About —

Simbolos softs

@tia...charlixs(on tiktok)

Menú

INICIO

NICKS

SÍMBOLOS

BASES DE NICKS

CONTACTAME

Cute kpop nicks:

🌷༌𝗷𝖾𝗻꯭𝗻𝗂𝖾 𔘓 𖣗.
𐌎 𐨂  𝗞ꌷ꯭ꌷ𝗞 𝆳 🐰⁹⁷◗
ᝰ 𝐁𝐔𝐍꯭𝐍𝐘 ∦ 🥥 ꗃ
🩰◗ ꔛ ꫶𝘤𝘶𝙩𝙚𝙮𝙤𝙤𝙣𝘪𝘦  ᨏ
 𔐬 ꭑıꬻ  🝓  민 ♥
𓂃◗𝙟ִ  #𝙘𝙪𝙩𝙚𝒂𝒏𝒈𝑒𝑙  Ꮺ ❄️
 🤍𓂃𝘦𝘵𝘦𝘳꯭𝙣𝙞𝙩𝙮 지민 𖥦 𝘭𔘓𝘷𝘦𓂅
🎀 チ ʝıꭑıⴖ ♥︎ ּׄꬻִꬶׄꬴִƖּ 𓈈ֶ
🌳  남 𓂅 𝗻𝖺𝗺𝗺𝗂𝖾 𔖏 ꔛ
김◞ 𝘁𝗮𝗲 ᨏ 🎌ꜝꜝ
ᜊ︐🌿  𝐓𝐀𝐄 ੭ֶ
𖦹🧺🧸৴  𝗞𝗜𝗠⬩𝗧𝕬𝗘𓂃◗
🍚๋֪ 𖦹  지 𔘓 민 ﹆ 𝐖𝕺𝐑𝐋𝐃◗
𝟗𝟓𓂃 ⋕𝗷𝗶𝕞𝗶𝗻  𓈈 🧺 ֶָ֪
🍶 𓂃  𝕡 ֶָ֪  ♥  𝕛𝕞 ᨃ
⊞ 𝗸. ᨏ  𝗍𝖺꯭𝗲  Ꮺ
 ּ 𝗐𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋 𓈈 𝗯𝗲𝕒𝗿◞ 🐻
✾𓂃 𝘵𝘵𝘢⋅𝘵𝘢 🍚、 𖥧𖤣⸼
⍝. 𝗸𝘁𝗵  ☆  𝟗𝟓 𓈀
♥. 𝗷𝗶𝗻 ⍝  #⏳
𐅰  𝟡꯭𝟳Ꞌ𝘀 𝗕𝗔𝖡𝖸 チ ☁️ꝰ
君  🍶ᧁ᥆᥆𓂃⭑
𑁍  #𝐣𝐣𝐤 ♥ 𝗆𝗒𝗅𝗂𝖿𝖾 ꗃ
𓏲𝗆𔓶𝗰𝗵𝗂 𔘓 ⩇⩇:⩇⩇ ✦ ֶָ֪ׄ 
◖ 𝓙  𓇿  𝗯𝕦𝗇꯭𝗇𝘆 !!  
📍 𝐋꯭𝐀꯭𝐃𝐘𝐒  &  𝐆𝐄𝐍𝐓𝐋𝐄𝐌꯭𝐄꯭𝐍    ༕ 
꒧𓂃ֶָ֪  𝗃𝗎ƨ𝗍 𝗈̲𝗇̲ᧉ̲ ɗ𐐼𝗒 ։ ִ𝗶𝗹ׄ𝘆 ּ ‼
▦╭ 𝗌𝗍꯭𝖺𝗒    ֶָ֢𝗴ׄᦅ〭𝗹𝗱ׄ   ᕱ. 𝖻𝗍𝗌 ╮
𐀔 ،،̲ 𝗅𝗂𝗄𝖾  𝖺  𝐁𝐔𝐓𝐓𝐄𝐑𝐅𝐋𝐘◃ 𔓘𝆬﮳ ּ
🜸﹔𝗅𝖾𝗍ꞌ𝗌  𝗃ꭎ𝗆𝗉ㅤ ☆𝆬 ﮳ ּ 
 ෧. 𝗒𝗀 𔘓 𝗃𝗆 ֶָ֪ ۬ ּ
𐌎 ㅤ▹𝗒𝗺   ꊥ ㅤֶָ֪ƨ𝗍𝗎ρ𝗂𝖽𝗅᧑꯭𝗏𝖾!
🎀ㅤ𓂅  ▸𝘆𝗼𝗼𝗻𝗆𝗂𝗇!谷
⬦ׄ ֶָ֪  𝘁𝗶𝗻𝘆ㅤ𓈀ㅤ𝗅𝗈𝗏𝖾    ▸🍚 ㅤꗃ
ꗃ ։ 𝔹𝔼 ᨕ 🌷𔘓

𓏲𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐠𝐨꯭𝐞𝐬 𝐨𝐧  ⩇⩇:⩇⩇
𐇵 𝐅𝗅ꭚ 𝗍𝗈 𝗆𝗒 𝗋𝗈︩︪᧑𝗆 ╭╯ 🍶
𔘘 𝖻꯭𝗅𝗎︠︡ᧉ ﹠ 𝗀𝗋︨︧ᧉ𝗒 ≀ 📭
𖩩 🧼 ⋆ ׄ𝙨ִֶָ֢ ּ ִ𝗌𝗄ׄ𝗂𝗍 ּ ִഒ
ৎৎ 𝗧𝗘꯭𝗟𝗘։𝗣𝗔𝗧𝗛𝗬︕ 🧮、
𖠿 #𝙙𝙞𝙨𝅄𝘦𝘢︪︩𝘴𝘦 ː 📑︕
ꎺ 𝐒𝐓︩︪𝐀𝐘 𔓘 📜 𝀘
音 𝔻𝕐ℕ𝔸𝕄𝕀꯭𝕋𝔼 ⌯ 📸  ︕ 

 

Dark kpop nicks:

🕋𓂃 𝑴𝒀𝑮 𖤋 ゎァ⭒
🏛️◞ ꭑı꯭ꬻ ꔛ 윤기 ︐
〄𝐀𝐆𝐔𝐒𝐓𝀛𝗗 𓄧 🇦🇱
🎴┆𝐉𝐔𝐍𝐠⋅𝐊𖣠𝐎𝐊𝄒
〧 ⭑𝐒𝐄𝐎𝐊⋅𝐉𝐈𝐍𝆬 🎱
𝟫𝟞 ،، JENN🔖
𖥔 ͘ ⊹ ⟆ 𝗍 𝗂 𝗀 𝗆꯭ 𝖺  븨◗
ꗃ  𝘁᧑𝗴𝗲𝘁𝗵ᧉ𝗿 ⥄𝗯ꭎ𝗹𝗹𝗲𝘁ρ𝗿ꮻꮻ𝗳 : 🥡
𒀭.  𝚆𝗜𝐍𝙶𝕾: 𝗎𝗌𝖾 𝗎𝗋 𝘄𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗍𝗈 𝖿𝗅𝗒 ︎🜸
Espero que tenham gostado💕

https://vm.tiktok.com/ZMe6rXKCr/

Simbolos softs

💖

✩ ✼。 ゚ ・ ☆ °。 ㅤ → ༄ ‧₊˚ 「」 ⇢ ๑ ◞ ♡ ° ⸙͎ ˀˀ ♡ ⃕ ◡̈ ◡̈ ꒰ ⌦ ✗ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ⌟ ↳ ❝❞ ➤ ↲ ۪۫❁ ཻ ུ ۪۪ ۪۪ ⎧ ⋅ ⋅ ..⃗. ┊ೃ ╰► ꒱ ➛ ➛ ↴ ❱ ✿ • ˖ * ℘ ﹋﹋ ❛ ╯ ❲ ❳ ∞ ‹∅ ┊ ➹ ੈ ♡ ‧₊˚ ↱ ᵕ̈ ↷ ೃ ╲ ╱ 彡 ✥ ❥ Ꮠ ➜ ᎒ ☈ ❁ ⸙͎۪۫ ⊰「 ੈ ❀ 」」. .⃗. ༉ ‧₊˚✧. ˚ ⚘ ˏ`୭̥ * ೃ * ૢ✧ ཻ ུ ۪۪⸙͎ ೫` ⃟ ཹ ։❀፧ ੈ✩‧₊ ૪'ރ፧ ࿐ ° ↳ ׂׂ ૢ ༘ ۵`⌧. → × —✖ 〰〰 ︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵ ⚘݄⿴݃ * ₊˚ ꒰ :: ≡ ෆ┊. ,! ♻, .⸼۰ ۪۪۫۫ ❬ ヾ ︿︿ ،، ♡ ⏧ · ₊̣̇. ❵ ﹏﹏﹏❅ೃ ∞. ; ‹⌇ # ⃞ @﹫ ₍₎  ✩✼。 ゚ ・ ゚ ・ ミ ೃ ‧₊˚ ˗ˋˏ ˎˊ˗ ⊱⋅ ⊱⋅ ⋅⊰ ❵ ❵ ೋ ❥ • ➥ * ೃ❅ ,. ˚₊ · ͟͟͞͞➳ ↻↺۬◦۪۪̥ ͜͡ ፝✿ - ̗̀ ː͡₊ˀ 〜 📁ᥴˀ⸼᮫͓ͯ̽❳ ;. ⸙. ͎۪۫ Oº ° '¨ ¨ ፝ ֯֟ ت → × - ⁶ ︸ 〞ꜜ ͎ ╰ ╯ ╱╳╲ ⸗ = ͟͟͞͞: 〣 ꞋꞌꞋꞌ ҂ ˘˘˘ ˘˘˘ ⸝⸝ ¦ ꜥꜤ ﹆ ꜛ ꜜ ꜜ ⸃⸃ ⸼ ꞈ ⸗ ⭏ ▾ ꭛ ˖ ˖ ︴ ↻ ⇁ ﹏゛ ⇢ ゙  ⁾⁾ ⁾⁾ ⭞ ଽ ୭̥ ➶ ↻ ↻ ✘ ┈ ₊̇ ° ˟̫ː ៸ ៸。 ٬٬ ␣ ❪  ̄ ҩ ✕   ͝ ۫ ۪۪۪۫ ”ᵎ 〇 ,, ㅤ ᅌ ❫ ٠ِ٘ٓ ℮ ℮ ▪ ❬ ❭ ❨ ❩ ⸂ ᵎ, ⃕ ➘ α ❴ ⟨⟩ ︵─┊-˚̩̥̩̥) ❫❪ (، ﷻ ෆ∞ ೃ❅≡ 〈〔< ㄑ (ㄥ = 三 == 《《 ̄ ̄ ̄ (丶 /\.˙˙. 〝!? 冫 人 | ! i ^ i ゝ 〔〔〕〉 ⵢ◞⃕ ◡̈ ꒰ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ཻ ུ ۪۪۪۫ ⎧ ..⃗. ꒱ Ꮠ ⊰ .⃗ ༉ ‧ ⃟ ﹫ ˚◦⸵ ˬ̽. ̽ ⸽⋆≿⁞ꜜ₊̣﹏﹃﹄ 「」 ₊。 ゚ ➶︾ 〃 ・ ﹢ ̼ ⌁⌔⌕ ⌮┊┈┄┆︱︳ ﹋﹉ ﹊﹍﹎‿︵ 〄␣₎⁾₍⁽ “˘︵︶ ⌫⌦ ␍ ␎ ℭ ℮℻⊹ ℮℻⊹ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ˙˙˙ ̼ ͝ ︴ⵓ⌕⎙〻〼 〾 ⅌ ⌸ ⌲ ⌯ ⌮ ␥ ␦ ⎴ ⎗ ⎕ ⎓ ⌑ ␥ ㅤ ֮ ⃢ ㅤ ࿆
ᥲ ꞗ ᥴᥱ ᧉꫀℎ ι ᥣᥖ꧑ꪑ ᧗ ᥒ ᥆ꪮ᥉ ᥙ ᥎ ᥕ ᤐ ᭙ ᥊ ᥡ ᤁ ℂℍℝℙⅈⅆℽℕℚℝℤℾℿ⅀ⅇ ℂℍℝℙⅈⅆℽℕℚℝℤℾℿ⅀ⅇ ⁰ ¹ ² ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

Kaomojis!

(ᵔ๑ᵕ̳ ᴥ ᵕ̳๑) ₍ᵔᵕ̳ᴥᵕ̳ᵔ₎ っ ि ♡ ゞ ₍ᵔ๑ ・ ᴥ ・ ᵔ₎ ヾ (˛˛˛ ・ ︿ ・ ˛˛˛) ノ ゙ 。◍ ʕ = ・ ᴥ ・ = ʔ ٩ (๑ • ́ ₃ • ̀๑ ) ノ ゙ (๑ • ᴗ • ๑) ♡ ꒰˘ᵌ˘꒱ ♡ (˘͈ ᵕ ˘͈ ♡) ʕ๑ • ́ᴥ • ̀๑ʔ ʕ ; • `ᴥ • ´ʔ є (• ⌔ •) э ˏ₍ • ɞ • ₎ˎ (ಥ‿ಥ) ノ ゙ ଘ (੭ * ˊᵕˋ) ੭ *

Símbolos softs

*peguei esses no pinteres, ok?*

1.-   ᜊ  您 .𝘀ꮻ𝗳𝗍  𖣯 ⋆   ˖ ࣪ ! 𓈈
       𓂃❟ ¡ 𝗰𝕙𝗮𝕖𝕪𝗼𝘂𝕟𝕘 ✦  ១
      ،꒰ ⌦  ࣪🔭˖ .ぅʕ•̫͡•ʔ ⨾ 𝙸𝚂𝙰⌁
     ⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
2.-  ꒷꒦꒷︶꒦꒷︶꒦꒷︶꒷꒦︶꒦꒷︶꒦꒷꒦꒷
      💭𓂃𑁍 ࣪˖ 𖦹  𝘀𝗵𝕚𝗆 🩰 𝗯ᥙᑲᑲꙆ𝖾𝘴
      ᜊ  🧠   𖥻 𝘆𝗼𝕠𝕟  ˒˒⌁  ♡͙۪  ⌦ ⨾ ⌁
      ฅ́˘ฅ̀ ۫ ˑ 𖥻 ִ ۫ ּ ﹗ ˖ 𝗰𝘂𝘁𝗲 𓂃  ♥︎  𖣠 !
3.-  ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა  愛¸𓏲࣪ ˚.꒷ キ
      𖥻 🆂︎𝗲𝘂𝕟 🎀𖥔. ، 𓄹𓈒  Ꮺ
      𒀭̠𓂃  𝟬𝟯  🅛︎🅘︎🅝︎🅔︎.
       ✦%˖ ࣪ ꒷ ࣪˖ ⌕ 𝘀𝗼𝗳𝗍𝗂𝗲 💌
4.-    ᭔꒷꒥꒷꒦꒷᭔ㅤ⩇⩇:⩇⩇ 𓏲 𓄰        Ꮺ ָ࣪  ۰ .
        ♥︎ ◞ ࣪˖ ♡ ≀ ٬٬ 𖥔 𝘆𝕖 𝗲ᴜ𝗇  𓍲𓍲 ⭑⚠︎
         𓍯 ࣪🎈 ᳝ 𝖻𝖺𝖻𝗒!!  ᐢ. ֑ .ᐢ ◖ :¨·.·¨:
         𓂃𖣠 ˖ 𖥨៹ ─╌  ˊ͈ . 🔖﹙🅹︎ᵎ﹚
5.-   𝅄 𝗹𝗶𝘁𝘁𝖾 𝗀𝗶𝗿𝗹 🍽 ᭔꒷꒥꒷  ˄·͈༝·͈˄
        ⛓𔘓 𖠵 ❟ 𝗦𝕦 𝗺𝗶𝕟 ⨾ ⌁ ᯽𖥻
        ა▭▬̗̀ ❪❪ ଡ ✦ ᭔꒷꒥꒷꒦꒷᭔
        ∩⑅∩ 🐄  𝟸𝟶𝟶𝟷 🥛 ≀ ٬٬ 𖥔
         
6.-   ⩩ 𝕤ᴇ 𝗲ᴜ𝗇 ૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა𑁍 ࣪˖ 𖦹 🌱
       ˙˖ ҩ ・៹🌲 ָ࣪  𝘀𝗈𝖿𝘁 , 𝗀¡𝗿𝗅 ۰ .،𐂂 ๋࣭ ‣
       𓄯﹪𓏔 ∿ ִֶָ݁ 🍄 ꒷꒥꒷ 𝅄  𓈈 𐑺 ☺︎︎
       ∘ ꕀ ∘ ꕀ ∘ ꕀ ∘ ꕀ · · · · · ꕀ ∘ ꕀ
     
 
         #Bios "3RACHA"
1.-     ⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
          𓈈 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗅𝖾 𝗯𝗈𝗒 ⭑ 🉇 🔪
          𓍼𞥊 🐄  ᒍ. 🅞︎𝗻𝗲 ʚ₍ᐢ. .ᐢ₎ɞ
          𖥻   ̨𖥔 ᳝ ࣪   🔭݉  ¡ 𝘀ɘ𝕖 ꒷꒦
2.-     ꒷꒦ 𔘓 𝗵𝗲𝗲𝘆! 𝗯𝗮𝗯𝘆 𓏧𓂅
          🗯  ##⠀🧷  𝗌𝗉𝗲𝗮𝗿 . 𝗕
          ⚠︎ ˇ %  𝗅𝗈𝗏𝖾  𝘆ø𝘂  🧂
          𓄹⠀❥︎  𖦹⠀徐長斌!  ꜣ   ★
3.-     z𝗭z...𝗯𝗮𝗇𝗴 !?! ☻︎ 𝗹¡𝗻𝗲 #
          ♥︎__ 𝗖𝗕𝟵𝟳 % (ノ・o・)ノ¡!
          ᨳ  𝗽𝗲𝗿𝖿𝖾𝗰𝗍 𓂃 소년  ٫  🔭  
          💬    𓆪   𝖼𝗁𝗮𝗇♥︎    ҂    由
         crdts: loutre♥

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE