@gulumkan_nurbek сизди онлайн окууга, онлайн иштеп, пайда таап жана башкаларга пайдалуу болууга чакырат

Адамда токтоп туруу деген мыйзам жок. Же ал өсөт же төмөн түшөт, артка кетет.

Унутуу, алсыроо жана жалкоолукту таштап, өсүүгө бет ал. Өзгөр! Башта! Кадам ташта!

Заман талабына жараша билим ал

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE