Játékszabályzat

Nyerj ökocentrum jegyet a We Love Tisza-tóval!

Nyerj Ökocentrum belépőjegyet a We Love Tisza-tóval! Mutasd be a Te nyarad a Tisza-tónál! Használd a #welovetiszatojatek hasthag-et és nyerd meg a 10 db belépő egyikét!

1. Játék szervezője
A We Love Tisza-tó (welovetiszato.hu), mint Szervező üzenőfali nyereményjátékot hirdet a https://www.instagram.com/welovetiszato/ weboldalon az oldal -és leendő felhasználói számára.
A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat a Szervező látja el.

2. A játék időtartama
A nyereményjáték 2020. október 24 -től november 8-ig tart.

3. Játék menete
A játékosoknak Instagrammon a #welovetiszatojatek hashtag használatával kell ellátniuk az általuk készített képeket a játékban való részvételhez  a megadott határidőig. A játék időtartama alatt és határidőig képet közzétett és megjelölt személyek között kisorsoljuk a 4. pontban található nyereményeket. A játék a megadott határidővel lezárul, utána érkezett képek már nem érvényesek.

4. Nyeremény
A nyereményjáték teljes ideje alatt 10 db Ökocentrum egy főre szóló támogatói belépőjegy kerül kisorsolásra egyenként 5000 Ft értékben. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

A támogatói belépőjegyet a welovetiszato.hu vásárolta annak érdekében, hogy a járványhelyzetben támogassa az alacsonyabb látogatószámú időszakban a Tisza-tavi Ökocentrumot.

5. A sorsolás időpontja és a nyertes értesítése
A sorsolás egy alkalommal kerül megrendezésre, és a 4. pontban felsorolt 10 db belépőjegy kerül kisorsolásra.
A sorsolások időpontja:
2020. november 2. (5 db támogatói belépőjegy kerül kisorsolásra)
2020. november 9. (5 db támogatói belépőjegy kerül kisorsolásra)
A nyertesek nevét a Szervező Instagram bejegyzésben teszi közzé saját üzenőfalán a sorsolások napján. Ezzel a nyertes értesítése megtörtént, további kötelezettsége a Szervezőnek a Nyertesek irányába nincs. A kiírást követően a megadott határidőig áll rendelkezésére a Szervezőket felkeresni.

6. A sorsolás menete
A Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kiválaszt 10 nyertest a sorsolás időpontjáig a #welovetiszatojatek hashtag-et használó profilok közül. Egy profil csak egyszer játszhat.

Amennyiben van olyan nyertes aki nem jelentkezik egy héten belül, egy hét elteltével ismételt sorsolás történik és a könyv a pótnyertest illeti. A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben az előttük álló nyertes nem jelez vissza, nem fogadja el a nyereményt, vagy valamilyen kizáró ok miatt kizárásra kerül a játékból.

Szervező a nyertest a nyereményjáték kommentjében értesíti. A nyertesnek a nyeremény elfogadásáról 2 munkanapon belül Facebook üzeneten keresztül vissza kell jeleznie a Szervezőnek. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező nem kötelezhető arra, hogy a gépi sorsolás menetét nyilvánossá tegye.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a nyereményt határidőben nem veszik át vagy az átvétel helyét az erre való felszólítást követő 2 munkanapon belül nem közlik, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

7. Kik vehetnek részt a játékban?
A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18 év feletti természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik elfogadják a játék részvételi szabályzatát, és teljesítik a játék leírásban foglaltakat. A játék Szervezője az esetlegesen előforduló hibás, megtévesztő, valótlan regisztrációért felelősséget nem vállal, továbbá ennek ellenőrzésére nem köteles.

8. Személyes adatok kezelése
A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.

9. Adózás és költségek
A nyeremény járulékos költségeit a Szervező és a nyeremény felajánlója viseli, ami a 10 db belépő és annak átadását érinti. A Szervező ezen felül nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználásért és annak körülményeiért. A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.

10. Kik nem vehetnek részt a játékban?
A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai, családtagjai, valamint az általuk megbízott ügynökség munkatársai és családtagjai. A játék Szervezője az esetlegesen előforduló hibás, megtévesztő, valótlan regisztrációért felelősséget nem vállal, továbbá ennek ellenőrzésére nem köteles.

11. Facebook mentesítési nyilatkozat
A Facebook nem vállal felelősséget a játékért, nem szponzorálja, nem adminisztrálja azt!

12. További rendelkezések
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a We Love Tisza-tó Facebook oldalán privát üzenetben vagy a tartalom@welovetiszato.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Tiszafüred, 2020.10.24

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE