Our YouTube Channel

Here you can find video recordings of the library events, workshops as well as thematic guides and instructions

[VIDEO TOUR] - NU Library Road Show 2021-2022

[ОНЛАЙН-СЕМИНАР] - Школа библиотечных технологий -2021, ДЕНЬ 1

[ONLINE SEMINAR] - “Safe University. Safe You” (in cooperation with UN Women Kazakhstan)

SauattyKeleşek

Білім беру жобасы / Образовательный проект

Жоба мақсаты / Цель проекта

Ақмола облысының мектеп кітапханашылары мен оқушыларының медиа және ақпараттық сауаттылық, сондай-ақ инклюзия бойынша білімдерін, шеберліктерін және дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар кітапханашының нұсқаушы ретінде қатысуымен медиа және ақпараттық сауаттылықты оқу үрдісіне кірістіру.

***

Формирование знаний, умений и навыков школьных библиотекарей и учащихся Акмолинской области в сфере медийной и информационной грамотности, а также инклюзии, внедрение тематики МИГ в учебный процесс с участием школьного библиотекаря в качестве инструктора.

Веб-сайт

InfoSauattylyq

Білім беру жобасы / Образовательный проект

Жоба мақсаты / Цель проекта

Қазақстан жоғары оқу орындары арасындағы медиа және ақпараттық сауаттылық саласы бойынша ынтымақтастықты нығайту.

***

Содействие сотрудничеству в области медийной и информационной грамотности между казахстанскими высшими учебными заведениями.

Веб-парағы / Веб-страница
OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE