My Official Youtube Chanel

"Wanta gurguddaa hubannaa namaa gararraa ta'e, wanta dinqisiisaa lakkoobsa hin qabnes in hojjeta." - Iyo. 9:10

Farffanna haara fi Sagantalee Waaqeffannaa garagaraa kara Youtube kanan kan isin biraan gahuuf, hubannoo fi mudannowwaan hundaa waan tajaajila wongeelatiin wal qabate hundaa asiraatti argattu

Video Title

Video Title

Video Title

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE