Tử 9 ngăn mini của @pkbeoshop

Bảng phấn nhũ mắt 9 màu Dikalu Baby

Dao unbox🔪

Bờm hoa

Sticker @galicici

Còn mấy loại sticker trog vid cx của galicici nhaa✨

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE