Kny vagas

vagas abertas!

Aberto(✅)

Fechado (❎)

Tanjiro Kamado (✅)

Nezuko Kamado (✅)

Giyuu Tomioka (✅)

Sakonji Urokodaki (✅)

Obanai Iguro (✅)

Muzan Kibutsuji (✅)

Zenitsu Agatsuma (✅)

Inosuke Hashibira (✅)

Akaza (✅)

Sabito (✅)

Susamaru (✅)

Yahaba (✅)

Yushiro (✅)

Tamayo (✅)

Shinobu Kocho (✅)

Kyojuro Rengoku (✅)

Kyogai (✅)

Kanao Tsuyuri (✅)

Douma (✅)

Mitsuri Kanroji (❎)

Muichiro Tokito (✅)

Rui (✅)

Tengen Uzui (✅)

Makomo (✅)

Kagaya Ubuyashiki (✅)

Sanemi Shinazugawa (✅)

Gyomei Himejima (✅)

Genya Shizanugawa (✅)

Murata (✅)

Jigoro Kuwajima (✅)

Shinjuro Rengoku (✅)

Kanae Kocho (✅)

Kokushibo (✅)

Aoi Kanzaki (✅)

Nakime (✅)

Kaigaku (✅)

Daki (✅)

Gyutaro (✅)

Gyokko (✅)

Enmu (✅)

Naho Takada (✅)

Sumi Nakahara (✅)

Hinaki Ubuyashiki (✅)

Kanata Ubuyashiki (✅)

Yoriichi Tsugikuni (✅)

Hotaru Haganezuka (✅)

Kozo Kanamori (✅)

Hantengu (✅)

Mother Spider Demon (✅)

Older Brother Spider Demon (✅)

Older Sister Spider Demon (✅)

Makio (✅)

Suma (✅)

Hinatsuru (✅)

Senjuro Rengoku (✅)

Yuichiro Tokito (✅)

Kotetsu (✅)

Keizo (✅)

Amane Ubuyashiki (✅)

Koyuki (✅)

Kotoha Hashibira (✅)

Tanjuro Kamado (✅)

Kanata Ubuyashiki (Esse é outro) (✅)

Gotou (✅)

Teruko (✅)

Shoichi (✅)

Suyako (✅)

Uta (✅)

Hisa (✅)

Ruka Rengoku (✅)

Sumihiko Kamado (✅)

Kanata Kamado (✅)

Touko Agatsuma (♡)

Yoshiteru Agatsuma (✅)

Aoba Hashibira (✅)

Toujuro (✅)

Hand Demon (✅)

Swamp Demon (✅)

Rokuro (✅)

Wakuraba (✅)

Mukago (✅)

Kamanue (✅)

Koinatsu (✅)

Kie Kamado (✅)

Takeo Kamado (✅)

Shigeru Kamado (✅)

Rokuta Kamado (✅)

Tenma Uzui (✅)

Hanako Kamado (✅)

Yae (✅)

Tsutako Tomioka (✅)

Saburo (✅)

Ozaki (✅)

Hakuji (✅)

Kiyo Terauchi (✅)

Sumire (✅)

Hairo (✅)

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE