𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿𝗢𝗻𝗴 π˜π˜‚π˜ <𝟯

insta: pixie dust | 24fps: aurora | prequel: exposure -30 , contrast -20 , highlights -20 , shadows +20 , dehaze 10 , glow 15 , blur 50(optional) | now go to effects | sparkles: intensity 2 , scale 64 , rotation 100 , | now go to filters | vapor: haze 0 , filter 30

aurora qr code

here is the qr code for aurora ( pls give tc )

font pack

hey comic | pretty you | pink chicken | garlic salt extras | kfon | hug me tight | love | sant joan | betterfly | butterflies | rainy hearts | sea life | winkle | winters fun | refresh bonus | fairy tales | mermaid bold | cute written | paris | letters for learners | djb doodle bits | wildy sans | paskowy | cute icons | pumpkin cheesecake | milk | kind heart | cute icons | hawaiin icons |

all my socials <3

insta: shushcg | snap: shush_cgd and chvrmin_qx | yt: should i make one ? | roblox: aliureava |

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE