KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE HİZMET

Romantikkral Mobil Android Uygulamaları Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

İşbu sözleşme “ataturk mahallesi gaziler caddesi süvari sokak merkez / Karabük” adresinde mukim “mobiroller  Yazılım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi” (bundan böyle “mobiroller” olarak anılacaktır) ile Romantikkral Mobil Android uygulamalarından yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme mevcutta Romantikkral müşterisi olan kurumların son kullanıcılarını ilgilendirir ve ana Lisans sözleşmesinin ekidir. Bu sözleşme Romantikkral Mobil Uygulamasını kullanacak kullanıcıların Mobil Uygulamayı cihazlarına yüklemesi ile birlikte yürürlüğe girmiş olacaktır.

Kullanıcıların Mobil Uygulamadan ayrılmak istemesi durumunda, uygulamayı kaldırması yeterli olacaktır.

Cihaz Bilgisi’ne Erişilmesi

Kullanıcılar Mobil Uygulamayı yükleyerek giriş yaptıklarında cihaz bilgileri (cihazın ekranının açık olup olmama, GPS ayarının durumuna dair bilgiler), kişi bilgilerine ulaşılabilecektir.

Bilgilerin Kullanılması

Romantikkral olarak Kullanıcının uygulama kullanım süreleri boyunca hiçbir kişisel verisi tarafımıza ait veri depolama alanlarında tutulmamaktadır. Kullanıcıya ait uygulama içerisindeki bilgiler (tercihler) Kullanıcının tercihlerini sıfırlaması, uygulamayı kaldırması gibi aksiyonlar ile cihaz içerisinden silinebilir.

Bilgilerin Paylaşılması

Romantikkral olarak Mobil Uygulama içerisindeki Kullanıcıya ait bilgilerin hiçbir şekilde tarafımıza ait veri depolama alanlarında tutulmadığı açıklanmıştır. İşbu sözleşmeye dayanarak kayıt altında olmayan veriler üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.

Kullanıcı İzinleri

Uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için Kullanıcı tarafından onaylanması gereken ve onaylanmadan alınmış izinlerdir.

Kamera İzni
Bu izin Kullanıcının cihazında bulunan kameranın uygulama tarafından yönlendirilerek kullanımını içerir. Kullanım esnasında uygulama yönlendirmesi ile kullanıcı kararları doğrultusunda işlem yapılır. İşlem sonucunda oluşturulan belgeler yine kullanıcı onayı ile merkezi sunuculara aktarılırlar.

İnternet İzni
Bu izin uygulamanın çalışması esnasında kurumun merkezi sunucusu üzerinde bulunan servislere erişimi için kullanılır. Bu erişim esnasında kullanılacak olan internet bağlantısı kullanıcı sorumluluğundadır.

Depolama İzni
Bu izin cihazın belleğinde uygulama içerisinde kullanılan ikonların ve uygulamaya ait veri tabanının saklanmasına olanak verir.

Uygulama Yaş Sınırı
Romantikkral Uygulamaları Google tarafından verilmiş IARC Sertifikası sonuçlarına dayanarak Tüm Yaşlar için kullanılabilir vasfını almıştır. ( IARC Sertifika Kimliği: e3279323-d5ae-4036-8425-d8f61a77497b)

Fikri Mülkiyet Hakları

Uygulamanın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, mobiroller markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları mobiroller’e aittir ve/veya Romantikkral tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan mobiroller’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler mobiroller’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı mobiroller ’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

Hizmet ve Gizlilik Koşulları

Mobiroller ve romantikkral , kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.
Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi romantikkral ve veya mobiroller’in birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, mobiroller gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, cihaz üzerindeki tarihçe bilgilerini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.
Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler romantikkral tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler dahilinde kullanılabilir.
Romantikkral, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
Mobiroller’in, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
Romantikkral, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.
Romantikkral ve mobiroller, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Mobiroller ’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.
İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 9 (dokuz) maddeden ibaret olup Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE