— ꩜ 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝗹𝘆 𝗰𝗼𝗹𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴! :)

“ 𝗺𝘆 𝗰𝗼𝗹𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴! :) “

ᜊ - 𝗮𝗽𝗽: 𝟮𝟰𝗳𝗽𝘀!
• 𝗳𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿 - 𝗮𝘂𝗿𝗼𝗿𝗮!
ᜊ - 𝗮𝗽𝗽: 𝗽𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗹!
• 𝗳𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿 - 𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲 @𝟱𝟬%
• 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 - 𝗱𝘂𝘀𝘁 @𝟳𝟱%
• 𝗲𝘅𝗽𝗼𝘀𝘂𝗿𝗲 @20%
• 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁 @-25%
• 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 @20%
• 𝘀𝗵𝗮𝗱𝗼𝘄𝘀 @-100%
• 𝗯𝗹𝘂𝗿 @35%
• 𝗴𝗹𝗼𝘄 @25%
ᜊ - 𝗮𝗽𝗽: 𝗰𝗼𝗹𝗼𝘂𝗿𝘁𝗼𝗻𝗲!
• 𝗳𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿 - 𝗮𝘃𝗮𝗹𝗼𝗻 @𝟲𝟬-𝟴𝟬%
(𝘂𝘀𝗲 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗲𝘅𝘁!) <𝟯

_____________________________________

-- ꩜ 𝗳𝗼𝗻𝘁 𝗽𝗮𝗰𝗸! :)

ᜊ - 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗱𝗮𝗳𝗼𝗻𝘁.𝗰𝗼𝗺.
• 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗿𝗶𝗻𝗲! { }
• 𝗽𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗼𝗹𝗱 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲!
• 𝗠𝗙 𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁 𝘀𝘁𝘂𝗳𝗳!
• 𝗿𝗲𝗳𝗿𝗲𝘀𝗵!
• 𝗿𝗮𝗶𝗻𝘆-𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁𝘀!
• 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗮𝗿𝗼𝗹𝗶𝗻𝗲!
• 𝘀𝗽𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗼𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲!
• 𝘄𝗶𝗻𝗸𝗹𝗲!
• 𝘄𝗮𝗹𝗸𝘄𝗮𝘆 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀!
• 𝗰𝗮𝘁𝗹𝗼𝘃𝗲!
•𝗟𝗠 𝗰𝘂𝗽𝗶𝗱𝘀!
• 𝗞𝗚𝗳𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗔𝗻𝗱𝗙𝗿𝗮𝗺𝗲𝘀𝗧𝗵𝗿𝗲𝗲!
• 𝗹𝗼𝘃𝗲!
• 𝗱𝗼𝗿𝗶𝗲𝗹!
• 𝗰𝘂𝘁𝗲-𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻!
• 𝗰𝘂𝘁𝗲 𝗰𝘂𝗽𝗶𝗱!
• 𝗰𝗵𝗮𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀!
• 𝗯𝗲𝗮𝗿 𝗜𝗰𝗼𝗻𝘀!
• 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗳𝗹𝘆!
• 𝗯𝗶𝗸𝗼!
___________________________________________

-- ꩜ 𝘀𝘆𝗺𝗯𝗼𝗹𝘀 & 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀! :)

— ʚ Insert text! ɞ ༄ Ib: __┊ᜊ - s/o: ᜊ
#Youruser #Fyp #Viral? #Foru ↳ Insert! ↴ ෆ
------
Fandom name! -- ఌ
ʚ name! - ·˚ when you joined! ɞ
he ⊰ her -- theme creds!
------
ᜊ ·˚ ⤷ : caption 𝐡𝐞𝐫𝐞┊: 𝐈𝐁: _____ ┊𝐒/𝐎: ┊: 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐆𝐂 : ┊𝐓𝐀𝐆𝐒: ┊𝐈𝐃𝐎𝐋𝐒: ┊ <𝟑
------
「 」 ↳︎↰︎ ↳ ↲ ↱ ↰ ꒰꒱ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ┊ ᎒
˗ˏˋ ˎˊ˗ ˗ˋ ˊ˗ ↷ ↶
------
ఌ , ⊱ , : ̗̀➛ , ⌞ ⌝ , ┊͙ , ⚡︎ , ☼ , ʚ , ⋒ , ࿔*:・゚
------
⊱ ఌ :: 𝗉𝗎𝗍 𝖼𝖺𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗁𝖾𝗋𝖾 | : ̗̀➛ 𝐈𝐁: | 𝐒/𝐎:: ┊͙ ⌞ ⌝ ┊͙
------
゛✎ ✄✩ ✼ 。゚・ ☆ ° 。ㅤ→ ༄ ‧₊˚ 「 」 ⇢ ๑ ◞♡° ⸙͎ ˀˀ ♡⃕ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ↳ ❝ ❞ ➤ ↲ ۪۫❁ཻུ۪۪ ⎧ ୧ ⋅ ╰► ꒱ ➛ ↴ ❱ ✿•˖* ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹ ∅ ┊ ➹ ੈ♡‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰ 「❀」 . .⃗ . ༉‧₊˚✧ . ˚ ⚘ ˏ`୭̥*ೃ *ૢ✧ ཻུ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ։❀ ፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ↳ ׂׂૢ༘ ۵`⌧. →× —✖ 〰〰 ︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵ ⚘݄⿴݃*₊˚꒰:: ≡,! ヾ ︿︿،، ♡ ⏧·₊̣̇. ❵ ﹏﹏﹏❅ೃ ∞. ; ෆ┊¡ ⸼۰ ۪۪۫۫ ❬“= ‹⌇ #⃞ @ ﹫ ₍₎ ᥲᥱℎ ; ♡⋆.ೃ࿔* 𓂃 ☯︎ ꒰꒱ ᝰ ılı.lıllılı.ıllı. ೄྀ(^‿^✿) ʚĭɞ 𓆝𓆟𓆜 ོ ʚ ᨳ ପ ꒦꒷ ꩜ 𖦹 ᜊ ★ ☆ 𖤐 ☻(:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:☆:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) ⌜ જ ⌟
⤷ ᜊ ·˚ ⊹˚˖⁺ ✦ ࿐
------

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE