ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

Use this card to highlight your latest videos and drive people to subscribe to your YouTube Channel.

Pubg mobile / រៀនលេងPubg mobile ហើយរៀនដោះRPដើម្បីអោយទៅច្រឡំគេខ្លាស/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

Pubg mobile lite/បានមាន់មិនដឹងខ្លួនសោះ/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

Pubg mobile lite/ប៉ះអាមួយនិងទៀតហើយលោកព្រះលេងសុទ្ធតែ RPG-7/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

call of duty mobile/ ងាប់សិនទៅចាំខ្ងុំជួយអោយរស់ឡើងវិញ/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

Pubg mobile lite/តាព្រលឹងក៏ងាប់ដែរកុំថាខ្លួនមនុស្ស/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

Call of duty mobile/ 17kills/នៅសល់មួយចុងក្រោយភ័យណាស់មើលទៅរត់ចុយម្រាយ/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

Pubg mobile lite/បាញ់ពស់អោយបាក់ខ្នងម្ដង/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

Pubg mobile litពូកែលោតចុយម៉ាយបាញ់ឡើងអស់គ្រាប់វាអត់ងាប់លោតឡើងហត់ហើយ/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

Call of duty mobile/ត្រូវផ្សែងពុលងាប់លឿនណាស់/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

Call of duty mobile/ ប្អូនស្រីខ្ញុំលេងយកមាន់អោយខ្ញុំដុត/ ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

call of duty mobile/ បាញ់ AK-47 ស៊ីKillsធូរណាស់/ 10Kills/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

call of duty mobile /អាមិត្តចិត្តក្បត់រកសម្លាប់ឯងបំបិទមាត់ផង/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

Call of duty mobile/សួរស្តីបងប្អូនធ្វើ YouTube ទាំងគ្នាសូមខំមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំទៅលេងបានលឿន

call of duty mobile/អូយចាំងភ្នែកណាស់រួចមាន់បាត់/13kills)ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

call of duty mobile / រត់ចូលផ្លូវនរកហើយបង/ 40 Kills / ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

call of duty mobile /គេដេញបាញ់ជិះម៉ូតូរត់ចុយម្រាយ/ 12Kills/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

សុំមាន់ម្ដងបងកុំកំបាញ់ពេក/លេង SoLo 12kills/call of duty mobile/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

នៅសល់3នាក់ខ្ងុំស៊ីបានទាំងអស់/10 kills/call of duty mobile/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

សុខចិត្តងាប់នៅក្រៅស៊ូនក៏មិនចូលដែរbro / solo 10kills /call of duty mobile/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

បុកលុយអស់25$គេដេញបាញ់ផ្អើលmap/call of duty mobile/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

Sniper បាញ់ឈឺម្លេះលោកព្រះ 13kills/call of duty mobile/ khmerGamer

15kills ចប់ហើយខ្ញុំ ប៉ះ គីឡូ Top1/ call of duty mobile/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

គាត់សុខចិត្តស្លាប់នៅក្រៅស៊ូនក៏មិនចេញដែរ/call of duty mobile/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

គេដាក់1គ្រាប់បែកក្បាលអស់ពាក្យនិយាយ/call of duty mobile/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

ហោះទៅបាញ់គេដល់គេបាញ់អស់អីនិយាយអាលីង/call of duty mobile/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

គុពផ្សែងពុលគាត់ភ័យរត់ចុយម៉ាយ/call of duty mobile/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

នៅសល់2នាក់ចុងក្រោយលេងធម៌ក្ដៅតិចហើយបង/call of duty mobile/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

ស៊ីម៉ែអាសុីស៊ីមិនគិតឯងស៊ីឡើងអស់រលីងយាប់ណាស់បង/call of duty mobile/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

Pubg mobile / រៀនលេងPubg mobile ហើយរៀនដោះRPដើម្បីអោយទៅច្រឡំគេខ្លាស/ខ្មែរហ្គេម khmerGamer

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE