About my acc!

Credits/info

I made the coloring im using right now so
Cc: is me :)
I also made the theme so tc:me
Caption was made by : yara/decorcr as well as my bio!

Captions,bios,vcs,etc

Here are some stuff that might help you!

Symbols

⎙ ⩇ ⩉ ꐑ 𖣯 ⌕ ᨒ ᯤ ᯅ 𖤘 � 𖥦 ⏃ % 𓍯 𔗫 𔖲 𓂃 ﹆ ﹅ 𓄼 𓄹 ᭣ ꧞ 𓏲 𓂅 ꣼ ࿓ ࿔ ༄ ⌗ 𓈒 ⊹ 𖥔 ᨵ ꑘ ᜊ ᦒ ଘ ◖ ◗𖠗 ꗃ ٩ ะ ≛ ߸ 𖡡 𝆺𝅥 ꩜ 𖣠 𖦹 ❤︎ ♥︎ 𔘓⁩ ♡ ᥫ᭡ ✶ 𖤐 ★ 𒀭 𑁍 ꕤ ❑ ❒ !i!?!!﹗⦂ 𓈃 𓄲 𓄴 𓈀 𓊔 ❝ ❞ ❛❜ ୨୧ ‣ › ⌫ ✧ ✦⭒ ✓ ✘ 𓈈 ᚙ ⩨ ▚ ₆⁶₆ ஃ ⿴ ⿻ ꭑ ᧑ 𐐫 𝗈︩︪ ꒰ ꒱ ʚ ɞ “” ⌨︎ ⚠︎ ꒰꒱ ☻ ✰ ❏ ˖* ೃ࿔ 𓆉◡̈ ꒦꒷ ✎ ᝰ ✿ ⚡︎ ☁︎ ⋆ ⋆⑅˚₊ ♡̆̈ 𓍲 𓍱 ꪔ̤̥ 𓍯 ꊞ 𓂃 ꕀ ﹆ ˚ ༘♡ ⋆。˚ ⤾ ・°☆ ✎ ̼ ◡̈ ⑅ ♡̷ 𖦹 ・͛♡̷̷̷・͛ ᐧ༚̮ᐧ =͟͟͞♡ εїз ᙏ̤̫ ˳✧༚ /✿ ˙ᘧ ͜ ˙ ♡ ⊸ ꒰ ❛ ❜ ꒱ ‎♡⃕ ◡̈ ˚◞♡ ⃗ ʬʬʬ ༊·˚ ꕀ .* ♡̩͙ ✧˖° ꪔ̤̥ ˙ ͜ʟ˙ ‎♡‧₊˚ ◡̎ ♡̷ ·˚ ₊˚ˑ 𓆸 ꔛ *﹆ =͟͟͞ ♡̩͙ ꙳ ⋆ ⸝⸝ യ *◞ ♡・ ͜ʖ ・ . ˚◞♡ ෆ ・῾ ᵎ ⌇ ⁺◦ *´ސު` ‎ ༘⋆ ꙳ ꕀ ꒰ 𖧧 ·͜·♡ ꒱ ღ ⋆ ꕤ ♡ ⊹ ★꒷ ᵎᵎ ₊ ⨾ ⋆ ʚ ɞ ✦ ♥︎ ∞ 𑁍
𓍯 ⸝⸝⸝ 𓅿 𖠋 𓍲 𓍱 𖥧 𖧧 ˒˒ 𖤣𖤥𖠿𖤣𖤥 𓇥 ֒ ☄︎ 𓆱 𓂃𓊝𓄹𓄺 ‎ 𓌉◯𓇋 𓎩 ⸝⸝ 𓌈˒˒ ⍤ 𓆸 𓊆 𓊇 ꒰ ꒱ ˗ˏˋ ˎˊ˗ ⌇ ꪔ̤̮ ꪔ̤̥ •      +    . ˙       ✦  ♡ㅤ°.       •       °.    ✿ * ·      ✮    . • •   ⊹      .         ✧ ⊹ ˚  * ·     ✮    .     . ★ · ⊹ + *  ⊹  °.   * ✧ .𓈀   𖦥   ﹅   ンㅤꞋꞌꞋꞌ   ㅤィ   %   𓂃  ㇁  ◒   !  ンㅤ╮   ⟆   ﹏   !  𓂃𓈒   ﹑  ζ  ㅤ﹏   ⨾ㅤ 𓈈ㅤ❨   ᨓ   ⎓   °   ?  𓈒ㅤ▱   𓂅   𓂃   ⨾   ᘒ   ◟  ζ   𓍢   ◖   ᨓ ♡    ■     ꫂ     ২      ζ      १     𖥧 𓂃   ♥︎   ᨒ   ୫     ૪     ໒    𐂴    ৎ     ຊ     ∿    ꔵ   ຯ    ໒    ೨    𖧧    Ꮺ    𖧷   𓏲     𖥨    𖦹    ๑    ໑ ࿔    ७      ५     ୭     ᠀     𑁯    ੭     ⩩
♥︎₊˚ ⚠︎·˚ ♡⸝⸝ ✦ ᖗ ⊹ ✦ 。°˖ ✧ ១ 𔘓⠀࣪. ᨳ ✦ ★ ☆❐ ❏ ⿻ ⎙ ⬪:˵ˊᯅˋ˶જ 俺 ◟ ੭ 𓂅 ﹕ 𓂃𓈒 ࿔ 在𑁥 ੭ 𑊑 𑊁 ረ ૮ ᭡ ᘓ ១ 𑫈 ꝿ ౿ ꪆ 𑁯 𑊁 𑊡 𑫏 𑜷 Թ Ծ ౿ 𑁯 𑁭 𑁥 ੭ ꪆ ᥫ ᘏ Ꮼ ᘓ ୬ ෧ ᘡ ୪ ১ 𖥨Ꮼ ꮱ ᰢ ꮺ 𐑙 ꫤ﹅﹆ Ꮺ ᰝ ჲ ᴥ 𖦆 𓍲 𓍱 Ꮘ ફ ળ ਨ ৬ ৫ ২ ণ 𖡋 ଽ꒰ ꒱ ꒲ 𖢆 ꯊ ꒷ ꒥ ꒦ ⏝ ︶ ᝰ 𖬺ꔚ ꔛ ꕁ ꕀ ꒳ ꒴ 𖢺 ଓ ଲ ପ ମ ଘ ᳂ 🝎 𓐍 𐐫 𐐃 ◍ ⱺ ◔ ◷ 𔓏 • ^^︶꒦꒷♡꒷꒦︶*:・゚✧*:・゚( :̲̅:̲̅:[̲̅:★:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅)✧・゚: *✧・゚:*❥・✎- ,,-‘๑’-╰┈➤ׂׂૢ: ̗̀➛༊*·˚˗ˏˋ ´ˎ˗☄. *. ⋆˚ ༘♡ ⋆。˚ੈ✩‧₊˚✧.*ೃ⁀➷⋆·˚ ༘ *ˏˋ°•*⁀➷

〄⌾  𖣠 𖦹 ꩜ 🝎 ๑ ꮻ ☹︎ 𓇸 𖦸 𔓶𒀭 𔓘 𑁍 𖡎 ֍ 🜰 ᦅ⟲⟳❁ ᜊ ♡   ❥ ᯽ ꕤ  🝮 ♥︎ 𑃢 𐀶 ꒧ ꇊ⎙ ⏚ 〧 ▌ ▬ ▭ ꉙ ꗃ ౾ ౽ 𐰢 ⏧𓄹 𓄼 𔓕 𔐬 𔘏 𓏲 𓍢 𓍯 𓂅 𓂃 𓁹 𐇻  ᨃ ᨓ ᨑ ᨐ ᨏ ᨎ ╭╯◖ ◗ ꉂ ‡    ꒷      ⌨        ⬪         ↀ       ⬩     ⬧        ⬥        ⊹       〨        ⩌         ⩍       ⩋       𓊌      𓇿       𓊔        𓈈       ㆐        Ⳋ        ︳       ⴰ    𔒴        ↻        𝅅         ﹐         ㄔ         ഒ         *      𓎆        ⩩       ⵌ  ٠     ᭡    ꕤ   𓈀   っ  𓊘  𓄹    ⦂    ᘏ   𔘓   𓈈   𓂃
୨୧ 𖧧 ﹕ ﹌﹫ ꒰ ꒱𑁯𓂅 𓏲 ⌕ ┆∿ ・. ˚ ꒷♡̷̷ ˖ ࣪ ˒ ꗃ ⟭⟬ 𓈈 ‹𝟹 ⌗ ┊: 𓄹 ᕬ 🗒 ﹌ ꗃ 𓂃 𓍯 ꒦꒷ ⿻ 𓏲ּ ֶָ֢ ∞ 𖤣𖥧 ⎙ 𓆤 𓂃୭̥ ᘏ ⑅ ᘏ ♡⊹ ° . ˚ 𖧷 · ° . ♡ ⊹ ◌ ❛❜ ⋆ ♥︎ ꧕ ᤤ ⪧ ꕤ. ⸾ ⸽ 𖡻 | ┊ ✉ ♡ ⊹ ★꒷ ᵎᵎ ₊ ◌𑀈. ♡᪽ - ̗̀໒ ⋮ ➮ ̸⨾ ்⋆ ⬚ (˶ᵔᴗᵔ˶ ˀˀ ୨୧ ❛ ❜ ʚ ɞ ✦ ♥︎ ∞ ☾ ☽ ♫ ♪ ✞ シ ت ♡ ఌ ꨄ ᴥ ☻ 𑁍 𖧷 ★ ☆ ✰ 𝟭 𝟮 𝟯 𝟰 𝟱 𝟲 𝟳 𝟴 𝟵 𝟬 . ₊ ༝ ・ ˖ ₊ ˚ 。 . ⋆ ᪥ ᬁ ᯼ ༻ ༺ . ⸼۰ ۪۪۫۫ = ،، ⏧ ·₊̣̇. ⊱ ⊰ ∝ 组 ೄ ಇ බ ※ ⿻ ۬ ⪧ ໒ ː ͡ ︶ ՞ 〃 ᩙᩙ ᵎ ⏟ ⏝ ꦿ ۫։ຼ ೃ ೀ ෞ 。ꞈ ¦ ゛ރ ▿ ▾ ⌀ ଽ 𖡻 ⌔ 𖧐 〻〼
◠ ୫ ୣ ૢ ཻུ۪۪͎ ֊ ┊ ⟆ ⚘ ೃ ⊹ ൣ ₰ ૢ་༘ ۪۪̥° ࿂ ﹆ ∅ 𖤍 ۝ ༊ ⌬ ꨄ ೨ ᵕ̈ 𖣦 ✎ ஜ ಌ ࿐ ִֶָ ⅋ ⎓ ૪ ⌑ ␥ ■ ♧ ۣۜ ۬۟۬ 个 ͜͡ ⑅ ꠴ ੭ જ ꞈ ⸝ ˴ › ࿈ ะ ʚĭɞ ﻬ꜆ ் ༘ ༉ ⿴ ≡ ࿔ / ଓ ઇ ઉ ᧙ ᥐ ៸ ᶻᶻᶻ ⋗ ⌒ ˀ ʕ 𖧧 ༄ ୭̥ ೫ ๑ ︵ இ 𖥸 ♡ ྀ ፧ • ⁺⃛ * . ∗ ̥ ⁺ ݃ * ₊ ・ ゚⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆ (˶ᵔᴗᵔ˶ ˀˀ ୨୧ ❛ ❜ ʚ ɞ ✦ ♥︎ ∞ ☾ ☽ ♫ ♪ ✞ シ ت ♡ ఌ ꨄ ᴥ ☻ 𑁍 𖧷 ★ ☆ ✰ 𝟭 𝟮 𝟯 𝟰 𝟱 𝟲 𝟳 𝟴 𝟵 𝟬 . ₊ ༝ ・ ˖ ₊ ˚ 。 . ⋆

♡ letters:
𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 𝐺 𝐻 𝐼 𝐽 𝐾 𝐿 𝑀 𝑁 𝑂 𝑃 𝑄 𝑅 𝑆 𝑇 𝑈 𝑉 𝑊 𝑋 𝑌 𝑍
𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 𝑒 𝑓 𝑔 ℎ 𝑖 𝑗 𝑘 𝑙 𝑚 𝑛 𝑜 𝑝 𝑞 𝑟 𝑠 𝑡 𝑢 𝑣 𝑤 𝑥 𝑦 𝑧
𝐀 𝐁 𝐂 𝐃 𝐄 𝐅 𝐆 𝐇 𝐈 𝐉 𝐊 𝐋 𝐌 𝐍 𝐎 𝐏 𝐐 𝐑 𝐒 𝐓 𝐔 𝐕 𝐖 𝐗 𝐘 𝐙
𝐚 𝐛 𝐜 𝐝 𝐞 𝐟 𝐠 𝐡 𝐢 𝐣 𝐤 𝐥 𝐦 𝐧 𝐨 𝐩 𝐪 𝐫 𝐬 𝐭 𝐮 𝐯 𝐰 𝐱 𝐲 𝐳
𝗔 𝗕 𝗖 𝗗 𝗘 𝗙 𝗚 𝗛 𝗜 𝗝 𝗞 𝗟 𝗠 𝗡 𝗢 𝗣 𝗤 𝗥 𝗦 𝗧 𝗨 𝗩 𝗪 𝗫 𝗬 𝗭
𝗮 𝗯 𝗰 𝗱 𝗲 𝗳 𝗴 𝗵 𝗶 𝗷 𝗸 𝗹 𝗺 𝗻 𝗼 𝗽 𝗾 𝗿 𝘀 𝘁 𝘂 𝘃 𝘄 𝘅 𝘆 𝘇
𝓐 𝓑 𝓒 𝓓 𝓔 𝓕 𝓖 𝓗 𝓘 𝓙 𝓚 𝓛 𝓜 𝓝 𝓞 𝓟 𝓠 𝓡 𝓢 𝓣 𝓤 𝓥 𝓦 𝓧 𝓨 𝓩
𝓪 𝓫 𝓬 𝓭 𝓮 𝓯 𝓰 𝓱 𝓲 𝓳 𝓴 𝓵 𝓶 𝓷 𝓸 𝓹 𝓺 𝓻 𝓼 𝓽 𝓾 𝓿 𝔀 𝔁 𝔂 𝔃
𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 𝐺 𝐻 𝐼 𝐽 𝐾 𝐿 𝑀 𝑁 𝑂 𝑃 𝑄 𝑅 𝑆 𝑇 𝑈 𝑉 𝑊 𝑋 𝑌 𝑍
𝒂 𝒃 𝒄 𝒅 𝒆 𝒇 𝒈 𝒉 𝒊 𝒋 𝒌 𝒍 𝒎 𝒏 𝒐 𝒑 𝒒 𝒓 𝒔 𝒕 𝒖 𝒗 𝒘 𝒙 𝒚 𝒛
𝙰 𝙱 𝙲 𝙳 𝙴 𝙵 𝙶 𝙷 𝙸 𝙹 𝙺 𝙻 𝙼 𝙽 𝙾 𝙿 𝚀 𝚁 𝚂 𝚃 𝚄 𝚅 𝚆 𝚇 𝚈 𝚉
𝚊 𝚋 𝚌 𝚍 𝚎 𝚏 𝚐 𝚑 𝚒 𝚓 𝚔 𝚕 𝚖 𝚗 𝚘 𝚙 𝚚 𝚛 𝚜 𝚝 𝚞 𝚟 𝚠 𝚡 𝚢 𝚣
𝕬 𝕭 𝕮 𝕯 𝕰 𝕱 𝕲 𝕳 𝕴 𝕵 𝕶 𝕷 𝕸 𝕹 𝕺 𝕻 𝕼 𝕽 𝕾 𝕿 𝖀 𝖁 𝖂 𝖃 𝖄 𝖅
𝖆 𝖇 𝖈 𝖉 𝖊 𝖋 𝖌 𝖍 𝖎 𝖏 𝖐 𝖑 𝖒 𝖓 𝖔 𝖕 𝖖 𝖗 𝖘 𝖙 𝖚 𝖛 𝖜 𝖝 𝖞 𝖟
𝔄 𝔅 ℭ 𝔇 𝔈 𝔉 𝔊 ℌ ℑ 𝔍 𝔎 𝔏 𝔐 𝔑 𝔒 𝔓 𝔔 ℜ 𝔖 𝔗 𝔘 𝔙 𝔚 𝔛 𝔜
𝔞 𝔟 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔤 𝔥 𝔦 𝔧 𝔨 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔮 𝔯 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔴 𝔵 𝔶 𝔷
𝘼 𝘽 𝘾 𝘿 𝙀 𝙁 𝙂 𝙃 𝙄 𝙅 𝙆 𝙇 𝙈 𝙉 𝙊 𝙋 𝙌 𝙍 𝙎 𝙏 𝙐 𝙑 𝙒 𝙓 𝙔 𝙕
𝙖 𝙗 𝙘 𝙙 𝙚 𝙛 𝙜 𝙝 𝙞 𝙟 𝙠 𝙡 𝙢 𝙣 𝙤 𝙥 𝙦 𝙧 𝙨 𝙩 𝙪 𝙫 𝙬 𝙭 𝙮 𝙯
𝒜 ℬ 𝒞 𝒟 ℰ ℱ 𝒢 ℋ ℐ 𝒥 𝒦 ℒ ℳ 𝒩 𝒪 𝒫 𝒬 ℛ 𝒮 𝒯 𝒰 𝒱 𝒲 𝒳 𝒴 𝒵
𝒶 𝒷 𝒸 𝒹 𝑒 𝒻 𝑔 𝒽 𝒾 𝒿 𝓀 𝓁 𝓂 𝓃 𝑜 𝓅 𝓆 𝓇 𝓈 𝓉 𝓊 𝓋 𝓌 𝓍 𝓎 𝓏
𝔸 𝔹 ℂ 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 ℍ 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 ℕ 𝕆 ℙ ℚ ℝ 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕎 𝕏 𝕐 ℤ
𝕒 𝕓 𝕔 𝕕 𝕖 𝕗 𝕘 𝕙 𝕚 𝕛 𝕜 𝕝 𝕞 𝕟 𝕠 𝕡 𝕢 𝕣 𝕤 𝕥 𝕦 𝕧 𝕨 𝕩 𝕪 𝕫

captions !

🦢·˚ ༘ ∘《 ⤖ 𝐧𝐞𝐰 caption bestie ❕》∘ 𝐢𝐛 : ∘ ⌞ 𝐬/𝐨 : ⌝ ⊹˚˖⁺ 𝐭𝐚𝐠𝐬: 🕊

ʚ 🍓 ⁺・: ⌗ ⌯┊title┊- ⬫ ib ::┊· ๑ taggies ::

࿔*:・° ┊͙ ➤ ఌ ┊͙- ⚡︎ 𝗂𝖻:: | ⌞ 𝖲/𝖮: | 🧁 | 𝗍 𝖺 𝗀 𝗌 -

🐼 ·˚ ༘ ៸៸ ⌗ caption! ˚ ♫ 𖥧𖥣。𖥧 ៸៸ ib: ⌗ taggies: 🎬 ·˚˖🥛๑ ˚₊

:࿔*:・// 𝐈𝐁:___ // ꒰🥂꒱:: 𝐒/𝐎:___ // ꒰🐏꒱:: 𝐃𝐓: // ꒰🛍꒱:: // ꒰⭐️꒱:: 𝐓 𝐀 𝐆 𝐒 //

·˚ ༘ ┊͙ ◟̆◞̆ ┊ılı.ıllı.┊𝐈/𝐁:┊꩜┊ 𝐒/𝐨:┊ ᜊ┊𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬

𖥻 ✿• ℘ caption here ⚓︎ ⌞𝗌/𝗈 : ⌝ 𝗏𝖼 :idol(s) ⊹˚˖⁺ | 𝗍𝖺𝗀𝗌 :

𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : ┊🕰: ┊𝐭𝐚𝐠𝐬 : ꒰ ꒱ #
-࿔・°┊͙ ➤ 𝐡𝐞𝐲! ఌ┊ ⌞ 𝐒/𝐎:⌝ | ⋒ |

🍧 | caption! 𓈈 𝘁𝗮𝗴𝗴𝗶𝗲𝘀:

❀ •︎ → caption! 𝄈︎𝄈︎ ♡︎ 𝘀/𝗼: ♡︎ 𝄈︎𝄈︎ 𝗶𝗯: ⌗︎ 𝑡𝑎𝑔𝑔𝑖𝑒𝑠:

🐼 𝄄︎ ❝︎ caption! ❞︎ 𝄄︎ 🍥🤍🍧𝄄︎ @your idol 𝄄︎ 𝑡𝑎𝑔𝑠:

🤍 𝄄︎ caption! 𝄄︎ 𝘁𝗶𝗺𝗲: 𝄄︎ 𝘀/𝗼: 𝄄︎ 𝗶𝗯: 𝄄︎ 𝘁𝗮𝗴𝗴𝗶𝗲𝘀:

「︎ caption here! 」┊𓈈 ib: ┊𖤐 taggies : ✩ ⋒ 🍧 | caption! 𓈈 𝘁𝗮𝗴𝗴𝗶𝗲𝘀:

❀ •︎ → caption! 𝄈︎𝄈︎ ♡︎ 𝘀/𝗼: ♡︎ 𝄈︎𝄈︎ 𝗶𝗯: ⌗︎ 𝑡𝑎𝑔𝑔𝑖𝑒𝑠:

🐼 𝄄︎ ❝︎ caption! ❞︎ 𝄄︎ 🍥🤍🍧𝄄︎ @your idol 𝄄︎ 𝑡𝑎𝑔𝑠:

🤍 𝄄︎ caption! 𝄄︎ 𝘁𝗶𝗺𝗲: 𝄄︎ 𝘀/𝗼: 𝄄︎ 𝗶𝗯: 𝄄︎ 𝘁𝗮𝗴𝗴𝗶𝗲𝘀:

「︎ caption here! 」┊𓈈 ib: ┊𖤐 taggies : ✩ ⋒ 🦢·˚ ༘ ∘《 ⤖ 𝐧𝐞𝐰 caption bestie ❕》∘ 𝐢𝐛 : ∘ ⌞ 𝐬/𝐨 : ⌝ ⊹˚˖⁺ 𝐭𝐚𝐠𝐬: 🕊

ʚ 🍓 ⁺・: ⌗ ⌯┊title┊- ⬫ ib ::┊· ๑ taggies ::

࿔*:・° ┊͙ ➤ ఌ ┊͙- ⚡︎ 𝗂𝖻:: | ⌞ 𝖲/𝖮: | 🧁 | 𝗍 𝖺 𝗀 𝗌 -

🐼 ·˚ ༘ ៸៸ ⌗ caption! ˚ ♫ 𖥧𖥣。𖥧 ៸៸ ib: ⌗ taggies: 🎬 ·˚˖🥛๑ ˚₊

:࿔*:・// 𝐈𝐁:___ // ꒰🥂꒱:: 𝐒/𝐎:___ // ꒰🐏꒱:: 𝐃𝐓: // ꒰🛍꒱:: // ꒰⭐️꒱:: 𝐓 𝐀 𝐆 𝐒 //

🍧 ❝ Put something here❝ 𓈈 s/o⌇🍥⌇𖧧𖤣 taggies ⚛︎ #(user) 🧾#cgd 🥡 #charlidamelio 📢 #vonts 🐼 #fanpage 𓍯 ib: ??

⌗:: put caption here | ⚓︎ ⌞𝗏𝖼 : ⌝ ⊹˚˖⁺ | 𝗍𝖺𝗀𝗀𝗂𝖾𝗌 :

:࿔*:・// 𝐈𝐁:___ // ꒰🤍꒱:: 𝐒/𝐎:___ // ꒰⛸꒱:: 𝐃𝐓: // ꒰ 🕰꒱:: // ꒰📋꒱:: 𝐓 𝐀 𝐆 𝐒 //

·˚ ༘ ┊͙ ◟̆◞̆ ┊ılı.ıllı.┊𝐈/𝐁:┊꩜┊ 𝐒/𝐨:┊ ᜊ┊𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬

𖥻 ✿• ℘ caption here ⚓︎ ⌞𝗌/𝗈 : ⌝ 𝗏𝖼 :idol(s) ⊹˚˖⁺ | 𝗍𝖺𝗀𝗌 :

🔖 ·。 ༘ ┊caption┊ ◟̆◞̆ ılı.ıllı.┊𝐒/𝐎:┊꩜┊𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐞𝐬:

❝ ❝ 𓈈⌇🍥⌇𖧧𖤣 taggies ⚛︎

꒰ 🥥 ꒱ i l ✿ v e y o u . . ꒱ ꒱ . ׂ ୨ ୧ hugs from gab <33 — t a g s : :

⑅˚₊ ✿ ୧ quality = 🗑 ❱ ‹3 ‧₊ఌ | DT no one ! — ˃̵ᴗ˂̵ ⊹˚˖⁺ | #fyp #foryoupage #xbyca #viral #charlidamelio

Bios !

⌜not impersonating જ ⌟
⤷ ᜊ pronouns ·˚ ༘ fandom ⊹
⌗ tc: ____! ✦ ࿐

⌗ ᜊ shop ✿
⤷‧₊˚ :: stay safe !
— not impersonating 🧾

『 ʚ₊ 🍥៸៸˚⌇ωεlɕσmε ↑˚˖ 』
🃖 🃄 𖧧𖡜̸ 𓈈 ૮꒰´ᯅˋ꒱ა
⤖ нєℓρ α¢¢𓍯🍧〄

✿•˖* ℘ welcome ! ✿•˖* ℘
❜❛ - ✾ 𝓞nline┊͙🍥

𝖼𝖼:: ? ⌗ bakery ᜊ shop ✿
⤷‧₊˚ :: stay safe !
— not impersonating 🧾

⚘ • welcome !
𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 | your status
⌗𝐲𝐨𝐮𝐫𝐢𝐝𝐨𝐥 feed!
𝐭𝐜:: user

✿ welcome ✿
•°. * cafe open •°. *
-fandom feed-
↳ don’t spam

𖥻 (fandom) 🂱 ⚓︎ ꒱
𐚱 your loved! 𖧧𖡜̸
𓈈 stay safe! 🍡ミ

⊹ ֺ ִ ꢆֺ мυℓтι <3 ୭
 ۬ ּ ೃ࿔ ว ıცʄʂ ≈ ♡̶ જ 💭
🜸 * ≠ ɕяєԃѕ : 🎧۹ 𝗆𝖾·˚ ༘

ʚ₊ 📢 ៸៸˚⌇ωεlɕσmε ↑˚˖
𖧧𖡜̸ 𓈈 ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
⤖ give tc + cc 𓍯 🐰

🀋 𓎆 𓂃 fandom 𓂃
⊹ 𓏲 ⚛︎ ______ shop ◞
🛒 ࣪ . ⊹˚˖ pro/nouns -
𓍯 мιℓкѕнαкє web↷

🐰 ꗃ 𓈒 𓏸⌇user/name
⩩ put sum her ꔛ⁛ 𐀔
ʚɞ idol/fandom 𖥧⎙
➜ hello ᘏ⑅ᘏ ⌨️៸៸˚

⌗ 🎀⸝⸝ welcome ! ⬫ִׄ
𓈒𓏸 𖠿 ⸝⸝ ⤜ cc + tc : me - ⤛
⚓︎ she/her | charli d’amelio 𖤘

͙ ˚ || c o m f o r t ꒱꒱
『 🎬 ≡🐾 creds: frappescrs
༘•* jimena is bae 📰

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
𝖽𝖺𝗂𝗅𝗒 # 𝖿𝖾𝖾𝖽<3
✎ᝰ𝗎𝗋 𝖻𝖾𝖺𝗎𝗍𝗂𝖿𝗎𝗅
❏ ::𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗱

⌗not impersonating!⊹˚˖⁺
📢⌇fandom ✿ she / her
:: tc | @idol🐼

🌷⌇stay safe! ↑ ˚˖⁺ ʚ₊˚‧ ✿
__ fandom! 🍓
⤜ your name☁︎ tc :?

📢 ↑ 𝗉𝗋𝗈/𝗇𝗈𝗎𝗇𝗌 ·˚ ༘
ʚ₊˚‧ 𝗑𝗈𝗑𝗈 𝖿𝖺𝗇𝖽𝗈𝗆 𝖿𝖾𝖾𝖽 ✿ ꒱
⤜ 𝗂𝗅𝗒 ⤛

🐰₊ ˚ .⌗ ᜊ stay safe
fandom:: ⌜✿⌟
tc ::?| 好きだ
⌜not impersonating⌟

⌜not impersonating જ⌟
ᜊ 𝗦𝗵𝗲/𝗛𝗲𝗿·˚ ༘ (ur fandom)⊹˚˖⁺
⌗ new fanpage!

🌺 ⋒ c o m f o r t . . ꒱
• ֗ ִ ּ ۪ cr - mabel ! 🥥
🍵 i l ✿ v e y o u . ୨ ୧

fonts on ( dafont ) !

momsdiner
biko
Muthiara
kg happy solid
Kg chasing cars
garlic salt
habede extra doodles
Uimockup
autumn dingbats
coolvertica
Nightingale
organic brand
print clearly
fool for love
wash your hand
tropical orange
winter fun
mermaid bold
Manolete
Lovtony
Louis George cafe
Lemon milk
letters for learners
Kinan
Kind heart
Kg miss kindy
Keep on truckin
Homework
Flower girl
Boba
Butterflies
Aracane

Vcs !
( not as aesthetic )

@ebakesgolf
@lucyssvlogs
@samiraa.rea
@nasafruitloops
@ashperrettt
@addykate101
@kayleepereiraa
@rachelbrockmann
@ellamendelsohn
@user2467521589755
@keepingupwithkacy
@idewcare
@explorefuntravel

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE