kultura ng tunay nilang bansang pinagmulan. Ganun pa man ay napanatili ng mga anak ang balanse sa sarili at naibalanse din nila kung paano kikilalain ang kanilang mga sarili

Natutunan nilang pahalagahan ang kultura at yaman ng bansang pinagmulan ng kanilang mga magulang ng may katapatan ay Pagmamahal.Karamihan sa mga magulang ay kakakitaan ng kalakasan at kahinan na makikita o mamapansin din sa kanilang mga anak. Nahirapan din ang mga anak na kagaya ng nga magulang sa pagsunod sa sinasabi ng magulang laban sa pagsunod sa nais mong gawin.

Maliban sa literatura ay ginawan din ito ng pelikula na ipinalabas taong 1993. Ang direktok ng pelikula ay si Wayne Wang na isang Hong Kong-American direkto, manunulat at screen writer. Siya ng tinaguriang pioneer ng paggawa ng mga Chinese-American na mga pelikula, bukod pa doon ay siya ang kaunahang ginawaran bilang tagagawa ng mga pelikulang Chinese-American sa Hollywood.

External link

BUOD : JOY LUCK CLUB

Buod ng mahahalagang pangyayari sa Literatura

Ang Joy Luck Club ay isang grupo ng Chinese women na ibinabahagi nila ang kanilang storya. Makikita rin dito sa nobela ang mga suliraning pang kultura ng mga Chinese-American na mga anak sa kanilang mga ina. Ang storya ni Jing-mei at ang ina niya ay isa sa mga importanteng parte ng storya. Si Jing-mei at ang kaniyang ina ay nahihirapan sa pakikipag-usap dahil gumagamit sila ng dalawanag lengwahe para sa kommunikasyon, Ingles at Chinese. Nang namatay ang ina ni Jing-mei pumunta siya sa Joy Luck Club ang naglaro ng mahjong kasama ng mga kaibigan ng ina niya. Pagkatapos na sila mag-usap at magkuwento-kuwentuhan, naiintindihan na ni Jing-mei ang kanyang ina sa mga pangaral at mga sinasabi nito sa kanya kaya nmn pumunta siya sa Tsina upang mahanap niya ang kanyang mga nawawalang mga kapatis. Nang nahanap niya ang kaniyang kapatid sa Tsina niyakap nila ang isa't isa at nakita nila ang mukha ng kanilang ina sa isa't isa. Pinapakita ang storya ang kahalagahan ng mabuting paaran ng pakikipag-usap or pagkakaroon ng Komunikasyon sa mga miyembro ng iyong pamilya at sa ibang tao.

Buod ng Pag-aaral
Ang makikita natin habang bumabasa sa literatura, ay ang mga Chinese ay nagbibigay ng malaking importansya sa balanse ng yin at yang, tradisyon, at iba pa. Sa balanse ng yin at yang, ang paniniwala nila na kapag may tao na may sobrang yin o yang hindi maganda ang kinabukasan nila. Halimbawa sa storya ay ang marriage ni Rose at Ted. Sa kanilang relationship si Ted lagi gumagawa ng desisyon at tumutulong kay Rose. Nang kailangan ng tulong si Ted hindi alam ang gagawin ni Rose at hindi niya naiintindihan si Ted, at humantong ito sa kanilang paghihiwalayan. Sa tradisyon, na ito ay isa ito sa mga importanteng parte sa buhay nila. Ang mga tradisyon nila ay sinasabi sa kanila kung ito ay magdadala ng mabutin or masamang kapalaran o kung magagalit ang mga multo kapag hindi to ginawa.

KAIBAHAN AT PAGKAKATULAD : TSINA AT PILIPINAS

KULTURA

Sa Tsina, may pagkakaiba ang nila sa kasal sa Pilipinas. Ang mga mag-asawa na nakasal na ay pwedeng mag hiwalay kahit anong oras nila gustuhin at ang mga widows nmn o mga babaeng balo ay bawal na makasal ulit. Ngunit pagkakatulad nito ay, ang kasal sa kasalukuyan sa parehong bansa ay wala nmn pinagkaiba sa kadahilanang nabubuhah tayu sa modernong bansa.

TRADISYON

Sa kasal hindi katulad sa Pilipinas, ang Tsina ay nagsisindi ng 2 kandila habang nangyayari and kasalan. Mayroon din silang tradisyon na maglinis ng mga puntod ng kanilang ninuno na tinatawag na shou, ginagawa ang bagay na ito isang beses sa isang taon na may pakakatulad sa atin na ginagawa naman natin tuwing Nobyembre uno.

PANINIWALA O RELIHIYON

Kung ang Pilipinas ay may paniniwala sa Diyos, sa Tsina ay mayroon din Diyos na dinadasalab nila pero, mayroon din silang pinaniniwalaan na balanse sa yin at yang. Parehas din sa mga Pilipino takot sin ang mga Chinese sa mga multo ang mga hindi natural na mga bagay

WIKA

Gaya ng Pilipinas nag-aaral din sila kung paano magsalita ng Ingles. Sa wika ng Tsina, ang dalawang salita nila ay may maraming meaning gaya ng chunwang chihan. Ang Ibig sabihin nito sa Ingles ay "If the Lips are gone the teeth will be cold". Pinagkaiba lamang ng bansang Tsina sa atin ay d haman na mas maraming karaktek ng alpabeto ang kanila kumpara sa alpabeto na mayroon ang bansa natin.

IBA PANG IMPORMASYON

Mayroong din Maikling Kuwento ang Tsina gaya ng "The 26 Malignant Gates". Mayoon din silang literatura na nagrerepresent ng Nature gaya ng "The Moon Lady" na may pagkakatulad sa isa sa mga diyosa sa Pilipinas na tinatawag na Haliya diyosa ng buwan.

KONGKLUSYON

Ang pag aaral na ito ay isinagawa na naglalayon upang ipakita at ipagkumpara ang nasabing literatura ng nasabing dalawang bansa na Pilipinas at China. Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng komparatibong analisis, upang makalakap ng mga datos at impormasyon sa nasabing dalawang bansa. Naglalayon din ito na tumalakay sa kasaysayan ng may akda at bigyang kahulugan ang napiling akda na tinalakay naming mga mananaliksik. Layon din ng pagaaral na ito na bigyang sagot ang mga suliranin na sumasailalim sa nasabing bansa, halimbawa nalang ng kultura at paghahambing nito sa Pilipinas at China.

Ang natuklasan naming mananaliksik habang nangangalap ng impormasyon tungkol sa literatura ng China, ay ang kahalagahan ng balanseng pagiisip o mas kilala bilang Yin at Yang. Ang Yin at Yang ay tumatalakay sa balangkas na pagiisip na naguugnay sa tradisyon ng pilosopiya ng China. Pinapahayag rin ng Yin at Yang ang balanseng pamumuhay at tradisyon ng mga taga China. Halimbawa nalang nito ay ang istorya ng kasal nila Rose at Ted na kung saan inihalintulad ni Rose na katulad sila ng dalawang bahagi ng Yin at Yang. Sa tradisyon ng China, ang Yin at Yang ay isa sa pinakamahalagang paniniwala na kanilang isinasaalang alang sa pamumuhay at tradisyon.

Ang Joy Luck Club ay isang nobela na sulat ni Amy Tan, patungkol ito sa apat na matatandang Intsik na nagtitipon minsan sa isang linggo upang maglaro ng Mahjong at ilahad ang paghahambing ng mga kwento ng kanilang mga pamilya at mga apo. Tinawag nila ang kanilang grupo na Joy Luck Club kung saan binubuo ng apat na matatandang imigranteng Intsik na nasa San Francisco. Pinapakita sa nobela ang kultura ng China na kung saan, kahit na sila ay nasa ibang bansa, nadadala parin nila ang kultura at tradisyon na kinagisnan sa China.

Pinapakita din sa nobela ang tradisyon ng China na hindi pagtalikod sa nakaraan at pagpapasa ng kwento sa kanilang mga anak sa hirap na dinanas ng kanilang mga magulang noong nakaraan. Katulad nalang sa tradisyon ng pilipinas, hindi nalilimutan ng ating mga nakatatanda ang paglalahad ng naranasan nila noong kanilang mga panahon. Layunin ng tradisyon na ito ang hindi pagtalikod sa nakaraan na kanilang kinagisnan at ang mga aral tungkol dito. Hindi rin nawawala sa tradisyon ng China at Pilipinas at pagbibigay payo mula sa mga nakatatanda, sa dalawang bansa na nasabi, mahalaga ang pagsaalang alang sa mga payo ng mga nakatatanda sapagkat mayroon tayong paniniwala na mas maraming pinagdaanan na ang mga nakatatanda kaya mararapat natin na ito ay sundin at unahin.

------------------------------

TALASANGGUNIAN :

Wikipedia contributors. (2021, November 20). The Joy Luck Club (novel). Wikipedia. https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Joy_Luck_Club_(novel)?fbclid=IwAR0DGqux8tE8uYoWggMCZoGg8HcSdhn-IzZM9rXQexsT_PaaLWsT_7iffSU

The Joy Luck CLub. (n.d.). Spark Notes. https://www.sparknotes.com/lit/joyluck/facts/?fbclid=IwAR3_K9xV-Mp5dpMnEN-wRiO6M8vAlqMKXYKsZyJNf8IlufO5jTHA-2E80yQ

Chinese Values and Traditions In the Novel: The Joy Luck Club. (07/29/17b). Bartleby Research. Published.
Chinese Culture vs. American Culture in Amy Tan’s The Joy Luck Club. (07/29/17). The Joy Luck Club. Published. https://www.bartleby.com/essay/Chinese-Culture-vs-American-Culture-in-Amy-P3CMSEZYVC?fbclid=IwAR19J03vesWoJAUyOVPpoxiEY71-oAVBB_lGTvMb60Q_JgZL-PzorYD7noU

Tan, A. (n.d.). The Joy Luck Club. LitCharts. https://www.litcharts.com/lit/the-joy-luck-club/themes/storytelling-and-tradition?fbclid=IwAR3krIPBlmo9FVSyio2padmaAQdPmyujs7kZwG0mD5hwZvoZpE0xjrn8bp0

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE