🌱•ᵇᵉᵐ ᵛⁱⁿᵈᵒ ᵃ ᵐⁱⁿʰᵃ ᵖᵃᵍᵉ• 🍄

𝐌𝐞?

•𝙼𝚎𝚞 𝚗𝚘𝚖𝚎 𝚎 *𝚊𝚛𝚊
•𝚝𝚎𝚗𝚑𝚘 12 𝚊𝚗𝚘𝚜
•𝚖𝚒𝚗𝚑𝚊𝚜 𝚌𝚘𝚖𝚒𝚍𝚊𝚜 𝚏𝚊𝚟 𝚎: 𝚋𝚊𝚝𝚊𝚝𝚊 𝚏𝚛𝚒𝚝𝚊,𝚊𝚜𝚜𝚊𝚍𝚊 𝚎 𝚎𝚝𝚌 𝚎 𝚝𝚋 𝚙𝚒𝚣𝚣𝚊

~𝙴𝚜𝚜𝚊 𝚜𝚘𝚞 𝚎𝚞 𝚋𝚋 ☃︎

✌︎•𝕚𝕔𝕠𝕟𝕤•✍︎

ↀ       ⬩     ⬧        ⬥        ⊹       〨        ⩌         ⩍       ⩋       𓊌      𓇿       𓊔        𓈈       ㆐        Ⳋ        ︳       ⴰ    𔒴        ↻        𝅅         ﹐         ㄔ         ഒ         *      ⛓        𓎆        ⩩       ⵌ ٠     ᭡    ꕤ   𓈀   っ  𓊘  𓄹    ⦂    ᘏ   𔘓   𓈈   𓂃   𖠿    ཿ    ࿀   ᎔   ᎓     ᜴   ᜵   ᝪ   ៚  ៳   ᠀   ᠉    ᤳ    ᨓ    ᭝   ᱺ   ᳃    ◯   ◦  ◡  ◠   ⋆    ۬۟۬     ⑅    ꠴   ੭   જ   ꞈ    ⸝    ˴   ›    ≡    ࿔   /   ଓ    ઇ   ઉ   ᧙   ᥐ   ៸   ૪   ೨   ␥   ■   ♧   ◇   ◈   ﹫   ꧔   ੭   જ    ꞈ    ⸝      ≡    ࿔    ଓ    ઇ    ઉ    ᧙    ᥐ   ៸   ໒    ː    ՞   ᵎ    ࿂  ﹆  ᰍ   ִ𖧧   𖤠   𓄹     ﹅  ᠀    ·    ꗃ    𖦹      𓈒       𖧧      𓂃      𝕝      𓄹    𓄼      ҂      ⬫      ܀         ⃝          ᘏ      ︰       ⚠        ꤥ         𓇬          𓃉        𓇸         𓆇       ⸃       ⸰         ⬞     𐑥        ᠈       ✉        ᨒ        ﹆         ⬝       𑁤        𔘓    𔓘      ᜊ        ᪤       ꒷      ⌨        ⬪         ↀ       ⬩     ⬧        ⬥        ⊹       〨        ⩌         ⩍       ⩋   ჲ   ᴥ

External link

•𝚋𝚒𝚘𝚜•

𖥻 ყᥙ ˒ ყᥙ ! hᥲku᥉h꧐. ૮₍⁀⤚⁀₎ა

ㅤ 💭🍙 ִֶָ 幽遊白書 ੭

ㅤ ꫯ 幽☆遊☆白書 ੭ 🍄

ㅤ ⌗ 𝗜𝗟𝗬 ˒ 𝗒𝗎 𝗒𝗎 𝗁𝖺𝗄𝗎𝗌𝗁𝗈. 🎡
💌₊˚.༄ ▅▅▅▅▅▅▅▅ 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐎𝐑 𝐑𝐄𝐁𝐋𝐎𝐆.
⩩ ⁄ w𝗲lᥴ𝗼mꫀ ꜜ𝗯𝖺𝖻𝗂𝖾! 있지? 있지!

확인? 확인! ᨒ 𝖿𝖾𝖾𝗅 𝘀𝗮𝗳𝗲 𝗁𝖾𝗋𝖾 ☕︎
𝗸𝗲𝗲𝗽 𝗋𝖾𝖺𝖽𝗂𝗇𝗀 . . . ੭ 𝕞𝕪 𝗅𝗎𝗏.

연꽃 ᭥ 𝕙ᥲv𝖾 ⃔𝖺 𝗀𝗼𝗼𝕕 tim𝖾 𝗁𝖾𝗋𝖾! જ
▦ ˒ ★ — 𓏲ꪆ ! ꗃ they/them.

ㅤ ✦ she/her ⸝⸝ 🕊️ 𝗹𝗈𝘃𝖾𝗹𝗒. ♡︎

ㅤ 00면 ⊹ 🎀 𖧧 he/him. ⌕ 𔘓

ㅤ ⌗ 🌷. ᥣuv. ♡︎ ≧▽≦ ! she/they
𝗿𝗲𝗸𝗶 𖧧 🛹 𝘀𝗸8. 𓏲

ㅤ ⌕ 𓂃 kyᥲᥒ ⊹ rᥱkι. ִֶָ 🛹

ㅤ 𓏲 レキ 一 4ever. 🍱

ㅤ ⬫˙𓈒 ᥣ꧐vᥱ bᥣ꧐ᧁ ! 𖥻 kyᥲᥒ rᥱkι
• ✦ 생명¡🌷 𝗁𝖺𝗉𝗉𝗒 ⿻ 𓈈

• ﹆ ੭ 𝖳𝖳🍭៸៸ 𝆯ִ 𝘁𝘄𝗶𝗰𝗲,𝘁𝘄𝗶𝗰𝗲🏡

• ꗃ𝖠𝗅𝗈𝗇𝖾. . .♡ 𝟢𝟧/𝟢𝟤⨾ 𝖾𝗅𝖺:𝖽𝖾𝗅𝖺🥛

• 【 𓆪 𝗰𝗎𝘁𝖾🌸 ꒦⩩ 】

Fiiiiiim

Pode me seguir?? Ou deixa seu coração??'

External link
OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE