Тук ще намериш нужда информация за профила ти!😊

- Bios ideas: {𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐜𝐡𝐚𝐫 𝐟𝐞𝐞𝐝 ᝰ 𝐁𝐜 𝐦𝐞! ⚡︎ 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐝𝐚𝐲! ♒︎ ꒱ :➪ᴡᴇʟʟᴄᴏᴍᴇ ⌨︎ ✰your fandom✰ •𝗴𝗼𝗱 𝗹𝗼𝘃𝗲𝘀 𝘆𝗼𝘂 :˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝗰𝗵𝗮𝗿𝗹𝗶 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 :˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝗮𝗱𝗱𝗶 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝗺𝗮𝗱𝗶 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝗰𝗵𝗮𝗿𝗮𝗱𝗱𝗶 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ˏˋ daily #𝗱𝗶𝘅𝗶𝗲 feed ◡̈ ˎˊ 𖤐┊cafe is 𝗼𝗽𝗲𝗻┊𖤐 ↳ (ur user) :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 :— ˗ ˋ ୨୧ ˊ˗ — ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 #𝗮𝗲𝘀𝘁𝗵𝗲𝘁𝗶𝗰 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹 𝗳𝗲𝗲𝗱 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 ♥︎ :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𖤐 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 #𝗮𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗹𝗶 𝗳𝗲𝗲𝗱 𖤐 ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦꒦꒷꒦ ↳ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁! :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝘁𝗼𝗰𝗮 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𖤐 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 #𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗶 𝗳𝗲𝗲𝗱 𖤐 ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦꒦꒷꒦ ↳ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁! :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𖤐 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 #𝗡𝗼𝗮𝗵 𝗳𝗲𝗲𝗱 𖤐 ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦꒦꒷꒦ ↳ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁! :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𖤐 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 #𝗲𝗹𝗹𝗶𝗲𝘇𝗲𝗶𝗹𝗲𝗿 𝗳𝗲𝗲𝗱 𖤐 ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦꒦꒷꒦ ↳ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁! — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𖤐 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 #𝗡𝗡𝗦 𝗳𝗲𝗲𝗱 𖤐 ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦꒦꒷꒦ ↳ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁! — ˗ ˋ ୨୧ ˊ˗ — ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦ 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 #𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗳𝗲𝗲𝗱 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 ♥︎ — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝗷𝗼𝘀𝗵 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𖤐 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 #𝗴𝗮𝗰𝗵𝗮𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗳𝗲𝗲𝗱 𖤐 ꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒷꒦꒦꒷꒦ ↳ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁! :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝙯𝙤𝙚 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗮 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 :꧁꧂ #𝐜𝐡𝐚𝐫 feed | ☟︎☞︎𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕝𝕠𝕧𝕖𝕕 :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #zoe 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝗕𝗶𝗹𝗹𝗶𝗲 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝗽𝗼𝘁𝘁𝗮𝗵 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #chase 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 :— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝗮𝗱𝗱𝗶 𝖿𝖾𝖾𝖽 ↳︎ 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱 <3 𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 #𝗰𝗵𝗮𝗿 𝖿𝖾𝖾𝖽 <3 ✎ᝰ you’re 𝖻𝖾𝖺𝗎𝗍𝗂𝖿𝗎𝗅 <3 ❏ ::you are loved - Идеи за видеа: 1. Как обичаш да ти казват на галено? 2. Кой ти е любимия сезон? 3. Каква марка е телефона ви? 4. Коя е 4-тата цифра от вашия телефонен номер? 5. Кое предпочиташ? Да вали, или да е слънчево? 6. Какви настолни игри харесваш? 7. Местиш се до моята къща! 5-тото ти емоджи е твоята реакция! 8. От какво устройство гледаш това видео? 9. Как отключвате телефона си? 10. Ако си разменим последователите, аз печеля или губя? - Usernames ideas: DUNKINS: chvlz.melio, .creativecharlx SUNRAES: addizconnect, inspire.adds

- Моя colouring:

PREQUEL:
Exposure:-50
Highlights:-50
Sharpen:+25
Blur:+25
INSTAGRAM:
Filter-garden

- Идея за още един colouring:
INSTAGRAM:
Filter-ultrailght
PREQUEL:
Highlights:
Shadows:
Sharpen:
Glow:
Aberration:
Blur:
EFFECT:
Diamond:
Filter:100
Star intensity:0
Star scale:0
Star rotation:100
FILTER:
Teal до 75
COLOURTONE:
Filter-coogle

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE