About

Wedding decoration-novex dekoracije

Visoka -Glamurozna dekoracija

Ovakva vrsta dekoracije vrlo lako postiže taj “vauu – efekt” kod gostiju, a najčešće ju preporučujemo u dvoranama visokih stropova✌💁

Niska – Romantična  dekoracija
Kod ovakve vrste dekoracije, mladenkina kreativnost  te kreativnost samih dekoratera dolazi do izražaja.

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE