Mabuhay! Welcome to ✨SAPLOT PINAS✨ —

Tungkol sa Amin

About Us


Mabuhay! Malugod ka naming tinatanggap sa opisyal na page ng Saplot Pinas.

Hello! We are glad to welcome you on the official page of Saplot Pinas.


Ang Saplot Pinas ay isang apparel fashion store kung saan kami po ay nagbebenta ng mga bago at may mataas na kalidad na mga damit sa abot-kayang halaga.

Saplot Pinas is an apparel fashion store wherein we offer brand new and high quality clothes/outfits (branded/overseas/trendy tops, dresses & bottoms) at affordable prices.


Ang Saplot Pinas ay itinayo ngayong taon na may layunin na gawing abot-kaya ang mga nauusong damit sa kasalukuyan nang hindi binabago o binabawasan ang kalidad ng tela nito. Sapagkat kami po ay naniniwala na ang bawat isa sa atin ay may pagnanais na makasabay sa uso ngunit hindi kaya o hindi pwedeng gumastos nang sobra.

Saplot Pinas was established this year with the aim to make trendy outfits/clothes affordable to the public without affecting or changing the quality of the cloth itself. Because we believe that each of us would want to go trendy but can not possibly spend so much money for it.


Bilang ang Saplot Pinas ay naglalayon din na ilapit sa mga mamimili ang pamilihan, kami po ay gumagamit ng dalawang wika upang higit na makabuo ng koneksyon sa publiko. Filipino bilang pangunahing wika ng aming mga transaksyon at English naman para sa pagsasalin at bilang ikalawa/pangkalahatang wika.

Since Saplot Pinas also aims to bring the marketplace nearest to consumers, we decided to use two(2) languages to connect with the public. Filipino as the primary language for transaction and English for translation and use as the secondary/universal language.

Mabuhay! Welcome to ✨SAPLOT PINAS✨ —

Mga Dapat Tandaan bilang aming Mamimili

Reminders


Mahigpit po namin ipinagbabawal ang pagkansela ng inyong mga orders lalo na kung ito ay nakumpirma na.

Strictly NO CANCELLATION of orders specially when it is already confirmed.


Ang amin pong ibinibenta ay BRAND NEW. Hindi po ukay o nagamit na.

Our items are 100% BRAND NEW. Not thrifted nor pre-loved.


Hindi po kami tumatanggap ng binabalik na item o nagpapalit ng item maliban na lang kung ito ay dahil sa aming pagkakamali.

We do not accept return items or subject for exchange items unless we mistakenly gave you the wrong item.


Kapag ang paraan ng pagbabayad ay sa Gcash, kinakailangan po na maunang makapagbayad bago ang mismong araw ng pagtanggap sa item.

If the mode of payment is via Gcash, our policy is payment first. The payment must be sent prior to the date of delivery.


Ang mga larawan ng bawat item ay aktuwal na aming kinuhanan at pagmamay-ari ng aming shop. Ano man ang kaunting pagkakaiba ng kulay nito sa personal ay epekto lamang ng ilaw sa pagkuha ng larawan.

Posted photos of each item are actual on hand taken pictures so we own them. Any slight difference of the colors is due to the lightning of when and where the photo was taken.

NOTE: Hindi po namin pinapayagan ang pag-grab/pagkuha ng pictures of the posted items.


Iniiwasan po natin na magkaroon ng BOGUS BUYER at JOY RESERVER, hangga't maaari po ay umorder lamang kayo kung kayo ay may kakayanan na magbayad. Hindi po kami tumatanggap ng ano mang dahilan maliban na lamang kung magkakaroon ng maayos na usapan. At kung hindi tutupad sa usapan ay asahan na ang inyong pangalan sa aming Facebook Page.

We are trying to avoid BOGUS BUYERS and JOY RESERVERS, as much as possible place your order/s only if you can afford to pay for it. We do not consider nor reconsider any reason unless agreement was stated ahead of time. If the agreement was still unable to be fulfilled, expect to be exposed on our Facebook Page.

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE