ரோஜா செடி வளர்ப்பது எப்படி  —

Raja tips

தேயிலை,தேங்காய் நாறு சேர்க்கவும் கடயில் வாங்கி மருந்து சேர்க்கக்கூடாது

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE