โคœ ๐–ผ๐—ˆ๐—…๐—ˆ๐—‹๐—‚๐—‡๐—€ ๐—๐—Ž๐—๐—ˆ๐—‹๐—‚๐–บ๐—…! โค›

โคœ ๐–ผ๐—ˆ๐—…๐—ˆ๐—‹๐—‚๐—‡๐—€ ๐—๐—Ž๐—๐—ˆ๐—‹๐—‚๐–บ๐—…! โค›

coloring tutorial!
app: 24FPS
to- do: click the rainbow
circle button and import
tak3 on m3! and save.
app: prequel
exposure: 50
contrast: 31-
highlights: 50-
shadows: 30-
haze: 20
glow: 20
blur: 50
effects: dust- 15
app: colortone
Alvon - intensity: 50
๏น๏น๏น๏น๏น๏น๏น๏น๏น
if you use this coloring please
give coloring creds aka cc! :)

โคœ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‡๐—๐—Œ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—Œ๐—’๐—†๐–ป๐—ˆ๐—…๐—Œ โค›

โคœ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‡๐—๐—Œ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—Œ๐—’๐—†๐–ป๐—ˆ๐—…๐—Œ โค›

:: ๐–ฟ๐—ˆ๐—‡๐—๐—Œ! ::
๊ฉœ แœŠ ฤฑlฤฑ.ฤฑllฤฑ. โ—Ÿฬ†โ—žฬ† โ”Š โคœโค› โŠนหšห–โบ โ‡ข สšษž โ† โŠฐ โŠฑ โŒ— เชœ โ—กฬˆ ๏ฝกเณƒเฟ” โฃย เณ‹ โ”Šอ™ ื‚ื‚เซขเผ‹เผ˜เฟ โ‹’ โšก๏ธŽ โšฏอ› ยทหš เผ˜ ห˜อˆแต•ห˜อˆ เถž ๊’ฐ ๊’ฑ๊’ฆ๊’ท๊’ฆ๊’ฆ๊’ท๊’ฆ๊’ท๊’ท๊’ฆ โ’ โœฐ -ห‹ห เผปโเผบ หŽหŠ- ห—หห‹ ยดหŽห— โœฟ โžท
:: ๐–ฟ๐—ˆ๐—‡๐—๐—Œ! ::
๐–ผ๐—๐–พ๐–พ๐—„๐—’ ๐—‹๐–บ๐–ป๐–ป๐—‚๐—
๐–ฆ๐–บ๐—‡๐—Ž๐—…๐–บ
๐–ช๐–ฆ๐–ฅ๐—…๐–บ๐—๐—ˆ๐—‹๐– ๐—‡๐–ฝ๐–ฅ๐—‹๐–บ๐—†๐–พ๐—Œ๐–ณ๐—๐—‹๐–พ๐–พ
๐—…๐—ˆ๐—๐–พ๐—‹๐—‚๐—‡๐–พ
๐—†๐–พ๐—‡๐—‚๐—‡๐–บ ๐–ฆ๐—‹๐–บ๐–ผ๐—‚๐—ˆ๐—Œ๐–บ ๐–ฎ๐—‹๐—‡๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—Œ
๐—‰๐—‹๐–พ๐—๐—๐—’ ๐—’๐—ˆ๐—Ž (๐—‡๐—ˆ๐— ๐—ˆ๐—‡ ๐–ฝ๐–บ๐–ฟ๐—ˆ๐—‡๐—.๐–ผ๐—ˆ๐—†)
๐—‹๐–บ๐—‚๐—‡๐—’๐—๐–พ๐–บ๐—‹๐—๐—Œ
๐–ด๐–จ๐–ฌ๐—ˆ๐–ผ๐—„๐—Ž๐—‰

โ”Šอ™๐ก๐—ผ๐ฐ ๐ญ๐—ผ ๐ ๐ซ๐—ผ๐ฐ ๐ฒ๐—ผ๐ฎ๐ซ ๐š๐œ๐œ๐—ผ๐ฎ๐ง๐ญ! โ”Šอ™ โŠนหšห–โบ

โ”Šอ™๐ก๐—ผ๐ฐ ๐ญ๐—ผ ๐ ๐ซ๐—ผ๐ฐ ๐ฒ๐—ผ๐ฎ๐ซ ๐š๐œ๐œ๐—ผ๐ฎ๐ง๐ญ! โ”Šอ™ โŠนหšห–โบ

๐–ฟ๐—ˆ๐—…๐—…๐—ˆ๐— @๐—€๐–บ๐—‚๐—‡.๐—๐—‹๐–บ๐—‚๐—‡.๐—๐—‹๐–บ๐—‚๐—‡๐—Œ ๐—ˆ๐—‡ ๐—๐—‚๐—„๐—๐—ˆ๐—„ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‹ ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–พ!
๐—Œ๐–พ๐–บ๐—‹๐–ผ๐— ๐—Ž๐—‰ โ€œ๐—€๐–บ๐—‚๐—‡ ๐—๐—‹๐–บ๐—‚๐—‡๐—Œโ€œ ๐—‚๐—‡ ๐—๐—‚๐—„๐—๐—ˆ๐—„ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—๐—๐–พ๐—† :)
๐—‚๐–ฟ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐–บ๐—‹๐–พ ๐–บ ๐–ฟ๐—‰ ๐—‚ ๐—‹๐–พ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—†๐–พ๐—‡๐–ฝ ๐—๐—‹๐—’ ๐—๐—ˆ ๐—Œ๐—๐—Ž๐–ผ๐—„ ๐—๐—‚๐—๐— ๐Ÿฃ ๐—๐—๐–พ๐—†๐–พ. ๐—‚ ๐—๐—ˆ๐—Ž๐—…๐–ฝ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ๐–พ๐—Œ๐—๐—๐–พ๐—๐—‚๐–ผ ๐—ˆ๐–ฟ ๐–ผ๐–บ๐–ฟ๐–พฬ :) ๐–ฝ๐—ˆ ๐—‰๐—ˆ๐—‰๐—Ž๐—…๐–บ๐—‹
๐—Š๐—Ž๐–พ๐—Œ๐—๐—‚๐—ˆ๐—‡๐—Œ, ๐—๐—๐–พ๐—†๐–พ๐—Œ, ๐–พ๐–ผ๐—. ๐–ฏ๐—ˆ๐—Œ๐— ๐–บ๐—…๐—ˆ๐— ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–พ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‹ ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–พ ๐–ฟ๐—ˆ๐—…๐—…๐—ˆ๐—๐–พ๐—‹๐—Œ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—‚๐— ๐–ผ๐–บ๐—‡ ๐—๐–พ๐—…๐—‰ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐—€๐–พ๐— ๐—Ž๐—‡๐—Œ๐—๐–บ๐–ฝ๐–ฝ๐—ˆ๐—๐–ป๐–บ๐—‡๐—‡๐–พ๐–ฝ ๐—‚๐–ฟ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐–บ๐—‹๐–พ ๐—Œ๐—๐–บ๐–ฝ๐–ฝ๐—ˆ๐—๐–ป๐–บ๐—‡๐—‡๐–พ๐–ฝ.
๐—‚๐–ฟ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐–บ๐—‹๐–พ ๐–บ ๐–ฟ๐—‰ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—๐–บ๐–ป๐— ๐—๐—ˆ ๐—Œ๐—๐—‚๐—๐–ผ๐— ๐—๐—๐–พ๐—Œ๐–พ ๐–บ๐—‹๐–พ ๐—Œ๐—ˆ๐—†๐–พ ๐—‰๐–พ๐—ˆ๐—‰๐—…๐–พ ๐—‚ ๐—‹๐–พ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—†๐–พ๐—‡๐–ฝ ๐—Œ๐—๐—‚๐—๐–ผ๐—๐—‚๐—‡๐—€ ๐—๐—ˆ. ๐–ป๐—’๐— ๐—๐—๐—‚๐—Œ ๐—‚๐—Œ ๐–ฌ๐–ธ ๐—ˆ๐—‰๐—‚๐—‡๐—ˆ๐—‡<๐Ÿฅ
๐–ฉ๐–พ๐—Œ๐—Ž๐—Œ (๐—„๐—‚๐—‡๐—€)- ๐—๐–พ ๐–ซ๐–ฎ๐–ต๐–ค๐–ฒ ๐—’๐—ˆ๐—Ž! ๐–ง๐–พ ๐–ฝ!๐–พ๐–ฝ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‹ ๐—’๐—ˆ๐—Ž. ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—‚๐–ฟ ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐—ˆ๐–ป๐–พ๐—’ ๐—๐—‚๐—†, ๐—’๐—ˆ๐—Ž ๐–ผ๐–บ๐—‡ ๐—†๐–พ๐–พ๐— ๐—๐—‚๐—†!
๐–ผ๐—๐–บ๐—‹๐—…๐—‚- ๐—‡๐—‚๐–ผ๐–พ, ๐—„๐—‚๐—‡๐–ฝ, ๐–ฟ๐—Ž๐—…๐—… ๐—ˆ๐–ฟ ๐—…๐—ˆ๐—๐–พ, ๐–ฟ๐—Ž๐—‡๐—‡๐—’, ๐–ป๐–พ๐—Ž๐—๐—‚๐–ฟ๐—Ž๐—…, ๐—…๐—ˆ๐—๐—‚๐—‡๐—€ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—Œ๐—ˆ ๐—Œ๐—๐–พ๐–พ๐—!
๐–บ๐–ฝ๐–ฝ๐—‚๐—Œ๐—ˆ๐—‡ ๐—‹๐–บ๐–พ- ๐—Œ๐—๐–พ๐—Œ ๐—Œ๐—ˆ ๐—๐–บ๐—…๐–พ๐—‡๐—๐–พ๐–ฝ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐–บ๐—…๐—Œ๐—ˆ ๐–ฟ๐—Ž๐—…๐—… ๐—ˆ๐–ฟ ๐—…๐—ˆ๐—๐–พ ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—Œ๐—ˆ ๐—‡๐—‚๐–ผ๐–พ!
๐–ฝ๐—‚๐—‘๐—‚๐–พ- ๐–ป๐–พ๐—Ž๐—๐—‚๐–ฟ๐—Ž๐—…, ๐—Œ๐—ˆ ๐—๐—๐—ˆ๐—Ž๐—€๐—๐—๐–ฟ๐—Ž๐—…, ๐—Œ๐—๐–พ๐–พ๐—, ๐–ฟ๐—Ž๐—…๐—… ๐—ˆ๐–ฟ ๐—…๐—ˆ๐—๐–พ <๐Ÿฅ
๐–บ๐—๐–บ๐—‡๐—‚- ๐—†๐–บ๐—„๐–พ๐—Ž๐—‰ ๐—‚๐—Œ ๐—Œ๐—ˆ ๐—€๐—ˆ๐—ˆ๐–ฝ, ๐–ฒ๐–ฎ ๐—‡๐—‚๐–ผ๐–พ, ๐—…๐—ˆ๐—๐—‚๐—‡๐—€, ๐–ผ๐–บ๐—‹๐—‚๐—‡๐—€,
๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—Œ๐—ˆ๐—ˆ๐—ˆ ๐—Œ๐—๐–พ๐–พ๐—!
๐—†๐–บ๐–ฝ๐—‚- ๐—Œ๐—ˆ ๐—Œ๐—๐–พ๐–พ๐—, ๐–ป๐–พ๐—Ž๐—๐—‚๐–ฟ๐—Ž๐—… ๐–บ๐—‡๐–ฝ ๐—Œ๐—ˆ ๐—‡๐—‚๐–ผ๐–พ!

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE