CAPSULE

มาเล่นกันเถอะ

เลาจะส่งข้อความให้เลาเองงงงง

นว้องนว้องงงง

เลิฟยูว

ไปเขียนแคปซูลกัล
OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE