Midnight Moonlight

Purple Moon and Blue Cloud, one and only for you my love

Chào mừng đến với vũ trụ của trăng và mây
Xin hãy đọc kĩ tất cả thông tin trước khi bắt đầu đọc một truyện nào đó, việc đó sẽ giúp ích cho cả mình lẫn bạn
Cảm ơn vì đã đón nhận tác phẩm của mình

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE