NGƯỢC CHIỀU GIÓ

I am enough,always!

Truyện cổ tích, trí tưởng tượng & sự lương thiện đã biến tôi thành con người và cũng biến tôi thành kẻ ngốc. Nó cho tôi cả thế giới rồi lại cũng chính nó trục tôi không thương tiếc ra khỏi thế giới ấy.

Dù tôi có thể vẫn lương thiện, nhưng tôi tuyệt đối không thể buông lơi cảnh giác với xã hội này.

Về cơ bản, cuộc sống không như truyện tích
Cũng như về căn bản, một số kẻ ngoài kia “là người” chắc đã làm muốn “làm người”

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE