kookushie

- πŸ’œ // army since 2015!!

- πŸŽ€ // call me veca or gela :)
- πŸŽ€ // ph army!!
- πŸŽ€ // loves collecting albums
- πŸŽ€ // multi stan ꨄ
- πŸŽ€ // I ate sushi and tteokbokki
- πŸŽ€ // 06' liner
- πŸŽ€ // yoonkook biased
- πŸŽ€ // OT7

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE