Wioletta Białek —

My story

🇱🇷 Below
Dwa lata temu podjęłam decyzję o wyjeździe na studia do Hiszpanii. Zdecydowanie była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.
Tam też uświadomiłam sobie, że chcę, żeby tak właśnie wyglądało moje życie. Pełne podróży, słońca, wspaniałych ludzi, spokojnych poranków na plaży, a nie wstawania codziennie o 6:00 rano do pracy i pracowania na lepsze życie szefa😅

To pragnienie rosło we mnie coraz bardziej, a razem z tym niezadowolenie z życia, które mam, a które jest tak bardzo odległe od tego, które chciałabym mieć.
.
Miesiąc temu spotkałam Filipa, który pokazał mi, że życie może wyglądać inaczej. Jedyne co trzeba zrobić to podjąć DECYZJĘ o zmianie i konsekwentnie działać! Dlatego dołączyłam do GAME CHANGERS, by wieść życie takie, jakie sobie wymarzyłam. Wiem, że jest to możliwe i że tego dokonam!
.
Nikt za mnie mojego życia nie przeżyje, nikt za mnie nie dokona zmiany. Jestem w pełni odpowiedzialna za życie jakie mam teraz i za 5 lat chcę szczerze sobie powiedzieć, że zrobiłam wszystko, by wieść życie fenomenalne!

Decyzja i działanie, tylko to może zmienić Twoje życie! 🔥
.
Two years ago I made the decision to go to study in Spain. It was definitely one of the best decisions of my life.
It was also there that I realized that I wanted this to be my life. Full of travels, sun, great people, quiet mornings on the beach, and not getting up at 6:00 every morning to work and working for a better life for the boss szef

This desire grew in me more and more, and along with it my dissatisfaction with the life I have, which is so far removed from what I would like to have.
.
A month ago, I met Filip who showed me that life can be different. All you have to do is make a DECISION to change and act consistently! That's why I joined GAME CHANGERS to live the life I dreamed of. I know it is possible and I will do it!
.
No one will live my life for me, no one will make a change for me. I am fully responsible for the life I have now and in 5 years I want to honestly say to myself that I did everything to live a phenomenal life!

Decision and action, only this can change your life! 🔥

External link
OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE