Kumusta!! Ikaw ay nasa propayl ng isang kurikulum.

Pangalan: Kurikulum | Estadong Sibil: Kinakailangan | Edad: Yumayabong

Ako, na si Kurikulum ay kinakailangan. Ako ay isang larangan kung saan ang pagkatuto at pakikipag-ugnayan sa isa’t isa ay isang esensyal na gawain ng pakikibahagi sa pagpapaunlad ng mga taong kasangkapan upang mabuo ito. Ang bawat miyembrong kasangkot sa akin ay may kanya kanyang gampanin upang maging ganap ang kontribusyon ng kani-kanilang tungkulin.

Katangian at Kahalagahan

Ang kurikulum ay patuloy na nagbabago. hindi ito nasa iisang lugar lamang yumayabong kaya naman nararapat na ang bawat sistema ay iinisip ding baguhin. Sa pagkakaroon ng pagbabago sa kurikulum, umuunlad at nagiging angkop ang bawat pinlanong estratehiya mula rito.

PASKIL NG MAG-AARAL

"Dahil nga sa pagbabago ng kurikulum, naapektuhan ang isang mag-aaral na kagaya ko sa pagtuklas kung ano pa ang mga bagay na maari kong maibahagi at paunlarin pa. Bilang isang mag-aaral na tatanggap ng kurikulum, ang pakikilahok sa mga gawain at bukas sa anumang suliranin ay malugod na haharapin. Hindi kami mailalabas sa kurikulum sapagkat kami ay kabahagi nito, at ang pakikipagtulungan na maging progresibo ang pag-unlad ay isang mahalagang gampanin. "

PASKIL NG MAG-AARAL

"Bukod pa rito, ang kaalaman ng isang mag-aaral ay hindi lamang naman nailalagay sa iisang lugar. Ang lahat ng ginagalawan namin ay sangkot sa pagkatuto. Higit ko itong mapapaunlad sa pagtuklas at pakikibahagi o pagbabahagi. Sa napakaraming oportunidad na hinuhubog ng kurikulum, ang aktibong pagpapaunlad ng wika, pagkatuto sa teknolohiya at kung paano namin ito maipapairal ay mahalagang dapat na tandaan."

Kyla Herrera

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE