Mmarie

For school purposes only:)

Quiz #1

Pass it with in Jan 28 - Feb 1

Quiz #2

Pass it with in Jan 28 - Feb 1

Quiz #3

Pass it with in Jan 28 - Feb 1

Quiz #4

Pass it with in Jan 28 - Feb 1

Quiz #1

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Quiz #2

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Quiz #3

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Quiz #4

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Quiz #5

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Quiz #1

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Math: Week 2

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.
What's More Activity 1&2; Assessment

Math: Week 3 - 4

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.
Module 4 Try this activity 1 and Assessment; Module 5 Activity 1, Activity 2, and Assessment.

Math: Week 5

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.
Module 6 Activity 1 and Assessment.

Math: Week 6

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.
Module 7 WhatI can do and Assessment, Module 8 Assessment.

Math: Week 7

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.
Module 9 Assessment, Module 10 What's More. (choose 1 problem)

Long Test

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Module 1 - 9

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Quiz #1

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Quiz #2

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Quiz #3

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

2nd quarter Modules

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.
Gawin ang mga kulang sa Filipino.

Mga outputs sa 2nd quarter.
1. Pagsulat ng tig isang tanka at haiku sa bondpaper. (Isang bondpaper magkasama ang 2)
2. Paggawa ng sariling tanka at haiku, gawing video.
3. Pagsulat ng sariling kuwentong sanaysay.
4. Pagsulat ng slogan na aakma sa kuwentong niyebeng itim.

Long Test in P.E

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Long Test in Arts

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Long Test in Music

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Long Test in Health

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Activity: Editorial Cartoon

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Activity: Print Media

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Long quiz

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Activity: Non - Linear Text

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Summative Test

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Activity: Making Decisions

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Summative Test

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Quiz #1

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Quiz #2

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Quiz #3

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

Quiz #4

Pass it with in Jan 28 - Feb 1.

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE