About

Disponibilizando coisas para sua conta,especial 400 seguidores

-🦛Simbolos:

𓎆        ⩩       ⵌ      ᳦      㚼     ┈       ⵌ        ⌯     ⨳        ⚬        𔔀         ⬦       𓈀        𓋰       𓏔    𓈃       ﹘         ﹏      ᳅       ⼓      𖧋       𔗘       𔔤    𖧷        ⧎       ⧘        𑃰       𖧡          𔗂        𔔢         𓊕       𓈓       𓇾       ᝆ       𔓕       𓍼       𓂄      𐄹     㔾         ᘐ       𐂲      𓄰        𔒱       𔖳         𐂴       𔘗      𔔁       𓏹          𓈟         𓈁         𓄲        𓄳         𓄴     𓄵     𓄶      𓄷        𓄸 
⛸️ ぃ ˑ  𖥻 ִ ۫ 𖠗 ⋆ ▭▬  ▸ ִֶָ  𖦹  𓄹𓈒 𖥔  ⊹  ˑ  ִ  𓂄  𐩗  ⩇⩇' 🕷❗𖠵  ▞▚▞▚▞▚  𝐓.  ﹪  ᱺ  〄  ᠀ 𔔢  🝙  ᕱᕱ  𖥦  ໑  ⵢ ꒦꒷  ꕤ  𓈃  ⫘⫘⫘  𔘓  ✹  ♡︎  𓁹  ☠︎  𑁍  𓆉︎  𖣯  𓆩 𓆪  ﹫  ‣  ン  ⸃  ⟠  ᥫ  ᥐ  𒀭  𖣗  𖧧  マ  ︩︪    ⩄  ❀̸  ੭  ꖹ· ˚ˎˊ˗  ꊞ  ✁  𖠵  ꗃꠂꠥ  ❍  ∅  𝄄︕ 𐦙 𐦕 𐦋 𐩗 𐪞 𐪚 ় ४ ֎ 𔓐 – 𖡩 𓐆 𖨳 ✫ ✯ ✭ ⛌ ⛉ ⚝ ⚐ ⚃ ♺ ⌇ ⌖ 𓄧 𓋲 𖠌 𖤘 𖤺 🀰 ○ ●  .   .  Ⱉ  ॱଳ͘  ıllıllı  മ  ⩎  ✶  ᘒ  ͽ  ⚲  𓆩  𓈊  ،،  ˶  ▹  𐐫  ፀ  ✦ 𑁤  ᐛ  ✶  ᨷ ⚇  ͽ  ᐢᐢ  ⺲  𐄬 ଘ  𖡩  𖠗  𔖏  ✠  ⩨ 𖥠 ❈ ✧ ౾ ᨎ ໒ ଡ଼ 𓆩 𐑺 𝟑 𖥨 ≛ ⬔
             ║▌│█║▌│ █║▌│█│║▌║
               ๋࣭ ⭑ ⸱៰ ͘ ࣭⸰ 𖥔 ͙ࣳ

-🐬 Legendas:

🗺⌇⌗ • seu texto !⌇℘ ib? ┊tags
seu texto ┊⛄️┊ib ?┊𝐭 𝐚 𝐠 𝐬 :
🧸 ៸៸ ˚ sorry for not posting! <3 ˚ ♫ ·˚ ༘ | ib ?
🌿⌇⌗ ⭒ ֢ ৎ୭ ❲ pls 😩 ❱ ָ࣪ᬡ | 𝐢𝐛 - ↑! ᰔ🛍 taggies:
🎀⁀➷┊◡̈ (mensagem) ┊ılıılı.ılıılı ┊-ˏˋ 𝐭𝐚𝐠𝐬 ´ˎ-
posted! 📢 『 ʚ₊˚‧✿ 𝓲’m in love- !👒 』⤷₊˚ ib: ? tags :
🦢·˚ ༘ ∘《 ⤖ seu texto ❕》∘ 𝐢𝐛 ? ⊹˚˖⁺ 𝐭𝐚𝐠𝐬: 🕊
⸝⸝ 𖥻 🔖 seu text ˖ ⋆ ࣪ ݊𓈈͓ ib :: ? ⭒ 🍓
🧾 = 𝗶𝗯:?? ¦ seu texto ¦ tags:
𓋲⌗ ʚ seu texto ɞ ⌜ ib: ⌟
𖠳⌇ ⌗ legenda⌇ 𖠿‧₊˚✧ ⌇⤜ ib: ˚˖⁺ tags
⌗💐،، › ˖ ⌕𖠿 ⸝⸝《 (text here) 》! ⤜ ⤛ ⚓︎ ⬫ִׄ
· ˖˚ ⌗🪐 seu texto ‼️⚓︎ taggies:
꒰🌿꒱ ↳ seu texto ¦➤ 𝗼𝗽𝗲𝗻! ¦ 🤍𝐼𝑏-?? ¦ 𝑡𝑎𝑔𝑔𝑖𝑒𝑠-
✿ ·˚ ༘ ∘『 』∘ 𝐢𝐛 : ∘ ⌞ 𝐬/𝐨 : ⌝ ⊹˚˖⁺ 𝐭𝐚𝐠𝐬:
✿ - legenda ⌜🧺⌟ |𖥻𝓲᥇: @. | 𖥻 tags :
꒰ 𝗶𝗹𝘆 ꒱ | seu texto | 𝗜𝗕: ? | 𝘁𝗮𝗴𝘀
↪︎ 🍁 podcast! ꒱ ⌇tc ➹ cc ≫ ? ➤ 🐞 ! <3 ∘ ∘ ∘
𖠳 texto! ᨒ 𝗂𝖻: ? | 𖠿‧₊˚✧
✉️: ❝ text here!! ❝ 𖥵⑅𖥵 ⵓ ⌗tags:ⵓ 𐀔
⌗ 🧁 : 𝗌𝗎𝖺 𝗅𝖾𝗀𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗂𝖻: ? | 𝘁 𝗮 𝗴 𝘀
⌗ ⭒ ֢ ৎ୭ ❲ boa tarde <3 ❱ ࣪ | 𝐢𝐛 - ? ᰔ taggies:
⤜ ⨳ ࣪• seu texto ✿ ib :: 𖥻 tags:
⸝⸝ 🎬 𖥻 𝖫𝖾𝗀𝖾𝗇𝖽𝖺! ˖ ⋆ ࣪ ݊ 𝗂𝖻: fyp! - 𝐓𝐚𝐠𝐬 ::
⤜ ⨳ ࣪• ˖°⊹‹ 🦙 ✿ • ʚ hey! ɞ ˖ ࣪⋄ ‹ ⋮ ⤜ ib - me? ៸៸ ⋮ 𝐭𝐚𝐠𝐬 ::
✿·˚ ༘ : 𝖫𝖾𝗀𝖾𝗇𝖽𝖺! ⚡︎ 𝐢𝐛 :: fyp! ✧ ꒱ -
➤┊ ılı.lıllılı.ıllı┊⋒┊𝐢𝐛 ➝ fyp!┊𝐓𝐚𝐠𝐬 ➝
𓋲⌗ ʚ my texto ɞ ⌜ ib: ⌟
🫐 ❝ i posted ! Take a look? ❞ 𝐢𝐛: lots 𓈈 ✿ ⊹˚˖⁺ 𝐭𝐚𝐠𝐬:
»̶ ⌗ caption here⌇𝙸𝙱: |
— 🐞⊹˚˖⁺ ⤖ ⌗ put your caption here ⤖ ib: ___ ⤖ ⤷ s/o: ___ ⤜⤛ ⚓︎ tags ⤖ —
𐀔 ·˚ ༘ :: caption here┊𝖨𝖡:┊꩜┊
⌗ ᰔ ˚˖⁺ ⌞ 𝗂𝖻: 𝗆𝖾! ⌝
જ - legenda ∘ 𝗂𝖻 : ___ ∘ 𝗍𝖺𝗀𝗀𝗂𝖾𝗌 :
𖠳⌇ ⌗𝖯𝗈𝗌𝗍𝖾𝖽! 📢⌇‧₊˚✧ ⌇⤜ 𝖨𝖻: ˚˖⁺𝖳𝖺𝗀𝗌𝗌:
𓋲⌗┊「 ☕️」➤ 𝗰𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗻! ┊ ꒰ 𝘁𝗰: ꒱ ꒰ 𝗶𝗯: ꒱ ┊⋒ 𝘁𝗮𝗴𝘀:
𖠳⌇ ⌗ legenda⌇ 𖠿‧₊˚✧ ⌇⤜ ib: ˚˖⁺ t a g s ::
⌗ 📜 ┊seu texto┊ib:┊t a g s:
- seu texto -「 🧁 」➤ seu nome! ꒰ 𝗜𝗕: ꒱ 𓈈┊꩜┊ 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬:
🧋❝ text here!! ❝ 𖥵⑅𖥵 𓇇 ⵓ ⌗tags:ⵓ 𐀔🧾
*₊˚꒰ 🤍 ❝ ❞ ✿ cc: me┊꩜┊ tc: ? ✿ ·˚ ༘ ib: me ⵓ ⌗tags:
ᰔ 𝗂𝖻: ˚˖⁺ 𝗂𝗅𝗒 ! જ ⋮ oii ⚡︎
ʚ 𖥻 sua legenda | seu texto! | ⌜🍱 - 𝘁𝗮𝗴𝘀 ⌟ -›
⤜ ࣪• ˖°⊹‹ 🎂 ✿ • texto ɞ ˖ ࣪⋄ ‹ ⋮ ⤜ ៸៸ ⋮
— 🍭 ✧˖ ݁ ˓ ⌜𖥻 sua legenda! ⌟ ✩ 𓂅 ⨳ な || ⤜ ˖ ࣪⋄ ✿ ›
𖥻✿ seu texto ⌞ib:??⌝
꒰꒰ 🥡 • - ›› — boo ! • • 🐮 — [ ʚĭɞ ] • • ib | тαցցѕ:
✿·˚ ༘ : 𝗅𝖾𝗀𝖾𝗇𝖽𝖺! ⚡︎ ꒰ 𝐢𝐛 :: fyp! ✧ ꒱ -𝐬/𝐨- :: 𝐭 𝐚 𝐠 𝐬 ⚘ ::
⊹ 🐇 ִֶָミ | ιв: | ៹ ࣪ ุ๋🍧 |ꞋꞌꞋꞌтαցցѕ:
ᯥ 🏝 ˖ ࣪ ‹【 ⨳ Seu texto 】ib ៸៸ ? ᨒ 𖥻 тαցցѕ:
👻 ✦ ࣪ ˖ 【 ⌗ 】★ 𓂅 ⨳ 」 || xoxo, <3 𖥔 ࣪˖ ⋆ 𖦆 ›
⤜ ⨳ ࣪• ˖°⊹‹🦘✿ • ɞ ˖ ࣪⋄ ‹ ⋮ ⤜ ib - ៸៸ ⋮
˖ ۫ ଘ 🐨 ≀ ་ ˖ ׂ caption here ⬫ ׂ ׅ ⤜ ꢆ 𓈒֢ ֺtime ۪♡̶ – tags here ໒꒱ ⤿ ִׄ ﹡ ֺ ۪ . ᮫
⤜ 💌 : ⨳ ꢆ 𓈒֢ ֺ ib: ɞ , - ꒰ love, ꒱ ࣪˖ ⋆ (give credits pls)
⌗🧖🏼‍♀️،، › ˖ ⌕𖠿 ⸝⸝《 (text here) 》! ⤜ ⤛ ⚓︎ ⬫ִׄ
· ˖˚ ⌗🐬 new color ⚓︎ taggies:
⨳ › text! <33 ⚓︎ ib ៸៸ ᨒ taggies:
𖠳⌇ ⌗ legenda⌇ 𖠿‧₊˚✧ ⌇⤜ ib: ˚˖⁺ tags here <3
𖥻 texto! 🐮◞ 𖦹 ࣪˖ | ιв: | 𖥧𖥣。𖥧 | тαցցѕ:
꒰ 🧺 ⨳ text here ! ⋮ tags <3
🏹 ·˚ ༘ ∘《 ⤖ text here❕》∘ 𝐢𝐛 : lots ∘ ⊹˚˖⁺ 𝐭𝐚𝐠𝐬:
— ˗ˋ ʚ ʚ ˊ˗
ʚ — christmas ᵎ 🎄 || 𝗶𝗯: @ || 𝘁𝗮𝗴𝘀:
⊹˚˖ ༊ 🍣 𓈈 caption ⬫ִׄ ﹌ ︴𓂅 { tc: me & ? }
┊꩜┊ 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬: 𓂅 『thank you!』
🍧 ❝ Put something here❝ 𓈈 s/o⌇🍥⌇𖧧𖤣 taggies ⚛︎
➤ ┊ ılı - ┊𝐢𝐛 ➝ ┊𝐭𝐚𝐠𝐬 ➝
⋒┊͙ 𝐈𝐁 :┊͙ 𝐭𝐢𝐦𝐞 : ꒰ 00:00 ⌚ ꒱
࿔*:・° ┊͙ ➤ ఌ ┊͙- 7:41 𝐩𝐦 | ⌞ 𝐒/𝐎: @ ⌝ | ⋒ | 𝐈𝐁: | 🧁 | 𝐓𝐀𝐆𝐒 ఌ -
⋒┊𝐌𝐎𝐎𝐃: ◡̈┊𝐈𝐁: 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 que 𝐟𝐢𝐳𝐞𝐫𝐚𝐦┊— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —┊ʚ 00:00 ɞ 𝐀𝐌 𝐏𝐌┊𝐃𝐓:┊hope 𝐲𝐨𝐮 like it!
☕︎┊𝐈𝐁: ┊⌚: 00:00 𝐏𝐌 ┊𝐭 𝐚 𝐠 𝐬 :
*ೃ༄┊͙┊͙-⚡︎- 𝐢𝐛 :: -⋒- 𝐓 𝐀 𝐆 𝐒 |
🤍⁀➷┊◡̈ (mensagem) ┊ılıılı.ılıılı ┊-ˏˋ 𝐭𝐚𝐠𝐬 ´ˎ-
༉‧₊˚ ↳ ꒰ ☕꒱ ┊͙ TEXTO TEXTO ┊͙ ✎ᝰ̟۟ 𝐭𝐢𝐦𝐞 : ꒰ 00:00 🕰️ ꒱ 𝐭𝐚𝐠𝐬 ➯
➤ ┊ ılı.lıllılı.ıllı ┊𝐢𝐛 ➝ ____ ┊𝐭𝐚𝐠𝐬 ➝
࿔*:・° ┊͙ ➤ texto! ఌ ┊͙- 7:21 𝐩𝐦 | ⌞ 𝐒/𝐎: @pessoa ⌝ | ⋒ | 𝐈𝐁: texto | 🧁 |
✿‧₊˚ - 𝗍𝖾𝗑𝗍 𝗍𝖾𝗑𝗍! ⚡︎ ꒰ 𝐢𝐛 :: ✧ ꒱ 𝐭𝐚𝐠𝐬 ::
役職⊹˚˖ ༊ 🍥 𓈈 𝖼𝖺𝗉𝗍𝗂𝗈𝗇 ⬫ִׄ ﹌ ︴𓂅 𝐈𝐁 : ┊꩜┊ 𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬:
𖥻 ✿• ℘ text text! ⚓︎ 𝐢𝐛 : ⊹˚˖⁺ | 𝐭𝐚𝐠𝐬
➤ 무당 ┊ ı𝗅ı - my stans ┊𝐭𝐚𝐠𝐬 ➝
✿·˚ ༘ : 𝗅𝖾𝗀𝖾𝗇𝖽𝖺! ⚡︎ ꒰ 𝐢𝐛 :: ✧ ꒱ -𝐬/𝐨- :: 𝐭 𝐚 𝐠 𝐬 ⚘ :
✿ ·˚ ༘ ∘『 』∘ 𝐢𝐛 : ∘ ⌞ 𝐬/𝐨 : ⌝ ⊹˚˖⁺ 𝐭𝐚𝐠𝐬 ::
| | ☻︎ | ఌ | ılı.ıllı. | 𝐒/𝐎: | 𝐈𝐁: | ᜊ | 𝐭𝐚𝐠𝐬 🌷 ·˚ :
🦢 ·˚𓍯┊𝗂𝗅𝗒𝗌𝗆 ◟̆◞̆ ┊ ılı.ıllı. ┊ ꩜ ┊𝐈𝐁 ::┊ఌ┊
𝓟osted! 📢 日本語『 ʚ₊˚‧✿ 𝓲’m in love- !
⌗🍥 escreva aq•⌇ib: ꩜┊tags
📓 ะ ↳ caption┊𝖨𝖡 ⌜⌟ 🜰 𝗏𝖼 𓂅
𓄼 ₍ᐢ..ᐢ₎ 🐩 𖥻 [𝐏𝐞𝐝𝐢𝐫𝐚𝐦 𝐦𝐮𝐢𝐭𝐨] ᵗⁱⁿʸ ◝🥛 𝒯𝒶ℊ𝓈:
🕰 𓈈 new caption! ‹3 | ♥︎ ib:: 𓂅 | ➤ taggies –
🐼⌇⌗ •⌇℘┊ib:
— 🍉 𓂅【 ⌗ caption here ! 】»»— 𝗂𝖻: —««
★ ⌜ 𝗏𝖼 ⌝ ☀️ 𖦆 › taggies 🐬
⌗🐬𓈒𓏸 𖠿 ⸝⸝《 》! ⤜ ib : ⤛ ⚓︎ ⬫ִׄ 🌴⤜ ࣪• ˖°⊹‹ 🌿 ✿ • Oieee ɞ ˖ ࣪ ⤜
— 🍭 ✧˖ ݁ ˓ ⌜𖥻 ib: ⌟ ✩ :⌗ tags:˖ ࣪⋄ ✿ ›[🍥]⌗ 🏷️· ┊𝐓𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀𝐋:┊𝐈𝐁:┊𝐭 𝐚 𝐠 𝐬 :
⌗ 🌹 ┊𝐓𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀𝐋:┊𝐈𝐁:┊𝐭 𝐚 𝐠 𝐬
꒰⛸️꒱ ↳ Pergunta┊MOOD: ☻︎┊Tags:
🧾 = 𝗶𝗯:?? 𝘴/ꪮ: ˘ᵕ˘ ¦ ఌ tags:
꒰ 𝗶𝗹𝘆 ꒱ | seu texto | 𝗜𝗕: | 𝗧𝗰: | 𝘁𝗮𝗴𝘀Nome p house soft: Bublex.friendlyzs
𓋲⌗ ➤
(Legenda). {💖} seu texto|☕︎𝗶𝗯:|𝘁𝗰:|𝘁𝗮𝗴𝘀 •𝐀𝐭𝐞 𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨•
Emy~:
🍓: ❝ text here!! ❝ ⌗¦ 00:00 ¦ 𝗶𝗯:┊ 𝐓𝐚𝐠𝐬:
🎀⌇ ⌗ legenda⌇⛸ ‧₊˚✧ ⌇⤜ ib: ˚˖⁺ T•A•G•S
꒰🌴꒱ ✈︎*seu texto* | 𝐢𝐛: | 𝚖𝚘𝚘𝚍:☹︎☺︎︎ | ☀︎︎ tags:⌗
📜 ┊𝗲𝘂

External link
OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE