Hi! Iโ€™m Sarah

& ๐‘ฐ ๐’Ž๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’ƒ๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’ˆ๐’Š๐’“๐’ ๐’‡๐’“๐’๐’Ž ๐’”๐’๐’„๐’Š๐’‚๐’ ๐’Ž๐’†๐’…๐’Š๐’‚ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’„๐’‰๐’‚๐’๐’ˆ๐’†๐’” ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’๐’Š๐’‡๐’† โค๏ธŽ

๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐˜๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—œ ๐—˜๐—ฉ๐—˜๐—ฅ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฑ ๐˜„๐—ฎ๐˜€ ... ๐—•๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—œ๐—ป ๐— ๐—ฒ!

โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”

It doesnโ€™t matter where you came from. It doesnโ€™t matter what your past looks like. It doesnโ€™t matter if you never had anyone in your corner telling you that YOU CAN dream bigger and have an abundant life.

I was a 31 year old, stay at home mom of 4. Drowning in taking care of everyone else. I felt like the maid and the nanny. Not being able to financially support me and my children alone, but also never getting a โ€œbreakโ€ from the housework or the kids.

I was LOW. Low enough to know that I couldnโ€™t keep going on the path that I was on in life. I kept saying to myself over and over again, โ€œI canโ€™t do this anymore.โ€ โ€œHow did I get here?โ€ This just wasnโ€™t what I imagined my life would be. I was depressed, anxiety- ridden and had zero value in my own worth as a human being.

Then something happened that I didnโ€™t know, at the time, would change my life. I came across this opportunity on Facebook and I immediately shut it down. Iโ€™m too shy, I donโ€™t have friends, I donโ€™t know what to do, I donโ€™t have money, I would never be good at that, it looks too good to be true- must be fake. I was praying everyday for something new. I needed a miracle. Anddddddd I finally got my answer. The Universe was literally shoving this in front of my face everyday... I knew I had to at least try.

Believing in myself for 2 seconds to jump into becoming an influencer felt just as scary as jumping off a cliff in the moment. This one decision to trust that I was capable, that I had a greater purpose, that the universe provides... changed everything.

Now here I am! I made myself a priority, and continue to do so everyday! I now have the financial income to not be stressed out constantly about my future! I found a group of friends, who support & cheer me on! Iโ€™m still โ€œthe maid and nannyโ€ because motherhood haha. BUT, my mindset has completely shifted and I enjoy spending time with my kids doing crafts & getting snuggles again. I said ๐™ฎ๐™š๐™จ to not only a job opportunity, but to a complete change of my entire life.

I took a social media opportunity and turned it into a full time income from my phone & you can to!

You have no idea how different your life could be if you didnโ€™t allow fear to hold you back โ™ฅ๏ธŽ

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE