About 10

Taiwan Taipei|ENTP|多團飯
這裡是蒔ㄉ快樂追星天地!
會自行避雷
如果被我雷到請善用噤聲、封鎖
歡迎回推
我有空的話都會回覆><
想認識更多推友♡

LOVERS

SVT 👼🏻🦌|知漢知 豪雨 珉漢 碩順|X 哲漢 98
BTS 🐰|757 95 sin sope|X 767
TXT 🐿|343 212 23|X 454 35
EN 🦌|結緣 桔梗花|X 芋泥

AE ⭐️
ITZY 🐰
NMIXX Sullyoon

IU NO:ZE Taeyeon

TRAINEE A 🦋🐻

A little…
NCT Doyoung Jaehyun Taeyong
SKZ Hyunjin I.N
TBZ Q YH
IVE Yujin

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE